IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2019

Nutirakenduste ratta iTranslate rakenduse juhend

10.11.2019 21:34 by Victoria P

RAKENDUS

Rakenduse pealkiri:
iTranslate (tõlkimisäpp koos sõnaraamatuga)

Rakenduse versioonid:
iTranslate free (tasuta versioon), iTranslate pro (tasuline – 39,99 eurot aastas)

Toetatavad platvormid ja seadmed:
Töötab platvormidel iOS 10.0 ja watch OS 3.0 ja uuematel. Ühildub iPhone’i, iPad’i ja iPod’iga

Kasutamise valdkond:
Tekstide tõlkimine (võõrkeeles kirjutamine, suhtlemine, lugemine, rääkimine).

Funktsioonaalsus:

 • Valikus üle 100 keele, sealjuures ka eesti keel
 • Kirjutatud teksti tõlkimine
 • Kopeeritud teksti tõlkimine
 • Lemmiktõlgete salvestamine
 • Tõlgete hääldus
 • Tõlkeajalugu
 • Üle 250 enamlevinud fraasiga sõnastik kategooriate kaupa – hotellis, reisil jt (valikus ei ole eesti keelt)
 • Verbi pöörded eri ajavormides
 • Laiendused teistesse äppidesse (N: WhatsApp, mobiilirakenduse Safari lehekülgede automaatne tõlkimine)
 • Keeleõppeprogramm
 • Foorum
 • Võrguühenduseta tõlkimine
 • Häälvestlus (40 keeles)
 • Pildil oleva teksti tõlkimine
 • Veebilehtede tõlkimine
Lühitutvustus:
iTranslate on tõlke- ja sõnastikurakendus, mis võimaldab tõlkida hõlpsalt teksti ning tasulises versioonis ka veebilehti, kaameraga edastatud teksti ja häälkõnesid enam kui 100 keelde. Rakendus töötab nii võrgupõhiselt kui tasulises versioonis ka ilma võrguühenduseta. Lisaks tõlgetele on võimalik valida fraase eeltõlgitud levinud fraaside hulgast.

JUHEND

Konto loomine:
Kui sa ei soovi rääkida foorumis või kasutada iTranslatePro versiooni, siis ei ole vaja kontot luua.

Kasutajaliides:

undefined

Tõlkeaken:

 1. Kohe kui äpi avad, on kõige üleval tõlkeaken.
 2. Tõlkeakna ülemises pooles tähistab vastava riigi lipp valitud lähtekeelt ning alumises pooles olev lipp sihtkeele lähtekeelt. Keeli saad lipule vajutades avanevast menüüst vahetada.
 3. Kahe poole vahel asuvale lainelisele noolele klikkides saad vahetada lähte- ja sihtkeele omavahel ümber vahetada.
 4. Vajutades lipu kõrval olevale aknale, saad sisestada lause, mida soovid tõlkida. Tõlkimiseks tuleb vajutada akna alla paremasse nurka ilmuvale sõnale „Translate“.
 5. Aknas oleva teksti saad kustutada, vajutades tõlkeakna alumisel ribal olevale sõnale „Clear“.
Tõlkeakna menüüriba:

 1. Menüüriba kõige vasakpoolne
  ikoon on sõna „Clear“, millele vajutades saab kustutada tõlkeaknas oleva
  teksti.
 2. Vasakult teine ikoon on süda,
  millele vajutades saad kuvatava tõlke lemmikutesse (Favorites) salvestada.
 3. Kolmas ikoon on kaks
  lehekülge, millele vajutades saad tõlke kopeerida.
 4. Neljas ikoon on kahesuunaline
  nool, millele vajutades suurendatakse tõlge kogu ekraani suuruseks.
 5. Viies ikoon võimaldab jagada
  tõlget sõnumi või e-posti teel või paigutada see meeldejätjasse (Remainder) või
  märkmetesse (Notes).
Hinnangud:

 1. Tõlkeakna menüüriba all saad valida üles või alla vaatava pöidla märgi, et anda kuvatud tõlkele vastavalt siis kas positiivne või negatiivne hinnang.
Verbi pööramine:

 1. Järgmine riba kuvab tõlkelauses olevate verbide pöördeid.
Äpi menüü (ekraani all servas):

 1. Kõige vasakpoolsem ikoon (Tekst) viib avalehele.
 2. Teine ikoon (Lens) võimaldab tasulises versioonis teha tõlkimiseks kaameraga pilti.
 3. Kolmas ikoon (mikrofoni pilt) võimaldab tasulises versioonis alustada kõne tõlkimist.
 4. Neljas ikoon võimaldab alustada keeleõppega.
 5. Viies ikoon (More) avab alammenüü, kus on neli ikooni
  1. ikoon (süda) avab lemmikud
  2. ikoon (kell) avab ajaloo (History)
  3. ikoon (raamat) avab fraaside sõnastiku (Phrasebook)
  4. ikoon (kompass) avab Safari Extensioni, mille käivitamisel on võimalik tõlkida veebilehitsejas Safari avatud veebilehti.
ÕPIOSKUSED

Millise õppeaine raames seda võiks kasutada:
Rakendust saab kasutada igas aines, kus on vaja otsida infot mõnest võõrkeelest, eelkõige just humanitaarainetes.

Milliseid õpioskusi see rakendus arendab?
iTranslate’i kasutamine aitab arendada lugemise, tõlkimise, infootsimise, tekstist arusaamise, mõtlemise ning meeskonnatöö oskusi. Lisaks arendab mälu.

Millise Bloomi taksonoomia valdkonnaga on see rakendus seotud?
Aitab arendada kognitiivseid (mõtlemise ja mõistmisega seotud) ja ka afektiivseid (motivatsiooniga seotud) õpioskusi. Tõlkides areneb mälu ning tõlkimise kaudu avardub maailmapilt ja äpi kasutajal on võimalik saada rohkem teadmisi teda huvitava kohta, mis motiveerib õppima. Kognitiivses kategoorias aitab äpp kaasa eelkõige teadmiste ja mõistmise kategooria oskuste omandamisele. Kuna tõlkimine on õppimise juures n-ö tugiteenus, siis sellest on kasu ka rakendamise, analüüsi ja sünteesi juures – mida rohkem teadmisi või oskusi oled suutnud tänu tõlkimisele omandada, seda lihtsam on sul asju rakendada, analüüsida ja sünteesida.

Rakenduse kättesaadavus:
Kõige lihtsam variant on tasuta ehk võimalik on

 1. tõlkida kirjutatud teksti
 2. tõlkida kopeeritud teksti
 3. salvestada lemmiktõlkeid
 4. kuulata tõlkeid, valides mees- või naishääle
 5. näha tõlkeajalugu
 6. kasutada rohkem kui 250 enamlevinud fraasiga sõnastikku (valikus puudub eesti keel)
 7. kasutada äpi funktsioone teistes äppides (N: WhatsApp)
 8. õppida keelt äpi keeleõppeprogrammi abil
 9. suhelda foorumis
Isiklik arvamus uuritud rakenduse kohta

Tugevused:

 1. Võimaldab tõlkida ka eri keelte murretesse (näiteks nii Portugalis räägitavasse Portugali keelde kui ka Brasiilias räägitavasse portugali keelde, 3 hiina keele murdesse, Ameerika, Austraalia ja Briti inglise keelde).
 2. Saab ühendada eri rakendustega, näiteks aitab tõlkida ka WhatsAppis.
 3. Näitab tõlke all verbi pöördeid eri ajavormides, aidates nii keelt õppida.
Nõrkused:

 1. Tõlge väiksema kasutajaskonnaga keeltesse ei ole veel arenenud (näiteks eesti keelde).
 2. Teksti tõlkimine pildilt ja häälkõne on saadaval vaid tasulises versioonis, kuid need on just need, mis seda programmi näiteks Google’i tõlkeprogrammist eristavad ja kasutama paneksid.
 3. Rakendus ei suuda isegi inglise keeles teha vahet nimi- ja tegusõnadel, pöörab näiteks sõna sentence.
Arendusvaldkonnad:

 1. Tõlkevalikutes võiks olla võimalus kas valida viisakas stiil või formaalne stiil.
 2. Programm võiks pakkuda ka teiste vabavara programmide tõlkevasteid, et kasutaja saaks võrrelda, milline on sobivaim.
Viide kodutööle

https://victoriaparmas.wordpress.com/2019/11/10/nutirakenduste-ratta-itranslate-rakenduse-juhend/

2 comments:

annika to Victoria P

14.11.2019 10:53

Väga detailne ülevaade! Väga huvitav rakendus; funktsionaalsusest tuleb välja nii palju uskumatuid võimalusi, mida saab paljudelt tasuta tõlkimisrakendustelt vaid loota, kuid Sinu hinnangut lugedes tekib tunne, et eelistatud on kvantiteeti, mitte kvaliteeti. Kahju, muidu oleksin olnud väga huvitatud sellest. Väga lahe on ka tõlkija sidumine teiste rakendustega.

Kui rahule jäid Sa eesti keele tõlkega? Kas kasutaksid ise iTranslate’i?


MeeldibMeeldib

Victoria Parmas to Victoria P

14.11.2019 15:52

jagan täpselt sinu tunnet – esimese hooga mõtlesin ka, et nii palju võimalusi ja et hakkan kindlasti kasutama, sest reaalselt vajan tihti tõlget. Aga kui proovisin kasutada, siis selgus, et inglise-eesti tõlge on ikka väga kehva kvaliteediga, palju halvem kui Google’i tõlge. Nii et kahjuks ei ole sellest äpist ikka kasu.


MeeldibMeeldib

Post a comment