Psühholoogia gümnaasiumile

Mõtlemisstiilide test

23.04.2011 15:25 by Andres Unt


Selle testiga sain teada, et minupuhul on ülekaalus piltlik mõtlemine.
Endale sarnaseid asju leidsin sealt üpriski palju. Näiteks suuremaltjaolt olen nõus väidetega nagu otsuste tegemine emotsioonida ja intuitsiooni najal, poheemlaslik, armastan teha mitut asja korraga, õppimine on edukam kui seda esitada näiteks läbi huumori, teen sageli pause, eelistan õppida asju mis mind ennast just rohkem huvitavad, vajan töötamiseks liikumisvõimalust.

Sellised aspektid nagu mitme asja korraga tegemine, pidev pauside tegemine ja poheemlaslikus on minu juures sellised mida ma ise arvan, et peaksin muutma.
Kuigi selle poheemlasliku väitega olen suhteliselt rahul ja jätaksin selle hetkel muutmata.

Test andis ka selliseid vastuseid millele vaidleksin vastu: detailidesse laskumine, grupis töötamine, enda väljendamine piltide kaudu.
Ennast vaadates võiksin pigem väita asju, et detailidesse ma eriti laskuda ei soovi, samuti ei ole mulle meeldinud kunagi suures seltskonnas ei õppida ega töötada, pigem ikka väiksemas.
Ja piltide kaudu ma ennast ka kunagi väljendanud ei ole. Siiani olen saanud kõik sõnadega selgeks teha.


http://psyhholoogiasg.blogspot.com/2011/01/6-ulesanne.html
http://andres10k.blogspot.com/2011/04/motlemisstiilide-test.html

1 comments:

Signe to Andres Unt

05.05.2011 20:55
Hästi analüüsitud!
Post a comment