Haridustehnoloogia praktika

Kogu praktika analüüs

13.12.2013 12:50 by Virgo Õitspuu

http://htpraktika.wordpress.com/category/ulesanded/


Praktikal oli õnnestumisi tunduvalt rohkem kui ebaõnnestumisi. Kõige suuremaks õnnestumiseks pean mängulise sisekoolituse käivitamist ja vedamist. Selle koolituse läbiviimiseks tegin tublisti eeltööd, lugesin teema kohaseid materjale ja konsulteerisin spetsialistiga. Lisaks planeerisin teavitustöö pikalt ette, tekitasin õpetajates huvi, tekkisid ootused millegi põneva tuleku suhtes. Eeltöö oli tehtud enne praktikat. Hetke seisuga osaleb aktiivselt 15 õpetajat.

Õnnestus valmis sada VANKeR programmi planeeritud sisutootmine sisutootmise ja koostada kõik aruanded. Õnnestus tänu pikaajalistele kogemustele.

Individuaalne nõustamine õnnestus tänu eelnevatele kogemuste ja teadmiste hästi. Ebaõnnestumiseks võiks lugeda nõustamise aktide vähesust, aga võib-olla olen eelnevalt teinud head tööd ja vajadus puudub hetkel.

Kõige suuremaks ebaõnnestumiseks pean koka eriala õppekava arendamise töörühmas osalemist, ei suutnud meeskonda mõjutada haridustehnoloogiliste pädevus arvestamisega õppekavas.

Arvan, et mõnes mõttes ebaõnnestus vaatluspraktika kohtade valik, midagi väga uut ei saanud enda jaoks teada. Põhiliselt sain teada, et haridustehnoloogid tegelevad sarnaste probleemidega nagu mina. Õnneks käin pidevalt haridustehnoloogide talve ja suvekoolis, kus saan järjepidevalt vahetada uut infot.

Praktika esimene ülesanne täitmine õnnestus, ei jäänud rahule blogi postitusega kuna olen sarnast tegevust sadu kordi teinud, ei märka enam selle erilisust.

Teine ülesanne oli ka minu jaoks tavapärane, aga ülesande ülesehitus andis võimaluse üle vaadata seni kasutatud tehnikad.

Kolmas ülesanne oli kõige mahukam, õpiobjekti planeerimist alustasin juba pool aastat enne praktikat. Teostus ja planeerimine jäi praktika perioodi. Lõpptulemusega võin rahule jääda, koostamise protsessi jälgisin ADDIE mudelit. Mõningad muutused on vajalikud sisse viia, aga mitte suured. Tuleb kohandada sihtrühmaga, mis on väga raske ülesanne kuna sihtrühm on väga lai.

Kokkuvõtteks võib öelda, et praktika õnnestus ja sain juurde uusi mõtteid ja ideid. Minu eelnev üle seitsme aastane töökogemus segas veidi praktika aruandluse tegemist, sest olen harjunud pidevalt olukordi analüüsima oma mõtetes ja minu töös on strateegia pikaajalisem kui praktika, nii öelda hooaja analüüsi teen kevadel. Terve praktika kõige määravamaks teguriks sai aeg, täpsemalt selle nappus, seepärast ka hilinemised postitustes. Kahjuks olen sunnitud töötama ka täiskoormusega õpetajana ning võimalused kvaliteetselt haridustehnoloogi tööd teha on ahtakesed.


http://papitrolla.wordpress.com/2013/12/13/kogu-praktika-analuus/

0 comments:

Post a comment