Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika 3. ülesanne

25.11.2013 10:33 by Katriin Orason

Seekordne ülesanne oli luua kasutusjuhend ja seda evalveerida.


Meie kool alustas Siseveebi kasutamist 2011 aasta sügisest. Alates 2012 aastast kehtestati nõue, et kõik õpetajate töökavad on sisestatud Siseveebi (faili lisamine ei ole lubatud). Sellest lähtuvalt oli vaja õpetajatele luua juhend, mis toetaks neid töökavade sisestamisel.


Juhendi loomisel lähtusin ADDIE mudelist.  • Esiteks analüüsisin õpetajate hetkeseisu. Kuna õpetajate arvutialased teadmised on väga erinevatel tasemetel siis juhendi loomisel lähtusin vähem teadlike seisukohast. Kõik uued õpetajad, kes meile tööle tulevad, peavad saama antud juhendi abil hakkama.

  • Jätkasin disaini ja juhendmaterjali välja töötamisega. Antud juhendmaterjali koostamisel otsustasin pdf dokumendi loomise kasuks. Plussiks on see, et vähemvõimekamatele õpetajatele saab materjali välja printida. Juhend on üles seatud kooli serverisse, nii saavad õpetajad sellele ligi igal ajal igalt poolt. Ka pdf-i faili jagamine e-posti teel on üsna lihtne. Miinuseks on see, et kõigile õpetajatele ei sobi kirjalikud juhendid.

  • Antud juhendit on rakendatud juba kaks aastat. Peale esimesi rakenduskordasi tuli juhendit täpsustada, lisada veel ekraanivaateid ja juhiseid. Järgmise aasta alguseks oli Siseveebis töökavade sisestamise rakendust uuendatud, seega tuli juhendmaterjal üle vaadata ja hetkeseisuga vastavusse viia.

  • Kuna kõigile õpetajatele ei piisa ainult paberkandjal juhendist (pdf.juhend), siis praktika raames koostasin antud juhendile lisaks ekraanivideo (ühe konkreetse töökava sisestamine), mis toetab audiovisuaalselt õpitavast arusaamist. Videonäite link on lisatud pdf faili.

  • Kahe uue õpetaja tagasiside videonäite ja pdf-juhendi kohta on positiivsed. Üks neist leidis, et pdf-juhend on liiga detailne. Mõlemad leidsid, et videonäide täiendab juhendit.

  • PS! Viisin läbi videojuhendis paar parandust (üks lõik videost oli liiga kiire ja paaris kohas oli vaja parandada sõnalist selgitust).

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/11/25/pohipraktika-3-ulesanne/

0 comments:

Post a comment