Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika 3. ülesanne + eneseanalüüs

10.11.2013 18:10 by Helle Kiviselg

Ülesanne


Selle ülesande lahendamine võtab ilmselt kauem aega. Õnneks on paarile õpetajale hakanud meeldima lisavõimaluste otsimine ja kasutamine tunnis.


Vene keele õpetajaga hakkama koduleht looma, kuhu saab üles panna kõik quizletis tehtud sõnade ülesanded, et oleks lihtsam neid Internetist kätte saada ja õpetajal endalgi parem ülevaade.


Kuna III kooliastmes on vajalik teha loovtöö, siis käsitööõpetaja pöördus minu poole palvega, et aitaksin teda e-raamatu koostamisel. Olen ühe juhendi koostanud, kuid see on mõeldud geograafiatunnis kasutamiseks. Valisingi selle teema põhipraktika 3. ülesande lahendamiseks. Lähtun sealjuures Merrilli “kivike tiigis” mudelist. KIVIKE on loovtöö lõppülesanne, mis seisneb e-raamatu koostamine kartuli kohta. Kivike visatud ja edasi järgneb JADA ülesannetest, mis lähevad järjest keerulisemaks: teooria kartuli kohta, praktiline osa kartulitoitudest,  tegevuse vormistamine kirjaliku tööna ja lõpuks töö kaitsmine. ANALÜÜSI etapis määratlesime ära, mida on vaja eelnevalt teada, et jõuda lõpptulemuseni ja panime paika STRATEEGIA. Lõpuks DISAINI etapis toimubki e-raamatu koostamine olemasolevastest materjalidest   ning töö esitlemine. Viimane etapp TOOTMINE toimub kõige lõpus, kui õpetaja saab hakata kasutama valmis materjale. Merrilli mudel kasutamine tundus mulle kõige mõistlikum koostöö hetkel. Kahjuks ei toimu kogu tegevus ühe nädala jooksul ja seepärast on lõpptulemuseni veel aega. Loodetavasti on meie koostöö edukas.


Evalveerimisel toetusin Baretti tasandile: olen senini järjest rohkemhakanud kasutama veebivahendeid oma õppetöös ja nüüd suudan innustada ka teisi seda tegema. Nii toimus ka sel nädalal kui kolleegiga loovtöö tegevusi planeerisime lähtuvalt lõpptulemusest. Julgen tänu sellele üha rohkem katsetada ise uusi võimalusi. Oma juhendatavate õpilastega teen veidi teistmoodi praktilise töö, kuid arvatavasti juba järgmisel aastal soovitan teistelegi katsetada uusi ideid.


Selle praktikanädalaga sain ikka jälle uusi mõtteid, mida katsetada ja kuidas teisi õpetajaidki innustada. Minult on üha rohkem hakatud  nõu ja abi küsima, mis on ainult positiivne ja edasiviiv tegevus kogu koolile.


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/11/10/pohipraktika-3-ulesanne-eneseanaluus/

1 comments:

Kairit Tammets to Helle Kiviselg

17.11.2013 14:55

Helle, ära muretse, kui selle ülesande lahendamine venib plaanitust pikemaks, sellest pole mitte midagi. Oled teinud väga hea alguse ning sinu ülesandes olev teoreetiline tasand on ilusti esitatud. Suur tänu!

Post a comment