Microsoft operatsioonisüsteemid (MSOS) – AAP-10

grupitöö tarkvara liigid

18.06.2011 16:51 by olav leppoja

Millist kasu toob grupitöö tarkvara kasutamine?


Grupitöö tarkvara lihtsustab rühmas töötamist, kui liikmed on eri piirkondades. Üldjuhul lubab see tarkvara töötada läbi interneti, seega pole vaja rühma liikmetel reaalselt kokku saada. Enamus sellistlaadi tarkvarasid on mõeldud just piltide, videode, failide ja muu seesuguse info jagamiseks grupi liikmete vahel. Ühesõnaga on grupitöö tarkvara väga kasulik: hoiab kokku aega, muudab töö kohati lihtsamaks.


Mida tähendab ristkasutatav info ja selle koordineerimine?


Ristkasutatav info on selline info millele kõik grupi liikmed ligi pääsevad ja mida saavad muuta need kes omavad selleks vastavaid õigusi.


Milleks on grupitöö tarkvara vajalik?


Eriti vajalik on see kui grupi liikmetel on raskendatud reaalne kokkusaamine (elukohad on üksteisest väga kaugel). Automaatselt säilitab rühma liikmete tegevuse.


Kuidas toetavad erinevad tarkvaralised lahendused grupi sidusust?


Tarkvaralised lahendused on väga erinevad, sõltub tarkvara võim alustest. Üks väga hea võimalus grupi sidusust parandada on video lahendused. Rühma liikemd saavad kasutada mikrogone ja veebikaamerat, et viia läbi koosolekuid või vestlusi.


Mis vahe on reaalsel ja virtuaalsel grupitööl?


Reaalse grupitöö korral saavad kõik liikmed kokku reaalset, suhtlevad näost näkku. Virtuaalse grupitöö korral võib suhtlemine toimuda läbi kirjutamise või videokõnede.


Mis määrab grupitöö tõhususe grupitöö tarkvarasid kasutades?


Tõhususe määrab ära grupitöö tarkvara erinevad lahendused. Näiteks kas on võimalik videokõned või kui hästi on lahendatud failide jagamine. Mida mugavamaks on tehtud grupisisene suhtlus ja jagamis võimalus, seda tõhusam on grupitöö.


Millest sõltub grupitöö edukus?


Sõltub tarkvaralisestest võimalustest ja grupi liikmete koostöö võimest. Veel sõltub see grupi liikmete kogemustest, et kui hästi nad tarkvara kasutada oskavad.http://olavleppoja.wordpress.com/2011/06/18/grupitoo-tarkvara-liigid-2/

0 comments:

Post a comment