IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2019

Refleksioon

16.12.2019 21:32 by Marju L

Õppeaine oli väga huvitav ja sain palju uusi teadmisi. Enne kursusega liitumist oli mul õpikeskkondade kasutamise vallas vähe kogemusi, needki ainult kasutaja rollis.

Mul oli esmakordne kogemus kasutada õppetöös osalemiseks blogi. See võttis veidi harjumist just seetõttu, et olen oma kirjutiste suhtes väga kriitiline. Samuti oli paaril esimesel korral harjumatu kommenteerida õpingukaaslaste postitusi. Kolmandaks ülesandeks tundus see tavapärane ja viimase ülesande juures oli üldine õppetöö koormus nii suur, et siis jäid teiste postitused kommenteerimata.

Kui mõtlen oma õpilepingu peale, mille koostasin peale esimest loengut, siis arvan, et kasutasin enamikku kirja pandud strateegiatest. Olen rahul, et jõudsin kõik ülesanded esitada ettenähtud ajaks.

Mulle meeldis, et loengute käigus toimus sissejuhatus teemasse, saime ülevaate olulisematest alateemadest ja hiljem saime iseseisvalt rohkem selle kohta uurida.

Samuti meeldis mulle, et mitme ülesande juures oli võimalik ise valida artiklit, mida täpsemalt uurida. Veel oli minu jaoks positiivne, et kohustuslikud ülesanded olid jaotatud ühtlaselt terve semestri peale, mis aitas koormusega paremini hakkama saada.

Kursuse jooksul puutusin esmakordselt kokku õpimärkidega, mida õppejõud jagas sooritatud ülesannete eest. See aitas paremini mõista kui hästi ma individuaalsete ülesannetega hakkama sain.

Tunnen, et jäi puudu ajast, et käsitletud teemadesse veelgi enam süveneda, sest terve semestri õppekoormus on päris suur ja kõike lihtsalt ei jõua sellises mahus läbi töötada nagu ise tahaks.

Kokkuvõtteks soovin öelda, et minu arvates oli õpikeskkondade ja -võrgustike kursus hästi üles ehitatud, õppejõud ja õpingukaaslased toetavad ning õppetöö toimus meeldivas õhkkonnas.

https://marjuopingud.wordpress.com/2019/12/16/refleksioon/

0 comments:

Post a comment