Operight (kevät 2011)

Ajatuksia 3.päivän teemasta digitaaliset materiaalit

10.05.2011 17:22 by Sirpa Kova
MUISTIINPANOT Operight
Rakenne
  • Opettajat
  • Oppilaat
  • Vapaat aineistot
  • Kopiointi
  • Heijastaminen
  • Digitaalisuus
  • Musiikki
  • Videot
  • Tapahtumat
Sivusto: http://www.operight.fi/ Kysymyksiä voi lähettää sivuston kautta Marja-Leena Mansalalle

TEHTÄVÄT Tehtävä 3A: Tekijänoikeuden loukkauksesta
- artikkelin lähettäminen lehteen

- lehti ilmoittaa julkaiseeko se tekstin vai ei

- lehti voi editoida tekstiä sen verran, että saa laitettua jutun lehteen, kirjoitusvirheet saa korjata ja saa laittaa väliotsikoita
- jos ei ole sopimuksia, oikeudet vähäiset editoimiseen
- jos lehti julkaisee tekstin, tekstin tekijä on oikeutettu korvaukseen
- ilman sopimussääntöjä tekijälle jää vain moraaliset oikeudet tekstiin, kun sopimus on tehty tekstin julkaisemisen yhteydessä käännöksen tekemisestä
- minkä tahansa tekstin kääntämiseen täytyy pyytää lupa ja sopia erikseen tekijän kanssa tekstin käytöstä eri yhteyksissä


Tehtävä 3B: Aleksis Kivi ja tekijänoikeus
- Aleksis Kiven tekstiä saa lainata pitkiäkin pätkiä, vaikka koko kirjan
- itse kuva on sinänsä sallittu, jos siihen ei liity valokuvaoikeutta

- Wikipediassa tai muissa tietokannoissa saattaa usein olla jotain ehtoja materiaalin käyttöön
- sitaatteja teksteistä saa ottaa, vaikka ovat tekijänoikeussuojattua aineistoa, tässä tilanteessa täytyy olla tarkkana (kirjallisuusanalyysi)


Tehtävä 4B: Jälkiviisaus on paras viisaus
- kustantajalla oikeudet, peruslähtökohta on, että kustantajalla on oikeus toiseen painokseen - teoksen suora hyödyntäminen ei ole helposti mahdollista
- kustantajat kirjaavat sopimuksiin kilpailukieltolausekkeen, tekijä sitoutuu siihen, ettei samasta aiheesta kirjoiteta muille kustantajille (tarkkana!)

- tekijänoikeus periytyy, oikeudet voidaan testamentata, perillisille jää oikeudet, yhteisomistajuussuhteessa täytyy sopia asianosaisten kanssa
- täysien oikeuksien siirtäminen kustantajalle hankaloittaa tekstin hyödyntämistä jatkossa siten, että täytyy aina neuvotella kustantajan kanssa saako tekstiä jatkohyödyntää
- kaivataan selkeää tapaa opetusalalle tekijänoikeuksien siirtämisestä työnantajalle / pohdittava yhteisiä käytänteitä kouluyhteisöissä

- miten työnantaja saa käyttöoikeudet opettajien materiaaleihin?
- lisää keskustelua tekijänoikeuksista (materiaalin siirtäminen toiselle osapuolelle, editoiminen, täydentäminen jne.), sovittava yhdessä, miten materiaalia hyödynnytetään nyt ja tulevaisuudessa, näistä voisi tehdä esim. sopimuksen rinnakkaisesta käyttöoikeudesta

Digitaaliset materiaalit

- kappaleen valmistaminen tekijän yksinoikeus
- tekijänoikeuslain pykälät eivät sovellu hyvin verkkoympäristöihin
- laillisen aineiston saa ottaa käyttöön, huomioitava laittomien materiaalien käyttö missä tahansa yhteydessä
- jos pääset muuntelemaan kappaletta syntyy uusi kappale

- mikä on tekijänoikeuslain kokonaisvaikutus aineistojen hyödyntämisessä?

- Youtubeen sovelletaan 21§
Sopimuslisenssi
- OKM:n laajat sopimukset kohdistuu normaaliin koulutoimintaan (peruskoulut, toinen aste, ammattikorkeakoulut ja yliopistot)

- maksullisissa koulutuksissa eri säännöt
- leffoja opetuskäyttöön (huomioitava sopimuksissa) http://www.viihdepalvelu.com/
Lähitulevaisuuden lisenssit
- teosten digitointilulvat Kopiostolta tulossa kattavasti kaikille oppilaitoksille 2012 mennessä
- Kuorolaulut.fi on suomalaisen kuoromusiikin välityspalvelu. Palvelun takana ovat kotimaiset musiikkikustantajat ja Kopiosto ry, http://www.kuorolaulut.fi/

Creative Commons Suomi
http://creativecommons.fi/
http://creativecommons.fi/lisenssit/

Tulevaisuuden keskustelut
- Onko teoskynnys tällä hetkellä liian alhainen?
- Voisiko moraalisen ja taloudellisen oikeuden erottaa toisistaan?
- Mikä on idean ja teoksen suhde toisiinsa?
- Minkä suojan piirissä tuotokset ovat?

Radikaaleja muutoksia ja uudistuksia ei ole tulossa tekijänoikeuksiin ja senpä vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota sopimusmekanismeihin.
http://operightlukiot.blogspot.com/2011/05/ajatuksia-3paivan-teemasta-digitaaliset.html

0 comments:

Post a comment