Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika eneseanalüüs 5.

10.11.2013 18:13 by Meelis Pernits
Põhipraktika eneseanalüüs 5.

Sellel nädalal oli grupi koolituse põhiteemaks DROPBOX. Koolituse viisin läbi vastavalt planeeritule 07.11 ja kasutasin sellel korral ka varasemalt koostatud videojuhendit. Kuna screen-o-maticuga koostatud juhend on Eesti keelne, siis sai eelnevalt isesesvalt juhendit testida ainult üks (1) kursuslane. Ülejäänud kursuslastele viisin läbi praktilise koolituse. Praktilisel koolitusel osales ka videojuhendi põhjal programmiga tutvust teinud kursuslane. Arvestades seda, et DROPBOX videojuhend oli üks esimesi, mille olen koostanud, siis loomulikult väga tähtis oli kasutajapoolne tagasiside antud juhendi kohta. Kuna kursuslane osales ka prakitlisel koolitusel, siis andis see mulle ka võrdlusmomendi eelneva iseseisva koolituse saanud kursuslase ja teadmist mitteomavate kursuslaste vahel.

Dropbox esimene osa.Teine osa.Tunnis läbivõetud teemad olid alljärgnevad:

Ülesanne 1. DROPBOX
1.Dropboxi paigaldamine sülearvutisse ja telefoni,
2.põhifunktsioonid ja sättete määratlemine tulenevalt interneti paketist,
3.kaustade ja dokumentide jagamine,
4.dokumentide kasutamine offline,
5.nutitelefoni kaamera fotode ühendamine dropboxiga.

Kuna antud juhend ja tund on ka põhipraktika 3. põhiülesande rakendamise aluseks, siis väga põhjalikult ma antud teemat sellel nädalal ei käsitleks.

Kahe viimase nädala läbivaks teemaks on olnud nõustamine ja nutitelefoniga seotud ülesanded. Kõik nõustamised ja ülesanded tulenesid praktilistest vajadustest, ning olid kahepoolselt kasulikud. Kursuslased said praktilised teadmised ja oskused nutitelefoni kasutamise osas, mina sain ennast haritud iPhone OS op süsteemi osas ning loomulikult sain ka praktilise kogemuse küllaltki keerulise valdkonna õppetamise osas. Kuna valdkond on uus eelkõige "MEIE" põlvkonnale, siis paljuski tuleb panustada enesetäiendamisele soovile ja huvile. Telefonid ja tarkvara areneb hetkel väga kiiresti ning keeruline on analoogseid tunde, kursusi korraldada. Minu jaoks olid need tunnid silmiavaks ja näitasid tegelikult kui vähe inimesed teavad kõigest sellest, mida nende poolt ostetud nutitelefoniga on võimalik teha. Koolitajana olid mu eeldused kursuslaste oskustest tõenäoliselt liialt kõrged ja tundide läbiviimisel olin sunnitud eelnevalt püstitatud lõppeesmärki alandama. Järeldus: eelteadmiste detailne kontroll võimaldab tunni eesmärki ja lõpptulemit paremini kirjeldada ning tundi paremini ettevalmistada. Loomulikult tegin samuti mõningaid vigu eeldustes(nt op süsteemi versioonide erisuse osas). Oleksin pidanud eelnevalt arvestama erisustega. Kuna olen saanud kaaslastel pidevalt täiendavaid küsimusi erinevate funktsioonide osas, siis jätkan nende abistamisega. Samas tõi see välja vajaduse täiendavate nõustamiste osas, mis veelkord kinnitas seda, et peale koolitust peab õpetaja olema alati valmis jagama täiendavat ja täpsustavat informatsiooni.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-eneseanaluus-5.html

0 comments:

Post a comment