Operight (kevät 2011)

TEHTÄVÄ 4A

08.05.2011 14:29 by Antti Vehkaperä
Tehtävä 4A: Joustavaa tekijänoikeutta luoville ihmisille

Mika opettaa pienessä lukiossa, jossa on siirrytty vanhoista piirtoheittimistä käyttämään digitaalitekniikkaa. Koulun rehtori on antanut ohjeet olla käyttämättä mitään tekijänoikeutta loukkaavaa PowerPoint-esityksissä. Hän on lukenut Katariina Sorvarin kirjasta Opetustoimen tekijänoikeudet, että koulu voi joutua korvaamaan työntekijänsä tekijänoikeusloukkauksesta aiheutuneen vahingon oikeudenomistajalle.

Mika hyödyntää opetuksessaan paljon Creative Commons –lisensoitua aineistoa, joka on yleensä tekstiä ja kuvia, mutta voi olla mitä teoksia vain. Tutustu Creative Commons –lisenssiin. Minkälaisia oikeuksia tekijä voi Creative commonsilla antaa teostensa käyttöön ja mistä oikeudet tunnistaa?
Etsi internetistä Creative Commons lisenssillä lisensoitu valokuva tai piirros ja liitä se omaan vastaukseesi ehtoja noudattaen. Kerro kuvan yhteydessä mistä löysit kuvan ja mistä päättelet sen olevan Creative Commonsilla lisensoitu.

Pohdi myös olisitko itse halukas lisensoimaan omia teoksiasi tai valokuviasi Creative Commons lisenssillä. Entä olisiko Creative Commonsin tuntemisesta hyötyä oppilaillesi?


 

Vastauksia ja pohdintoja kysymyksiin:

Creative Commons -lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjällle, mutta vain tietyillä, sinun määrittelemilläsi ehdoilla. Lähtökohtaisesti CC-lisenssi antaa teoksen käyttäjälle oikeudet kopioida, välittää, levittää, näyttää ja esittää teos sekä siitä mahdollisesti tehtyjä johdannaisteoksia, joskin näitä oikeuksia voi eri lisäehtoja valitsemalla rajoittaa tarpeen mukaan.

Oikeudet tunnistaa CC-logosta, joka on merkitty materiaaliin tai sen välittömään läheisyyteen. Logoa napsauttamalla avautuu lisenssitekstin selkokielinen versio, josta voi selvästi lukea, mitä sisällöllä saa tehdä ja millä ehdoilla. Myös sellaisissa dokumenteissa ja materiaaleissa, jotka eivät ole verkossa tai digitaalisessa muodossa, voi olla CC-logo tai lyhennetty lisenssiteksti. CC-lisenssijärjestelmässä on neljä eri ehtoa, joita yhdistelemällä saadaan aikaan kuusi erilaista lisenssiä.

CC-EHDOT:
  • BY-ehto edellyttää, että jokaisessa kopiossa ja esityksessä tuodaan ilmi teoksen tekijä sopivalla tavalla.
  • ND-ehto rajaa johdannaisteosten julkistamisen oikeuksien ulkopuolelle.
  • SA-ehto vaatii, että teoksesta tehdyt johdannaisteokset on julkistettaessa varustettava samalla lisenssillä kuin alkuperäinenkin teos.
  • NC-ehto rajaa CC-lisenssin antamat lisäoikeudet ainoastaan epäkaupallisiin käyttötarkoituksiin.
CC-LISENSSIT:
  • CC BY (Rajoitukset: Tekijän nimi on mainittava ja johdannaisteoksissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että johdannaisteoksen tekijä.)
  • CC BY-SA (Rajoitukset: Teosta saa levittää myös muokattuna, kunhan johdannaisteokset julkaistaan samalla lisenssillä. Tekijän nimi on mainittava ja johdannaisteoksissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että johdannaisteoksen tekijä.)
  • CC BY-ND (Rajoitukset: Teosta saa levittää ja esittää vain alkuperäisessä muodossaan. Tekijän nimi on mainittava.)
  • CC BY-NC (Rajoitukset: Lisäoikeudet on rajattu vain epäkaupalliseen käyttöön. Tekijän nimi on mainittava ja johdannaisteoksissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että johdannaisteoksen tekijä.)
  • CC BY-NC-SA (Rajoitukset: Teosta saa levittää myös muokattuna, kunhan johdannaisteokset julkaistaan samalla lisenssillä. Teoksen ja sen johdannaisten lisäoikeudet on rajattu epäkaupalliseen käyttöön. Tekijän nimi on mainittava ja johdannaisteoksissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että johdannaisteoksen tekijä.)
  • CC BY-NC-ND (Rajoitukset: Teosta saa levittää ja esittää vain alkuperäisessä muodossaan, eikä lisenssin lisäoikeuksia voi hyödyntää kuin epäkaupallisesti. Tekijän nimi on mainittava.

Tässäpä on kuva, joka on varustettu CC BY-lisenssillä. Löysin kuvan Flickr-kuvapalvelusta. Kuvan lisenssitietoihin oli merkitty kyseinen lisenssi, joten tieto löytyi todella kätevästi.

Kuva: Anne Norman @ Flickr, 2006

Tekijänoikeuskysymykset ovat viime aikoina nousseet esille omassa työssäni ja aion kyllä jatkossa käyttää näitä CC-lisenssejä hyödykseni omassa työssäni. Jos julkaiseminen CC-lisenssillä on käytännössä helppoa, sen voisi ottaa tavaksi myös oppilaiden kanssa. Tällöin oppilaat voisivat jokaisen julkaistavan työn yhteydessä määrittää sen, mitkä oikeudet hän antaa muille käyttäjille. Näin opettajankin olisi helppo pysyä ajantasalla siitä, mitä oppilaan töitä hän voi käyttä apuna opetuksessaan nyt ja tulevaisuudessa. Tällöin opettajan olisi myös helppo tehdä koosteita eli johdannaisteoksia oppilaiden töistä. Saavatkohan oppilaat muuten itsenäisesti päättää näistä asioista, vaikka he olisivat alaikäisiä?

Lähteet:
http://creativecommons.fi/

Toikkanen, T ja Oksanen, V 2011. Oy Finn Lectura Ab (http://www.opettajantekijanoikeus.fi/opas/)  

http://anttivehkapera.blogspot.com/2011/05/tehtava-4a.html

1 comments:

©Opettaja to Antti Vehkaperä

11.05.2011 12:01
Hei Antti!

Olipas hyviä pohdintoja. Alaikäisten oppilaiden osalta periaatteessa teoksen taloudellisista oikeuksista sopiminen kuuluu yleensä huoltajille. Sitenvoisi olla hyvä hankkia kaikilta vanhemmilta lupa CC-lisensointiin, koska kyseessähän on tekijänoikeudellisessa mielessä nimenomaan tietyistä teoksiin liittyvistä taloudellisista oikeuksista luopuminen.

Valitsemasi esimerkkikuva on muuten tosi hieno!
Post a comment