Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika 3. ülesanne + eneseanalüüs

17.11.2013 23:37 by Maris Maripu

Vaata Maailma SA koostöös EMT, Elioni ja Microsoftiga on seadnud eesmärgiks toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust, läbi mille suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. Pikemas perspektiivis aitab see vähendada noorte töötust ja tõsta IT-spetsialistide hulka Eestis.

Sellest õppeaastast toimub Haljala Gümnaasiumis Nutilabori huviring: 3D modelleerimine Google SketchUp programmiga.

Huviringis osaleb 2 gruppi:

Huviringi juhendajana on minu ülesanne arendada noorte 3D modelleerimise huvitegevust. Õpilastega toimub samm sammult  koos lihtsamate praktiliste tööde läbi tegemine, koostades ka tööjuhendeid. Paber versioonis juhendeid eelistan seepärast, et neid on võimalik välja printida ja igal ajal kasutada. Keerukamate tööde jaoks, kellel huvi on uurida, näitan YouTube´st videojuhendeid (ilma hääleta).  I grupi õpilastest on huvilisi, kes on proovinud teha keerukamaid kolmemõõtmelisi objekte. Huviringis toimub aktiivne õpilaste juhendamine ja toetamine. Nii mõnegi õpilase tööd vaadates tekib küsimus: kuidas ta seda tegi? Niisiis, aeg-ajalt on võimalus õpilasel mind juhendada :)Juhendeid olen jaganud kursusekaaslase Hellega, et saada tagasisidet juhendite arusaadavusele. Helle töötab  E.Vilde nim. Juuru Gümnaasiumis ja on jaganud 3D modelleerimise tööjuhendeid pikapäeva õpetajale, kes on õpilastega läbi teinud geomeetrilised kehad.


Õppedisaini loomisel ja evalveerimisel olen lähtunud Merill´i mudelist.

Merrill sõnastas viis peamist põhimõtet, millele võiks tugineda õpetamine:
Ülesandekesksus: õppimine ülesandeid lahendades, oma oskusi demonstreerides ja praktikas rakendades.
Aktiveerimine: sobilike kognitiivsete struktuuride aktiveerimine õppijates varasemate teadmiste meeldetuletamise või esitamise kaudu.
Demonstreerimine: õppijatele õpitavate oskuste  demonstreerimine, seostades konkreetseid näiteid üldiste reeglitega.
Rakendamine: õpitud teadmiste rakendamine tegevuses, koos korrigeeriva tagasiside ja taanduva toetamisega
Lõimimine: õpitu seostamine õppijate igapäevase eluga, suunates neid avalikult reflekteerima, arutlema ja kaitsma õpitud teadmisi ja oskusi

  http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-3-ulesanne-eneseanaluus.html

  2 comments:

  Ingrid Maadvere to Maris Maripu

  20.11.2013 22:43
  See 3D modelleerimine tundub väga põnev olevat. Just täna kohtusin Kadrina koolist ühe õpetajaga, kus nad õpetavad AutoCADi. Kohalikud firmad toetavad selle õpetamist, et näidata õpilastele, et ka kodukohas on tegemist küllaga. Kuidas te seda disainimist teete? Kas sellele eelnevad ka mingid ajurünnakud, arutelud jne? Tegemist on ju väga loova asjaga? Kuidas toimub refleksioon?

  Maris to Maris Maripu

  20.11.2013 23:03
  Haljala Gümnaasiumis õpetatakse gümnasistidele Solid Edge. Programmiga tehakse nii 2D kui ka 3D´d. Parimad tööd (vigadeta tööd) freesitakse CNC freespingiga välja.
  Kui nüüd õigesti mäletan siis ~3-4 aastat tagasi olid ligikaudsed kokkulepped Haljala ettevõttega, et kool koolitab õpilased välja ja ettevõttes võimalik tööd saad vms. See jutt oli isiku poolt, kes algatas antud teemat, kuid töölt lahkudes võttis kõik teadmised ja kontaktid endaga kaasa.
  3D huviring on hobi pärane ja huvi tekitamiseks. Algklassi õpilased suudavad üllatada oma praktiliste töödega.
  Huviringi alustades toimusid õpilastega väikesed arutelud, et mis on nende ootused. Kuigi mul oli huviringi plaan paika pandud, saan sisse viia paindlikud muudatused - ei näe selles probleemi :) Õpilaste esimesed valminud tööd lähevad järgmisest nädalast näitusele, mille tulemusel kooliperel võimalik tutvuda, mida huviringi õpilased 3D´s teevad.
  Post a comment