Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika ülesanne – praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

10.11.2013 19:33 by Virgo Õitspuu

http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/20/vaatluspraktika-ulesanne-praktiseeriva-haridustehnoloogi-analuus/


Teiseks vaatluse kohaks oli Tartu Ülikooli haridustehnoloogiakeskus. Vaatlesin haridustehnoloog Triin Marandi tööd.


Roll asutuses


Eelkõige on ta  õppejõudude nõustaja (tehnilise ja ka pedagoogilise poole pealt) ning vajadusel ka tehnilise töö tegija (kui vaja, teeb õpiobjekti või e-kursuse nullist lõpuni tehniliselt valmis). Vahel on ka mõnel e-kursusel tuutori rollis – pakkub tuge õppijatele kellegi teise e-kursusel.


Osaleb oma keskuses  tegevuskava koostamisel – mida arendame, millisel teemal koolitame, kuidas uusi õppejõude e-õppesse moosime jne. Teeb juhendeid, tõlgib jms. Teeb täienduskoolitust väljapoole enda ülikooli.


Kasutusel on


TÜ Moodle  ja sisupakettide loomise süsteemi Sisu@UT, mis on nende enda keskuses arendatud.


Nõustamine


Kui õppejõud soovib e-õppega alustada, kutsutkase tavaliselt ta kohale ja räägitakse tema vajadused ja soovid läbi. Vahel asub õppejõud ise e-kursust või sisupaketti looma ja ta  vaatab tulemuse üle ja nõustab telefonitsi või muudab ise vajadusel. Tihti teeb e-kursuse või sisupaketi ise valmis ja õppejõud vaatab üle ja muudab. Korraldavad õppejõududele e-lõunaid, kus tutvustavad uusi ja ka vanu vahendeid ja meetodeid.  Vahel teeb või täiendab juhendeid ja piisab nende saatmisest õppejõule.  Põhiline nõustamine käib telefonitsi, e-posti teel ja ka Skypes.


 Haridustehnoloogia arengud organisatsioonis


Arendavad pidevalt enda Moodle’it ja Sisu@UT-d uute moodulite ja funktsionaalsuste lisamisega. Püüavad  kaasata e-õppesse rohkem uusi õppejõude.


Esimesena käisin vaatlema  Tallinna Majanduskooli  haridustehnoloog Heikki Eljase töid ja tegemisi.


Tema rolli asutuses: • projekti VANKeR rakendaja.

 • infojuhiks ma end ei nimeta, aga mis puutub e-vahendite hankimist, siis  selles küll kaasarääkija, kavandaja ja kohati ka projekteerija. Üldkasutatavad arvutid ja videoprojektorid on tema arvel,  on materiaalselt vastutav isik. Just äsja koostas kindlustuse jaoks kindlustatava IT-tehnika nimekirja.

 • nõustaja on  ka – alatasa tullakse küsima ühte kui teist.

 • koolitaja on ka – nii mõnedki sisekoolitused on läbi viinud


Mõni näide haridustehnoloogi tegevustest erinevates rollides • Mõnes mõttes on lisaks nõustamisele ka laborant. Näiteks täna tuleb õhtuks üles panna videokaamera sest üks õpetaja tahab videotreeningut teha.

 • Vahel palutakse teha naistepäeva või muu sündmuse jaoks ilus “kutse” või jõuludeks tervituskaart.


Kasutusel on: • Senini olid IVA ja Moodle. Nüüd siis migreerutakse Moodlesse.

 • Lisaks on neil õpetajate jaoks võrguketas, mis on majas kõigile arvutitele automaatselt külge haagitud. Lisaks on see kättesaadav ka veebist: http://materjalid.tmk.edu.ee/ (mõned kaustad on seal ka parooli all).

 • Vahenditest on kõige rohkem  kasutatud eXe-t.

 • Videojuhendeid teevad Camtasia Studio abil. Olemas arvutid videotöötluse tarkvaraga. (nt AvidLiquid)

 • Olemas on videokonverentsi keskus.

 • Kokku on 8 arvutiklassi (3×30+2×20+3×15 kohta)


Nõustamine


Kõige paremini toimib individuaalne vestlus  ja juhendamine probleemide korral. On ka selliseid inimesi, kes helistavad probleemide korral mulle.

On ka koostanud juhendeid. Nt viimati sai tehtud juhendeid (pdf vormingus ja videona) uue ÕISi kasutamise kohta.

Vt http://materjalid.tmk.edu.ee/_Juhendid/

Sagedasti on probleemid elementaarses arvutikasutuses, õigemini nende puudumises.

Haridustehnoloogia arengud organisatsioonis


Moodle laialdasem kasutusele võtmine.

Loobumine paberpaljundusest. (mida veel kahjuks on)


Oli tore sarnase kooli haridustehnoloogi vaadelda, alguses olin natuke skeptiline, mõtlesin, et mis seal ikka vaadelda samad asjad. Mõned eripärad siiski leidsin, meie kool ei kasutanud IVA ja ei pea materjalide üleviimisega Moodlesse tegelema. Video kasutamist õpetamisel juurutan isegi hetkel, väga positiivne on, et õpetajad on selle metoodika kasutusele võtnud.


http://papitrolla.wordpress.com/2013/11/10/vaatluspraktika-ulesanne-praktiseeriva-haridustehnoloogi-analuus/

0 comments:

Post a comment