Haridustehnoloogia praktika

Praktika 3. ülesanne

17.11.2013 19:50 by Virgo Õitspuu

http://htpraktika.wordpress.com/2013/11/01/pohipraktika-3-ulesanne-eneseanaluus/


Õpiobjekti loomisel kasutasin ADDIE õpidisaini mudelit

1) analüüsi etapp – vajadus pilveteenuste õppematerjali järgi iga päevaga kasvab. Pilveteenuseid kasutavad nii õpilased kui õpetajad. See aitab õppimist ja õpetamist efektiivsemaks muuta.


2) kavandamise etapp – Eesmärgiks luua õpiobjekt, mis aitaks algajatel tutvuda pilveteenuste võimalustega ja kasutada seda failide varundamiseks ja ühistöö tegemiseks. Õpiobjektis kasutan põhiliselt ekraanipilte, sest selline lähenemine võimaldav kiiremini leida vajalikku kohta õppematerjalis, erinevalt ekraanivideost. Ekraanivideot kasutada ainult teenuse tutvustamiseks.

1.Üldine pilveteenuse tutvustus

2. Kolme pilveteenuse tutvustus:

•    Konto loomine

•    Konkreetse pilveteenuse lühitutvustus

•    Failide üles laadimine

•    Failide jagamine

•    Arvuti sünkroniseerimine

3. Enesetest

4. Ülesanded

3) väljatöötamise etapp – tulemiks õpiobjekt.

4) läbiviimise etapp – õppijate poolt õpematerjali kasutamine. Õppematerjali kasutas 8 erinevat õppegruppi ja sisekoolitusel osalevad õpetajad. Kasutati konto loomise, lõhitutvustuse, failide ja üles laadimise ja ühikasutusse andmise osa. Arvuti sünkroonimise läbi tegemise kohta andmed puuduvad.

5) hindamise etapp – Hindamine on toimunud korduvalt töö käigus. Õpiobjekt on õnnestunud, sest enamike juhtudel on õpilased iseseisvalt kasutades õpiobjekti hakkama saanud pilveteenuse kasutamisega. On esinenud probleeme failide ühikasutusse andmisega, üksikutel juhtudel SkyDrive puhul ja mitmel korral Google Drive puhul. Lähemal uurimisel on selgunud, et nendel juhtudel on olnud tegemist lohakusega või juhendi lugemata jätmisega, siiski tuleb see õpiobjekti koht uuesti planeerida ja teha muutused. Antud õpiobjekti on hinnanud teine haridustehnoloog tehnilise teostustuse koha pealt ja andnud positiivse hinnangu.


Juhend asub aadressil:  http://8371149.la02.neti.ee/kool/vanker/pilveteenused/


http://papitrolla.wordpress.com/2013/11/17/praktika-3-ulesanne/

0 comments:

Post a comment