Operight (kevät 2011)

Tehtävä 4C: Äänestä asiaa

03.05.2011 17:15 by Merja Ruuska

Tämä tehtävä liittyi tekijänoikeuksiin sekä lähioikeuksiin. Lähioikeudet ovat tekijänoikeutta muistuttavia suojan muotoja, joissa suojan kohteena on teoksen esitys, äänen tai kuvan tallennus, valokuva, radio- ja tv-lähetykset ja tietokannat sekä luettelot (http://antipiracy.fi/tekijanoikeus/lahioikeudet).

Lähioikeussuojaa puolestaan saavat äänitallenteen tuottajat eli ne tahot, jonka toimesta ja vastuulla tallenne tuotetaan, esimerkiksi levy-yhtiö. Tekijänoikeuteen verrattuna on huomattava, että lähioikeussuojan saamisen edellytyksenä ei ole esityksen omaperäisyys (vrt. teoskynnys). Tuottajien lähioikeussuoja kattaa oikeuden valmistaa kappaleita, levittää teoskappaleita sekä välittää niitä yleisölle. Lähioikeuksilla suojataan siis taloudellisia investointeja. (http://www.antipiracy.fi/tekijanoikeus/lahioikeudet)

Kysymys: Minkälainen suoja äänitteillä on? Välttääkö Tapani tekijänoikeusongelmat soittamalla itse podcastmusiikin, vai pitäisikö hänen ottaa huomioon vielä jotain muuta? Mitkä ovat ne oikeudet, joita hän loukkaisi käyttämällä valmiiksi nauhoitettua musiikkia?

Olennainen kysymys on, onko musiikki Tapanin itsensä tekemää? Jos musiikki on Tapanin itse säveltämää ja soittamaa, hänellä on tekijänoikeudet teoksiinsa ja asia on kunnossa. Sen sijaan, mikäli musiikki on jonkun toisen tekemää, loukkaa hän luvattomalla käytöllä säveltäjän ja sovittajan tekijänoikeuksia – näin siis siitäkin huolimatta, että hän soittaa musiikin itse.

Jos Tapani käyttäisi valmiiksi nauhoitettua musiikkia, hän tarvitsisi luvan musiikin käyttämiseen niin musiikkikappaleen tekijöiltä, kappaleen tallenteelle esittäneiltä muusikoilta kuin tallenteen tuottajalta. Luvattomalla käytöllä Tapani loukkaisi musiikin säveltäjän, sovittajan ja sanoittajan tekijänoikeuksia sekä muusikoiden, laulajan ja tuottajan lähioikeuksia.
(http://www.muusikkojenliitto.fi/muusikko/muusikko_2004/11_sample.html)

Kysymys: Kuuntele ruotsinkielinen podcastsketsi Eroa Pirkosta osoitteessa http://www.pleppo.fi/ (valitse valikosta radio) ja kerro vastauksessasi mitä oikeuksia sketsiin liittyy ja kenelle oikeudet kuuluvat, jos oikeuksien siirtymisestä ei ole sopimuksia.

Jos oikeuksien siirtymisestä ei ole sopimuksia, kuuluvat oikeudet alkuperäisille oikeudenhaltijoille eli tekijöille. Sketsissä esiintyy ainakin seuraavanlaisia tekijänoikeuksia: tekstin laatijan (eli käsikirjoittajan) oikeus tekstiinsä, musiikin säveltäjän oikeus sävellykseensä ja musiikin sovittajan oikeus sovitukseensa. Lisäksi sketsissä esiintyy ainakin seuraavanlaisia lähioikeuksia: esittävien taiteilijoiden oikeudet esityksiinsä (näytteljät, muusikot) sekä äänitallenteen tuottajan oikeudet tallenteen taloudelliseen hyödyntämiseen.

Kysymys: Minkälainen oikeus Tapanilla on työtehtävinä tekemiinsä äänitteisiin?

Tapanilla on tekemiinsä äänitteisiin tekijänoikeus, mikäli teoskynnys ylittyy. Ääniefektien osalta tämä on melko epätodennäköistä.

Lähioikeussuojaa puolestaan saavat äänitallenteen tuottajat eli esimerkiksi levy-yhtiö. Lähioikeussuojan saamisen edellytyksenä ei ole esityksen omaperäisyys. Tuottajien lähioikeussuoja kattaa oikeuden valmistaa kappaleita, levittää teoskappaleita sekä välittää niitä yleisölle. Lähioikeuksilla suojataan siis taloudellisia investointeja. (http://antipiracy.fi/tekijanoikeus/lahioikeudet)

Tässä tapauksessa äänitteen tuottaja on siis Tapanin työnantaja, ei Tapani, eikä Tapanilla siten ole lähioikeutta äänitteen tekijänä.

Lähteet:

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry: Lähioikeudet
(http://www.antipiracy.fi/tekijanoikeus/lahioikeudet)

Muusikkojen liitto: Sämple-käyttö voi tulla kalliiksi.
(http://www.muusikkojenliitto.fi/muusikko/muusikko_2004/11_sample.html)

http://mhr2011.blogspot.com/2011/05/tehtava-4c.html

1 comments:

©Opettaja to Merja Ruuska

11.05.2011 14:00
Hei Merja,

Vastauksessasi oli kaikki hakemamme asiat.

Tässä kuitenkin ote mallivastauksesta koskien Eroa Pirkosta -sketsiä:

"Esimerkkinä äänitteisiin liittyvistä oikeuksista toiminut Eroa Pirkosta -sketsi sisälsi ainakin käsikirjoittajan oikeuden kirjalliseen teokseen, säveltäjän oikeuden sävellysteokseen, esittävän taiteilijan oikeuden esitykseen (lähioikeus), ääniefektien tuottajan oikeuden äänitteisiin (jos äänet on äänitetty erikseen, lähioikeus) ja koko podcastin tuottajan oikeuden äänitteeseen (lähioikeus). Nämä oikeudet voivat olla eri henkilöillä tai ne voi kaikki syntyä yksittäiselle tekijälle, jos hän on kaikkien oikeuksien osalta ratkaisevassa roolissa."
Post a comment