IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2019

Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

17.12.2019 8:22 by Rando P

Käesoleval ajal on sülearvuti ja nutitelefoni kasutamine õppetegevuses asendamatu. Põhikoolis sai veel hakkama raamatutega, kuid gümnaasiumis ei jäänud isegi võimalust arvuti asendamiseks. Personaalarvutid olid 90ndatel veel kallid ja paljudele kättesaamatud. 2000ndatel soetatud lauaarvuti hakkas infootsingul asendama kodus olnud entsüklopeediaid, kus info vananes kiiresti.

Nutiseadmeid kasutades, muutub õppimine interaktiivsemaks, personaliseeritumaks ning aja suhtes paindlikkumaks. Lisaks soodustavad nutiseadmed õppematerjalide kättesaadavust ning info paremat levimist, rääkimata suhtluse lihtsustamisest.

Erinevaid e-keskkondi, platvorme ja rakendusi, mida õppetöös kasutada, on tohutul hulgal. Nutirakenduste ratas oleks sealjuures suureks abiliseks õppetööks sobivate rakenduste väljavalimiseks. Paljuski sõltub nutiratta kasulikkus õpetajale tema digipädevustest. Kui õpetaja pigem pelgab õptteöös kasutada nutiseadmeid, ei ole ka sellest rattast talle väga palju kasu.

Nutirakenduste ratas pakub vastavalt õppetegevustele välja erinevaid rakendusi. Samas tekib mul küsimus, et kas kõik soovitatud rakendused on tasuta ja täidavad õppetööks vajalikke eesmärke. Mulle tundub, et kasulik oleks see ratas sellisel kujul, et õpetaja saab ära defineerida õpitava teema, nimetada tegevused ja määrata ära muud kriteeriumid, nt vabavara jms, ning nutirakenduste ratas pakuks sobivaid rakendusi ja keskkondi vastavalt otsingukriteeriumitele. Erinevaid e-õppekeskkondi ja hariduslikke tarkvaralahendusi tekib pidevalt juurde ning nutirakenduste ratas peaks sellevõrra pidevalt oma kogusid täiendama.

Antud postituse raames, koostasin ühele nutirakenduse ratta rakendusele juhendi, mis on leitav siit.

Kasutatud allikad:

  1. http://www.nutirakendusteratas.ee/nutirakenduste-ratas/
  2. https://www.skype.com/et/
  3. https://et.wikipedia.org/wiki/Bloomi_taksonoomia
Link ülesandele.

https://randopaas.wordpress.com/2019/12/17/nutiseadmetel-pohinevad-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment