Õpianalüütika

Kui ma sisestatud metaandmete kaudu mingi teemast mööda õppematerjali leian ja selle väljanägemine mul silmad ära kõrvetab, on midagi vist valesti.

27.04.2014 19:01 by Lili Kesa

1. Kellele?

Kõik algab sihtgrupist. Excelit 15-aastastele Instagramist ja Snapchatist saadud andmete põhjal õpetades võib väga popp ja noortepärane olla, aga 50-aastased satuksid ainult segadusse.


2. Miks?

Eesmärgid, eesmärgid, eesmärgid.


3. Mis?

Sisu tuleb luua lähtivalt sihtgrupist ja eesmärkidest.


4. Keskkond

Vastavalt materjali sihtrühmale, eesmärkidele ja sisule tuleb valida sobiv keskkond.


5. Ühilduvus

Mida rohkematel erinevatel seadmetel materjal töötab, seda parem. Platvormikesksust tuleb vältida. Flashi samuti.


6. Taaskasutus

Omaloodud materjal peab olema lihtsasti taaskasutatav. Materjali muutmine peab käima võimalikult lihtsalt. Igasuguseid projektifaile võib ju alles hoida, aga vajalikul hetkel on ikka õige versioon kadunud või ei avane.


7. Viitamine

Õppematerjalis kasutatud algallikatele tuleb viidata kuna seda ootame ju oma materjalide taaskasutajatelt.


8. Metaandmed

Avalikus repositooriumis materjali jagades peab see olema lihtsastileitav, sest kellelegi ei meeldi tühi või mittemidagiütlev otsingutulemus.


9. Vajalikkus

Kas sellist materjali on üldse vaja? Pole vaja teha midagi tegemise pärast. Võib-olla on lihtsam taaskasutada ja viidata kellegi teise loodud materjalile.


10. Silmasõbralik

Ei ole vaja liigseid kellasid-vilesid. Vähem on rohkem.


Ülesande püstitus EduFeedris.


http://misjuhtuskassiga.wordpress.com/2014/04/27/kui-ma-sisestatud-metaandmete-kaudu-mingi-teemast-mooda-oppematerjali-leian-ja-selle-valjanagemine-mul-silmad-ara-korvetab-on-midagi-vist-valesti/

3 comments:

Kvaliteetse digitaalse õppematerjali 10 käsku | Haridustehnoloogilised üllitised to Lili Kesa

29.04.2014 0:54

[…] loomisel järgida, on õppematerjalis ADDIE mudeli juures kirjas, samuti näiteks Kristeli ja Lili postitustes. Lisaks omalt poolt mõned kaootilised mõtted, millest paljud ei pruugi esindada […]

juusetuÜlle to Lili Kesa

30.04.2014 21:41

Mulle meeldivad sellised lühikesed, aga löövad “käsud”, milleks pikka juttu, kui saab paari lausega kõik olulise kirja panna. Ise ei ole ma veel suutnud neid käske välja mõelda, aga iga kirjapandud mõte on väärt abimees :-)

Õppematerjalide kvaliteedi teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine to Lili Kesa

10.05.2014 3:11

[…] Viimases teemas oli teie ülesandeks koostada kvaliteetse õppematerjali 10 käsku. Selle korra postitustest tooksin ma kõigepealt esile Aivi 10 käsku, kus oli hästi tasakaalus nii pedagoogiline kui tehniline pool. Katrin koostas oma kirjanduse analüüsi ka õppematerjalide kvaliteedi hindamismudelite teemal ning seetõttu viitas ta oma postituses lisaks minu poolt mainitud hindamismudelitele ka ADEC hindamismudelile. Põhjalikest postitustest tooksin ma veel välja Kadri postituse, kes rõhutas, et pedagoogika peab käima enne tehnoloogiat. Lühikese ja konkreetse loetelu 10-st käsust esitasid teiste seas Kristel, Kärt, Tuuli ja Lili. […]

Post a comment