Operight (kevät 2011)

Operight-koulutuksen verkkokurssi

04.05.2011 16:58 by Maj-Lis Rantala
Tehtävä 4A: Joustavaa tekijänoikeutta luoville ihmisille

Mika opettaa pienessä lukiossa, jossa on siirrytty vanhoista piirtoheittimistä käyttämään digitaalitekniikkaa. Koulun rehtori on antanut ohjeet olla käyttämättä mitään tekijänoikeutta loukkaavaa PowerPoint-esityksissä. Hän on lukenut Katariina Sorvarin kirjasta Opetustoimen tekijänoikeudet, että koulu voi joutua korvaamaan työntekijänsä tekijänoikeusloukkauksesta aiheutuneen vahingon oikeudenomistajalle.

Mika hyödyntää opetuksessaan paljon Creative Commons –lisensoitua aineistoa, joka on yleensä tekstiä ja kuvia, mutta voi olla mitä teoksia vain. Tutustu Creative Commons –lisenssiin.

******
Minkälaisia oikeuksia tekijä voi Creative commonsilla antaa teostensa käyttöön ja mistä oikeudet tunnistaa?

Creative Commonsin (CC) yhteydessä on ehkä helpompi ajatella, mitä oikeuksia tekijä haluaa pitää itsellään, koska CC-lisenssillä puututaan siihen, millä ehdoilla muut käyttäjät voivat edelleen käyttää teosta: onko tekijän nimi mainittava, pitääkö teosta tai sen muunnelmaa jaettaessa käyttää samoja lisenssiehtoja, saako teosta ylipäätään muunnella ja saako sitä käyttää kaupallisessa toiminnassa. Muilta osin CC-lisenssillä jaettua teosta voi käyttää vapaasti.

Creative Commons on lisenssi, jolla tekijänoikeuksien omistaja voi julkaista teoksensa jakaen samalla osan tekijänoikeuksistaan toisten käyttäjien hyödynnettäväksi. Tekijänoikeuksien haltija ei luovu omista tekijänoikeuksistaan vaan antaa muille luvan käyttää teostaan tietyin ehdoin. Jos joku hyödyntää teosta rikkoen teoksen yhteydessä mainitun CC-lisenssin ehtoja, hän rikkoo samalla tekijänoikeuslakia.

Alla on kuvattu kuusi eri tyyppistä CC-peruslisenssiä, joista kukin voi valita parhaiten tarkoituksiinsa sopivan lisenssin omalle teokselleen. Samalla on esitelty myös kuvakkeet, joita käytetään merkkinä cc-lisenssoinnista lisenssoidun materiaalin yhteydessä. Kun tekijänoikeuksien haltija käy valitsemassa lisenssin Creative Commons -sivustolla, hän saa samalla sekä käyttöehdot ilmaisevan kuvakkeen että lähdekoodin, jonka voi liittää verkkosivulleen tiedoksi lisenssistä ja valituista ehdoista. CC-lisenssoidulle sivulle koodin mukana tuleva teksti on muotoa "Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton-lisenssi". Sivulle lisättävä koodi myös auttaa hakukoneita löytämään sivun silloin, kun haetaan cc-lisensoitua materiaalia.BY (by attribution): Tekijän nimi mainittava teoksen tai sen osan käytön yhteydessä.


BY ja SA (share alike): Tekijän nimi mainittava teoksen tai sen osan käytön yhteydessä ja jaettaessa eteen päin käytettävä samaa lisenssiä.


BY ja ND (no derivatives): Tekijän nimi mainittava teoksen käytön yhteydessä. Johdannaisteokset eivät ole sallittuja (ei oikeutta teoksen muunteluun).


BY ja NC (non-commercial): Tekijän nimi mainittava teoksen tai sen osan käytön yhteydessä. Kaupallinen käyttö ei ole sallittua.


BY, NC ja SA: Tekijän nimi mainittava teoksen tai sen osan käytön yhteydessä. Jaettaessa eteen päin käytettävä samaa lisenssiä. Kaupallinen käyttö ei ole sallittua.


BY, NC ja ND: Tekijän nimi mainittava teoksen käytön yhteydessä. Johdannaisteokset eivät ole sallittuja (ei oikeutta teoksen muunteluun). Kaupallinen käyttö ei ole sallittua.


CC-lisenssin ehdot ilmaiseva kuvake voi olla myös edellä esitettyjä pienempi ilman yksittäisten ehtojen kuvakkeita. Tässä esimerkki pienemmästä kuvakkeesta. Myös muunlaisia kuvakkeita on käytössä jäänteinä aiemmista CC-lisenssiversioista.

Vaikka CC-lisensointijärjestelmä on erinomainen tapa jakaa osa tekijänoikeuksistaan, CC-lisensoitujen teosten käyttäjä ei voi sokeasti luottaa siihen, että lisensointimerkinnän julkaisija on tekijänoikeuksien haltija. CC-lisensoiduista teoksista ja lisenssien antajista ei pidetä mitään rekisteriä, josta asian voisi tarkistaa. Jos lisenssin oikeellisuus epäilyttää, teosta tai sen osaa ei kannata käyttää tilanteissa, joissa on mahdollista loukata tekijänoikeuksia. CC-lisenssillä on lisensoitu myös valokuvia, joissa on selvästi tunnistettavia yksittäisiä henkilöitä. Itse välttäisin henkilökuvien käyttämistä, koska niihin saattaa liittyä mm. henkilötietolain tuomia rajoituksia.


Etsi internetistä Creative Commons lisenssillä lisensoitu valokuva tai piirros ja liitä se omaan vastaukseesi ehtoja noudattaen. Kerro kuvan yhteydessä mistä löysit kuvan ja mistä päättelet sen olevan Creative Commonsilla lisensoitu.

Kukkien kauneutta
Kukkien kauneutta
(Kuva: Christian Bauer. Julkaistu CC BY -lisenssillä)

Kuva löytyi Google-haulla hakusanalla "flower". Haun lisämäärityksenä oli suodatus "saa käyttää ja jakaa vapaasti: myös kaupallisesti". Kuva löytyi osoitteesta http://www.cebix.net/photos/misc/, jossa sivun alareunassa oli merkintä "Images copyright © 2003-2006 by Christian Bauer" ja sen alla merkintä CC-lisensoinnista ja linkki lisenssin ehtoihin. Lisäksi sivulla oli linkki Christian Bauerin kotisivulle, mikä lisäsi luottamustani lisenssimerkintään.

Pohdi myös olisitko itse halukas lisensoimaan omia teoksiasi tai valokuviasi Creative Commons lisenssillä.
Tähän kysymykseen en pysty vastaamaan kaiken kattavasti kyllä tai ei. Omien teosten julkaiseminen täytyy harkita tapaus kerrallaan arvioiden samalla julkaisemisen seurannaisvaikutuksia. Jos samassa yhteydessä jaetaan osittain myös tekijänoikeuksia, harkinta täytyy olla vielä tarkempaa. Julkaisemisen hyötynä näen mm. mahdollisuuden itsensä ja omien töittensä näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymiseen. Se on joissain tapauksissa myös hyvä tilaisuus osoittaa omaa ammattitaitoaan ja tuoda esiin omia näkemyksiään. Hyvällä liikeidealla CC-julkaisemisesta voi tehdä jopa kannattavaa liiketoimintaa.

Toisaalta esimerkiksi huolimattomasti tehtyjen teostensa julkaisemisella voi nakertaa pohjaa oman ammattitaitonsa uskottavuudelta. Suuritöisten teosten kohdalla on mietittävä myös taloudellisia intressejä: jaanko teoksen ilmaiseksi vai kannattaisiko sittenkin markkinoida tekijänoikeuksiin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Missään tapauksessa en jakaisi henkilöitä kuvaavia valokuviani CC-lisenssillä enkä muutenkaan jakaisi niitä julkisesti.

Entä olisiko Creative Commonsin tuntemisesta hyötyä oppilaillesi?
Creative Commonsin tuntemisesta on ehdottomasti hyötyä jokaiselle, joka haluaa hyödyntää verkosta löytyvää valmista materiaalia tai julkaista omaa materiaalia jakaen osan tekijänoikeuksistaan muiden käyttöön. Sekä CC- että Public Domain -lisenssien ja muiden vastaavien, käyttöoikeuksia antavien lisenssien tuntemisesta on hyötyä myös haettaessa laillisesti kopioivaa materiaalia.. Kun ihmiset tietävät tällaista materiaalia olevan olemassa, he osaavat etsiäkin sitä, ja välttävät näin tietämättömyyttään tehtyjä tekijänoikeusloukkauksia.

****************************************************************************
Lähteet
Kotisivu Creative Commons Suomi
Kotisivu Creative Commons International

Kuvapalveluja
Esimerkkejä palveluista, jossa voi hakea Creative Commonsilla lisensoituja kuvia:

Flickr
  • Kaikki palvelussa olevat kuvat eivät ole CC:llä lisensoituja, vaan lisenssi on aina syytä tarkistaa. Advanced Search –kohdasta voi valita etsittäväksi vain CC:llä lisensoituja kuvia.
Wikipedia
  • Sisältää myös muilla lisensseillä julkaistuja kuvia
FreePhotoBank
  • Kuvat on lisensoitu CC BY -lisenssillä, joten kuvaajan nimi mainittava. Lisäksi käyttöön liittyy velvoite lisätä jokaiselle sivulle, jolla kuvia käytetään, linkki FreePhotoBankiin. 
http://operights.blogspot.com/2011/05/operight-koulutuksen-verkkokurssi.html

1 comments:

©Opettaja to Maj-Lis Rantala

11.05.2011 13:46
Hei Maj-Lis,

Olet tutustunut perusteellisesti CC-lisensseihin ja muutenkin pohtinut asiaa laajasti.

Mitä mieltä olet siitä, että oppilaita ohjattaisiin julkaisemaan töitään CC-lisenssillä?
Post a comment