IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2019

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

22.12.2019 16:33 by Jaanika L

Valisin neljanda teema lugemismaterjaliks järgmise artikli: Downes, S. (2005, oktoober). E-learning 2.0. eLearn Magazine. Loetud aadressil

http://web.archive.org/web/20110705043636/https://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968

Artikkel keskendub põhiasjalikult e-õppe kaardistamisele artikli väljaandmise hetkel ning tuleviku suundumistele. Samuti saab pikemalt lugeda Veebi 2.0-st ja E-õpe 2.0-st.

Tänapäeval toimub e-õpe peamiselt veebikursuste vormis. Selle tagajärjel on tänapäeval kasutatav domineeriv õpitehnoloogia süsteem, mis korraldab ja pakub veebikursusi (õppe juhtimissüsteem – LMS). See tarkvaraosa on õpikeskkondades üldlevinud. Õpihaldussüsteemid muudavad ja korraldavad õppesisu mooduliteks ja kursusteks, mis on jagatud tundideks. Neid toetatakse erinevate testide ja aruteludega, mis paljudes süsteemides integreeritud kolledži või ülikooli õpilaste infosüsteemi. Oluliseks peetakse ka interneti kasutaja muutumist. Artiklis tuuakse välja, et muutused hõlmavad terveid tööstusi, kuid haridus on paljuski neist suundumustest maha jäänud. Interneti kasutajad neelavad kiiresti erinevat teavet ning ootavad viivitamatuid vastuseid ja tagasisidet. Loodetakse olla pidevas suhtluses oma sõpradega. Õppimisel ilmnevad suundumused ei ole niivõrd lihtsalt erinevate õpistiilide jaoks kohandamine vaid soovitakse õppimise juhtimine õppija enda kätte suunata. Õppimist iseloomustab mitte ainult õppija suurem autonoomia, vaid ka suurem rõhk aktiivsel õppimisel, milles võtmerolle mängivad loomine, suhtlemine ja osalemine, ning õpetaja rollide muutmine.

Tõkete kaotamine on viinud paljude liikumiste ja probleemideni, mida näeme tänapäeva Internetis.  Noorte seas levib laialdane veendumus, et teave on midagi, mis on jagamiseks mõeldud. See usk avaldub sellistes asjades nagu: tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvara , Creative Commonsi litsentsid sisule ning avatud juurdepääs teaduslikele ja muudele teostele.Struktuurid ja organisatsioon lagunevad, mis iseloomustasid elu enne Internetti.Tarbijad räägivad otse tootjatega ja nõuavad üha uusi vastutuse ja läbipaistvuse standardeid. 

Veeb oli muutumas meediumiks, kus teavet edastati ja tarbiti; Platvormiks, kus sisu loodi, jagati, seda uuesti segati, ümber töötati ja edasi kanti. Mõne aasta jooksul muutusid ajaveebid omapärastest veebisaitidest millekski, mida miljonid inimesed kasutasid selliste sisuloome tööriistade abil nagu Blogger ja WordPress. Ajaveebid ühendati ja blogijatel oli võimalik saata oma sisu lugejate võrku. Lisaks tavapärasele blogimisele loodi näiteks ka sait Wikipedia.

Algselt piirdusid veebipõhised kogukonnad teatud õppijate rühmaga, näiteks ülikooliklassiga. neil oli kindel algus- ja lõpp-punkt. Siis hakkasid õpetajad kasutama selliseid tööriistu nagu vikid ja ajaveebid. Väga lühikese aja jooksul kasutati ajaveebe hariduses väga erinevatel eesmärkidel : moodustati haridusblogijate võrgustik ja selleks aastaks julgustasid tuhanded õpetajad oma õpilasi ajaveebi pidama.

Blogimine erineb traditsiooniliselt määratud õppesisust väga palju. See on palju vähem formaalne. See on kirjutatud isiklikust vaatenurgast, isiklikul häälel. Õpilaste ajaveebipostitused on sageli seotud nende enda huvide hulgaga, mitte kursuse teema või määratud projektiga. Veelgi olulisem on see, mis juhtub siis, kui õpilased ajaveebides loevad ja ka teiste ajaveebidesse jõuavad, on see, et tekib suhtlusvõrgustik. 

Tulevikus tõdetakse laiemalt, et õppimine ei tulene õppesisu kujundamisest, vaid sellest, kuidas seda kasutatakse. Enamik e-õppe teoreetikuid uurivad, kuidas saaks õppesisu – olgu see siis professionaalselt loodud või õpilaste loodud – kasutada pigem õppetegevuse kui õppesisu alusena. Samuti on mitmed teoreetikud toonud olulise tegurina õppija arengus välja õppemängud.

Minu personaalse õpikeskkonna skeem (loodud rakendusega GitMind)

https://jaanikaht.wordpress.com/2019/12/22/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment