Õpianalüütika

I kontakttund – digitaalsete õppematerjalide koostamine

10.03.2013 17:21 by Kaire Kollom

Metaandmed – informatsioon, millega kirjeldatakse õppematerjale


Metaandmete standard – IEEE LOM

LOM – learning object metadata


Õpetajale olulised õppematerjali metaandmed: • pealkiri (sisaldab viidet keelele ja pealkirjale)

 • keel

 • kirjeldus

 • märksõnad (Koolielus “võtmesõna”)

 • erinevad tehnilised andmed


Hariduslikud metaandmed • õppematerjali interaktiivsuse tüüp (active -aktiivne õppematerjal – nt simulatsioonid, expositive – tekstidokumendid, graafikud, heöi, video; mixed – sisaldab nii üht kui teist)

 • õppematerjali tüüp (harjutus, simulatsioon, küsimustik jne – 15 erinevat varianti)


Loe LRE rakendusprofiil. Kirjeldatud kõik õppematerjalide tüübid ja antud nende lühikirjeldus (lk 35). • interaktiivsuse tase (very low, low jne)

 • semantic density (semantilise sisu tase)

 • lõppkasutaja roll – õpetaja, autor, õppija, toimetaja (manager)

 • õppematerjali kontekst – üldhariduskool, kõrgharidus, täiendusharidus vm

 • vanus – õppija vanus

 • õppematerjali keerulisus (5 valikut)

 • õppimiseks kuluv aeg

 • hariduslik kirjeldus – kuidas õppematerjali kasutada

 • õppija keel

 • autoriõigused

 • õppematerjalide vahelised seosed

 • klassifikatsioon – seotus õppekavaga


Metaandmed võimaldavad õppematerjale otsida ja leida.


Sisupakettide loomise vahendid:


slaidi metafoor • Xerte - tuleviku mõttes usaldusväärne (Hansu sõnul). Loengus sai vahendit (vähesel määral) katsetatud ning see oli suhteliselt loogiline ja andis hea tulemuse. Loomulikult on võimalusi vahendil suur hulk erinevaid võimalusi (sh koostöös õppematerjali loomine, kui Xerte on installitud organisatsiooni serverisse), mida tasub tulevikus katsetada. Allalaadimine SCORM’ina. Tulvikus võimalik vahend ka eestikeelseks tõlkida. Xerte puudus: interaktiivsed ülesanded töötavad Flashi baasil. Oma arvutil katsetamiseks lae alla Xerte Online Toolkits (+XAMPP Installation). Vajab serverisse installimist.

 • myUdutu – tasuta vahend, igaüks saab õppematerjali luua, samas keskkonnas avaldamisel vesimärk; võimalus – laadida sisupaketina (SCORM) alla ning kasutada oma veebiserveris või muus keskkonnas, õpihaldussüsteemis (nt Moodle, IVA, Sakai). Distribute – avaldamine – zip-fail SCORM-formaadis. myUdutu puudus: tulevik – puuduvad garantiid, et aasta pärast vahend on olemas. Veebipõhine.

 • CourseLab (ainult Windows’i arvutis)

 • GLO Maker - võimaldab õppematerjali loomiseks kasutada malle. Võimaldab sisupaketina alla laadida Faile-Package- allalaadimisel olla ettevaatlik, sest võib kustutada kogu kausta sisu (loo uus kaust). Laeb alla html ja tööfaili. Kasutamiseks tuleb arvutisse installida (vajad Adome Air’i).


veebilehe metafoor • eXe – uuem versioon, mis toimib, tõmba alla siit. Installimisel tuleb koos hispaaniakeelse Mozilla brauseriga. Valmis õppematerjali allalaadimine SCORM-paketina.

 • LeMill

 • Connexions - võimaldab alla laadida erinevates versioonides (pdf, epub, zip-fail).


Sisupakettide autorvahendid vs veeb 2.0 vahendid • sisupakettide autorvahendid – keerulised koostöövõimalused (-), õppematerjali edasiarendus (-), töötab alati (+), lihtne litsentsivalik (+), metaandmete lisamine (+).

 • web 2.0 vahendid – lihtsalt uuendatav (+), metaandmed ei jõua repositooriumisse (-), litsentside lisamine käsitsi (-), kasutusmugavus (+), interaktiivsete harjutuste puudumine (-).


Viimaseks saime ülevaate Youtube’i video vistutamiseks Connexions’isse. Nüüd lähen koju ja katsetan ning annan tulemsutest teada…


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/03/10/i-kontakttund-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine/

2 comments:

traînée porn to Kaire Kollom

07.05.2014 2:56

Sujet iոcroyablement cultivaոt

femme lubrique to Kaire Kollom

05.06.2014 22:29

Ce poste est rempli de superbes conseils

Post a comment