Microsoft operatsioonisüsteemid (MSOS) – AAP-10

Assignment 1
April 8, 2011
DOS-i käsud võib jagad üldiselt: 1. süsteemi- ja välisseadmete käsud help – abiinfo ver – näidata versiooni numbrit cls – puhastada ekraan date – näidata/muuta...