Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika eneseanalüüs 18. - 22. november 2013

24.11.2013 12:40 by Maris Maripu
19. novembril toimus piirkondlik võistlusmäng "Targalt Internetis" Maleva Põhikoolis. Haljala kooli võistkonna juhendajana transportisin õpilased. Võistkondi oli neli. Võistlusmängus võistkonnad tutvustasin enda kooli, osalesid viktoriinis, tegid rollimänge (teemad loositi kohapeal), esitleti kodutööna valminud videot ja väideldi. Osalejatel säilis positiivne meeleolu terve päev. Haljala Gümnaasiumi võistkond sai III koha. Õpilased ootavad juba järgmist aastat, et uuesti osaleda.

20. novembril olin seekord kutsutud HITSA Innovatsioonikeskuse kaudu Kadrina Keskkooli läbi viima Digiajastu infotunni ühte teemat "ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE DIGIAJASTUL", kus jagasin oma kogemusi, milliste põnevate tehnoloogiliste vahenditega ja keskkondadega rikastada õppetööd digiajastul Haljala Gümnaasiumi näitel. Sel korral oli endisest esitlusest vaja teha ainult väikesed muudatused.

Reede tulii Vaata Maailma SA kiri, et Haljala Gümnaasium on üks koolidest, kes saavad tasuta kasutatud arvuteid. Taotluse täitsin ~kuu aega tagasi ja nüüd on positiivne vastus käes. Detsembri vaheajaga on lootust valmis seada Linuxi klass. Antud klassis toimub vabavara programmide propageerimine => erinevad programmi- ja veebikeskkonnad, mida saab rakendada õppetöös. Kasutama hakkavad erinevate õppeainete raames õpilased koos aine õptajaga ja kooli haridustehnoloogiga.

Terve nädala olen seotud eTwinning projekti läbirääkimistega teise riigi osalejatega. Kuna tegelikult projekti algatajana on mul esmased kogemused, on nõustajateks mentorid. Praeguseks hetkeks on eTwinningu projekt esitatud ja kordinaatorite poolt aktsepteeritud. Projektiplaan on järgmine: Mitmes keeles ette kantud tuntud jõululaul „Aisakell”, mis on miksitud kokku üheks looks ja esitletud video- klipina. Tore video kooli jõuluaktusel näitamiseks.

28. novembril toimub Lääne-Virumaa informaatikaolümpiaad, kus iga olümpiaadist osavõtja lahendab testi + kolm ülesannet. Olümpiaadi korraldab Lääne - Virumaa informaatikaõpetajate ainesektsioon. Halaja Gümnaasiumist registreerisin neli õpilast: 5, 7 ja 9 klassist, kellega toimub ettevalmistused.

Kokkuvõtteks:
Võistlusmäng "Targalt Internetis" kujunes edukaks. See on kõigest mäng ja tähtis on osavõtt. Õpilased said palju teadmisi ja mõtteid Interneti ohutusest, koostasid A1 formaadis plakati. Video tegemisel said kogemuse stsenaariumi välja mõtlemisel, selle läbi mängimine ja filmimine oli tava õppetööst teistmoodi ning video kokku monteerimine tekitas õpetliku materjali. Olen kindel, et kogemuste põhjal läks Haljala Gümnaasiumi meeskonnal väga hästi. Kahjuks võistlusel tagasisidet ei saanud, et mis oleks võinud olla teisiti.

Digiajastu infotund Kadrina Keskkoolis oli väga meeldiv. Väga hea meel oli näha vanu tuttavaid, kellega Tiigrihüppe koolituste ajal koolitamistega tuttavaks sain. Esmane info oli, et infotund on vaja ilma projektorita läbi viia - ei näinud selles probleemi. Olin kindel, et esitlust õpetajatega jagades on võimalik infotund informatiivselt läbi viia - õpetajad said silmata ja huvi korral ligi pääseda esitletud keskkondadele ligi pääseda ka enda arvutist (vastavate linkide kaudu).  Magus kirss tordi otsas oli see, et paar õpetajat tegid erinevatest keskkondadest märkmeid (veebiaadress ja nimetus?) ja lõpetades küsiti ka esitluse kohta: "Kas me saame seda veel kasutada?". Nendest võin järeldada, et infotund läks asja ette.

Projektis "Tasuta arvutid" osalemine on andnud koolile hea võimaluse õppetöö läbiviimiseks kasutusele võtta kaks arvutiklassi. Praegu on ka kaks arvutiklassi: suuremas on sel aastal ostetud arvutipark (23 arvutit) ja väiksemas on seitse aastat vanad masinad (~13 arvutit). Väiksemasse ruumi saabb paigutatud 20 Linuxi baasil masinat, kus saavad kogu klassi õpilased tunnis osaleda ja hoogsalt kaasa teha.

eTwinningu projekte ootan. Annavad uusi kogemusi ja raskuste ületamiseks saab nõu küsida kogenenud isikutelt. Olen avatud uutele väljakutsetele :)

http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-eneseanaluus-18-22.html

0 comments:

Post a comment