IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2019

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

17.12.2019 8:26 by Rando P

Web 2.0 tekkis 21. sajandi alguses, mil hakati nägema sotsiaalse tarkvara olulisust kesksete õpihaldussüsteemide kõrval, haridusvaldkonnas. Web 2.0 tõstatas, et kesksel kohal ei ole ainult tehnoloogia vaid avatud rakendused, teenused ning õigused sisu luua ja tarbida. Oluliseks muutusid kasutaja loodud sisu ja virtuaalsed kommuunid ning sotsiaalmeedia.

Kui vaadata tagasi postitusse teemal “Õpikeskonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis”, siis seal on välja toodud asjaolu, et avatud õppekeskkonnad soodustavad asjast huvitatud inimeste võrgustike teket läbi foorumite ja toetavad jagatud teadmiste teket. Siinkohal võib väita, et avatus tähendab teatud mõttes ka sotsiaalsust, kuna see soosib ühist õpet, inimeste vahelist teadmuse jagamist ja e-õppe kommuunide teket.

PLE ehk personaalsed õpikeskkonnad moodustuvad erinevate rakenduste ning inimeste ja teenuste kombinatsioonist. Sel puhul on tegemist individualiseeritud ressursside ja lähenemisega õppimisele. Kesksel kohal on informatsioon ja inimesed, mida õppija enda jaoks oluliseks ja vajalikuks peab.

Minu enda kogemused personaalsete õpikeskkondade ja Web 2.0 vahenditega seoses on sotsiaalvõrgustikud. Lisaks ka YouTube, kust saab vaadata erinevaid õppevideosid. Ise olen YouTubest vaadanud õppevideosid peamiselt programmeerimise ja MS Office programmide spetsiifiliste funktsioonide kasutamise kohta. Programmeerimisega seotud probleemid aitab lahendada muuhulgas ka keskkond Stack overflow. Ka blogi, mida praegu loete, klassifitseerub siia alla. Sotsiaalmeediat, peamiselt Facebook, saab kasutada õppematerjalide ja õppimisega seotud info jagamiseks. Rühmatööde koostamiseks on kõige mõistlikum lahendus Google Drive, mida kasutan ka ise väga tihti. Olen koostanud ka skeemi enda personaalse õpikeskkonna kohta, mis asub alljärgnevalt.

Kasutatud allikad

  1. Stephen Downes, 2015. E-Learning 2.0. Volume 2005, Issue 10 (October 2005), Page 1. http://web.archive.org/web/20110705043636/https://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968
  2. Christian Dalsgaard, 2014. Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance and E-Learning https://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Christian_Dalsgaard.pdf
  3. Study.com: What is a Personal Learning Environment? https://study.com/academy/lesson/what-is-a-personal-learning-environment.html
  4. Web 2.0 Tools. https://mpls.k12.mn.us/uploads/web2_0tools.pdf
Link ülesandele.

https://randopaas.wordpress.com/2019/12/17/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment