Psühholoogia gümnaasiumile

Mina suhtlejana

23.04.2011 15:25 by Andres Unt


Inimestega suhtlen erinevalt. Oma perega olen avatud ja rõõmsameelne, võõrastega suheldes hoian tagaplaanile ja olen umbusaldavam.
Kontakte kergesti ei loo, sest mulle tundub, et kõik vajalikud kontaktid on juba olemas ja juurde neid pole hetkel vaja.
Võõras seltskonnas olen umbusaldav, vaikne ja hoian omaette.
Suhtlemisstiililt olen pigem agressiivne, kuid samas suudan ennast ka piisavalt kaua vaikima sundida.
Endakehtestamist pean vajalikuks ainult teatud olukordades.
Konfliktisituatsioonis püüan asjad sõnadega ära lahendada ja vältida karjumist.
Võõrastega suhtlemisel kuulamistõkkeid esineb ainult vastavalt tujule.
Lähedastega suheldes on neid palju, alustades võrdlemisest, sõelumine, unelemine, nõuandmine, oma õiguse tagaajamine, teema vahetamine.
Minu kuulamine oleneb paljustki sellest kas mind see teema ka ennast huvitab.
Vanematega suhtlen nagu lähedastega ikka, aeg-ajalt lähevad arvamused lahku ja siis pean oma seisukohti kaitsma.
Sõbraga suheldes neid probleeme ei ole, kuna meie arvamused enamusajast ühtivad.
Virtuaalselt suhtlen väga harva, enamasti siis kui keegi helistab ja ütleb, et kas saaksin korra arvutisse tulla. Ja siis jäävad ka vestlused enamasti 5-10min pikkusteks.


http://psyhholoogiasg.blogspot.com/2011/01/9-ulesanne.html
http://andres10k.blogspot.com/2011/04/mina-suhtlejana.html

2 comments:

Signe to Andres Unt

05.05.2011 21:03
Kuna Sa teed aineid veebipõhiselt, siis mulle on jäänud mulje, et veedad palju aega arvutis. Ma mõtlen just õppetööga seonduvalt.

Andres 10K to Andres Unt

05.05.2011 23:23
Loodan, et see on positiivne :).
Arvuti on jah, hetkel igapäevaseks eluks vajalik töövahend.
Samuti olen peale põhikooli lõpetamist õppinud natukene aega ka infotehnoloogia alal.
Post a comment