Õpianalüütika

Digitaalse õppematerjali loomise 10 käsku

29.04.2014 11:57 by Kärt Kase

Kuues teema: õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet


Minu õppematerjalide loomise kümme käsku on inspireeritud ADDIE õppedisaini mudelist, Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetest, e-kursuse kvaliteedimärgi hindamisprotsessist ning isiklikest kogemustest nii õppematerjali loomisel kui ka kasutamisel.  1. Planeeri – kellele ja kuidas kasutamiseks lood oma õppematerjali

  2. Jälgi teema terviklikkust

  3. Loo õpijuhis, et õppija teaks, kuidas loodud materjali kasutada saab

  4. Ole korrektne – nii keeleliselt kui ka autoriõigustega. Samuti kontrolli fakte, millele oma õppematerjalis toetud

  5. Õppematerjalile loo struktuur nii, et sealt oleks lihtne “asju” üles leida ning erinevate osade vahel liikuda. Samuti võiks olla võimalik ühe klikiga igal hetkel tagasi algusesse minna

  6. Mõtle, kuidas on õppematerjali kõige lihtsam kasutada – kuidas avanevad lingid ja failid

  7. Mitmekesisus – arvesta erineva õpistiiliga inimestega ning paku materjali erinevas vormis – tekst, pilt/graafik/joonis, video jne.

  8. Kasuta ühtset stiili ja kujundust läbi kogu õppematerjali

  9. Kontrolli, et materjal oleks sihtgrupile eakohane, motiveeriv ja arendav

  10. Jaga oma hästi koostatud õppematerjali ka teistega.


Õppematerjali kvaliteedi puhul on minu jaoks kõige olulisemad sisu sobivus ja kasutajasõbralikkus. Head õppematerjali peaks olema võimalik ära tunda esimestest silmapilkudest – kui sa näed kohe alguses struktuuri ning sealt ka sisu. Kahju on muidugi ka neist õppematerjalidest, mis muidu on väga head, aga mille lingid enam ei tööta, sest algkohast on materjal eemaldatud.


Filed under: Digitaalsete õppematerjalide koostamine
http://kkase.wordpress.com/2014/04/29/digitaalse-oppematerjali-loomise-10-kasku/

1 comments:

Õppematerjalide kvaliteedi teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine to Kärt Kase

10.05.2014 3:11

[…] enne tehnoloogiat. Lühikese ja konkreetse loetelu 10-st käsust esitasid teiste seas Kristel, Kärt, Tuuli ja […]

Post a comment