Psühholoogia gümnaasiumile

Õpistiilide test

23.04.2011 15:27 by Andres Unt


Sain teada, et olen kuulates auditiivne ja liigutustes kinesteetiline õppija.


Auditiivne õppija on kuulmismäluga õppur, kes eelistab õppematerjale sõnalisel kujul kuulda.Sellega seoses üllatas mind see, et ega mulle eriti kuulata ei meeldi. Pigem ikka vaataksin mõnda videot mis võib täiesti ilma helita olla. 
Kinesteetiline õppija on liikumismäluga õppur, 
kes eelistab õppimise ajal liikuda ja kõike käeliselt läbi teha (puudutada, kirjutada...).
Selles osas mul vastuväiteid ei ole kuna tõesti mulle meeldib asju pigem katsuda ja vaadata.Siis saan hiljem kinnisilmi endale mingi kujutluspildi luua, läbi mille on mul mõnda tööd lihtsam sooritada.Samuti jäävad siis asjad paremini meelde.

Õpioskuste test

Õpioskuste test hindas mind esmapilgul siis alljärgnevalt:
Kõige väiksemateks mure tekitajateks paistavad olema ajaga toimetulek, kuulamis -ja konspekteerimisoskus, tekstist arusaamine ja lugemise kiirus. Kõikide nende teemade eest sain kätte miinimum punktid.
Niiöelda keskmiseks probleemiks tõi küsimustik välja raskused kontrolltööde ja eksamitega, ning kirjaliku eneseväljendus oskuse. Nende teemade eest teenisin tervenisti 2 punkti.
Ja siis leidis küsimustik minu kõige suurema 4 punktilise probleemide valmistaja milleks kujunes siis keskendumisvõime.
Sellest küsimustikust saan nüüd järeldada, et tegelema peaksin oma keskendumis võimega ja mitte pöörama tähelepanu kõrvalistele asjadele. Kuigi see on teema millega tean, et mul on vahest ikka probleeme.
Ennekõike üllatas mind nende tulemuste juures just see, et ülejäänud probleemid (kui nii võib öelda) paistavad minujuures päris väikesed olema.
Isegi arvasin, et tulemustes on palju suurte numbrilisi vastuseid.
Aga ei olnudki.http://psyhholoogiasg.blogspot.com/2011/01/5-ulesanne.html
http://andres10k.blogspot.com/2011/04/opistiilide-test.html

3 comments:

Signe to Andres Unt

05.05.2011 20:51
Kas tegid ka õpioskuste testi?

Andres 10K to Andres Unt

05.05.2011 21:33
Jah, õpioskuste test on kohe selle postituse peal :). Peaks ka EduFeederis näha olema.

Andres 10K to Andres Unt

05.05.2011 21:36
Parandasin ära, nüüd on ta samas postituses.
Post a comment