Õpianalüütika

Assignment 1
May 31, 2014
Pilvekeskkond on indiviidi, rühma või organisatsiooni veebipõhine pilveteenustel toimiv tegevusruum, kus saab teha vajaminevaid toiminguid erinevate rakenduste abil ja hoida ning jagada andmeid...
Assignment 2
May 31, 2014
Õpihaldussüsteem (LMS) on reeglina õpikeskkond, kus e-õppe kursuse ülesehitamist toetavad mitmekesised hariduse otstarbel loodud vahendid. Õpihaldussüsteem võib olla täielikult suletud ja...
Assignment 3
May 31, 2014
Liitreaalses õpikeskkonnas on reaalsed paigad tegevuste kaudu avardatud virtuaalsete võimalustega. Liitreaalses keskkonnas kasutatakse palju sülemi(parve)põhist õppimistegevust, kus erinevate...
Assignment 4
May 31, 2014
Portfooliokeskkond võimaldab korraldada enesejuhitud õppimist õpikogukonnas. Portfooliokeskkonnast võib lähemalt lugeda Tiigriraamatust lk. 31. pt. Õpetajate kogukonnad ja...