Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika eneseanalüüs 28. oktoober - 1. november 2013

05.11.2013 23:07 by Maris Maripu
Vene keele õpetajaga oli kokkulepe, et tuleb esmaspäeval gümnaasiumi õpilastega arvutiklassi mõistekaarte tegema. Aineõpetaja poolt oli jagatud teemad ja minu poolt programm ja programmi kasutamise juhendamine.

Programmiks sai valitud VUE, mis on arvutisse installeeritav ja võimaldab sisestada teksti, linke, pilte, muuta kujundust jne.

Õpilaste eeltööks jäi Juhtpaneeli (Control Panel) kaudu vene keelse klaviatuuri lisamine, mis sujusedukalt minu suulisel juhendamisel. Klaviatuurid on koolimajas eesti keelsed ja vene keele tähtedega kleepse ei ole, et klaviatuuridele kleepida. Niisiis printisin vene ja eesti keele tähtedega klaviatuuri A4 paberile ja lasin õpilastel sealt tähtede asukoha üles leida, et õigeid tähti kirjutada. Nutikamad kasutasid Google mugavusi.

Gümnaasiumi õpilastel lasin rohkem ise programmi võimalusi uurida: kuidas miskit lisada vms. Vajalik juhendamine toimus suulisel teel. Tunnis alustatud töö jäi kodus lõpetada. Valmistöö esitamise tähtaeg on 8. november 2013.

Kehalise kasvatuse õpetajal aitasin meelde tuletada, kuidas videokaamerast filme arvutisse eksportida ja nende jäädvustamine DVD plaatidele. Pikemalt ja täpsemalt kirjeldatud põhipraktika sissekandes (Individuaalkonsultatsioon).

31. oktoobriks oli vaja esitada Vaata Maailma SA´le "Tasuta arvuttite" taotlus, mille aktsepteerimisel on võimalik koolil saada õppetöösse kasutatud arvuteid. Taotlusesse lisasin, et ei ole vaja installeerida tarkvara. Kooli ITjuht installeerib op. süsteemiks Linuxi - ehk siis Linuxi klass, kus arvutites on kasutusel vabavara. Arvutid on küll kasutatud ja vanad, kuid paremate parameetritega kui praegused vanemad arvutid.

Direktsiooni koosolekule olin kutsutud tutvustama digitaalset "Rahulolu mõõtmise küsitlus kooli kohta" ja "Rahulolu mõõtmise küsitlus õpetaja kohta". Eripära on see, et küsimuste vastusteks sooviti smile ikoone (nutunäost naerunäoni). Kooli ITjuht leidis lahenduse GoogleFormis. Direktsiooni koosoleku käigus toimus arutlus ja ettepanekud täiendamiseks. Antud küsitlused esitatakse õpilastele täitmiseks.

Kooli direktori soov oli väike pilditöötlus lausest "Kaua ela, palju õpi!", mis on Haljala Gümnaasiumi moto.
Need savitahvlid on üles pandud kooli fuajee koridori seinale. Tööprotsess oli lihtne ja nauditav: pildistamine, arvutis tausta eemaldamine (taust läbipaistev) ja salvestamine *.gif formaati. Üldiselt mulle väga meeldib pilditöötlust teha. Minu bakalaureusetöö oli "Vanade fotode taastamine" programmiga Gimpshop. On tulnud ette kujundada sünnipäevakaarte, diplomeid, kuulutusi jt.

5. klassi inimeseõpetuse tunnis (asendustund minule) lasin õpilastel uurida Eesti Seksuaaltervise Liidu noorteveebi. Aineõpetajaga sai eelnevalt kokkulepitud, et õpilased uurivad erinevaid teemasid, konspekteerivad, mis neile meeldis või meelde jäi ja mis teemast tahaksid rohkem teada saada. Tööd kirjutati A4 paberile ja tunni lõpus korjasin tööd enda kätte, edastades need aineõpetajale.

Haljala kooli kaks õpetajat said endale töötegemiseks uued sülearvutid, Win. 8 op. süsteemiga. Tegin väikese sissejuhatuse/tutvustuse. Muidugi Win 8ga on endalegi veel väga uus, kuid töökäigus tuleb selgeks teha.

Kokkuvõtteks:
Kõige rohkem aega nõudvad tegevused olid vene keele ainetunniks eeltöö (programmi installeerimine arvutiklassi arvutitesse ja programmi kasutamise meeldetuletamine) ja  õpilaste juhendamine. Arvestades, et vene keele õpetaja tuli esimest korda arvutiklassi enda ainet läbi viima oli tund väga huvipakkuv ja teistmoodi. Vene keele õpetaja sai teada, et tegelikult tema ei peagi kasutatavaid programme oskama kasutada. Piisab kui leiame koos mooduse, kuidas klassikalist tundi muuta. Edasine plaan on 12. klassiga luua esitlus (vene keeles), vajadusel fotode tegemine ja lisamine esitlusse, jutu koostamine ja ette lugemine -> teksti lugemise lindistamine, helifaili töötlus ja lisamine esitlusse.

Kehalise kasvatuse õpetaja sai kinnitust, et ta oskab korrektselt videokaamerast arvutisse filme eksportida ja neid kõrvetada DVD plaadile. Kuigi DVD´d ei ole kõige parem valik on see esialgne lahendus. Ajajooksul saab selgeks, kas õpetaja arvutisse paigaldatakse kaks kõvaketast (üks siis failihoidlaks) või väline kõvaketta ost.

Digitaalsed küsitlused said head lahenduse IT juhi poolt. Kooli direktor on rahul tulmusega ja direktsiooni koosolekul tekkinud ettepanekud on IT juhile edastatud (lisaks küsitlused täiendatud). Lähiajal toimuvad küsitluste täitmised kooli arvutiklassis.

Inimeseõpetuse õpetajal on võimalus õpilaste töödest välja lugeda, mis teema õpilasi rohkem huvitab ja kui sisukalt õpilased teemasid läbi lugesid.

Pilditöötlus võttis aega, kuid ei olnud midagi keerulist. Jällegi Win. 8 op süsteem on veel üpriski võõras, kuid algteadmised olemas, ja peaks suurt rõhku panema enese koolitamisele selles valdkonnas.

http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-eneseanaluus-28-oktoober-1.html

2 comments:

Ingrid Maadvere to Maris Maripu

20.11.2013 22:33
Tore, et sa oma tegemisi ka reflekteerid. Iga päev on ju täis õppimist. Oled sa analüüsinud ka seda, mille peale sinu tööaeg kulub? Kui palju tegeled sa õpilastega, õpetajatega, administreerimisega jne? On sul ka nädala eesmärgid?

Maris to Maris Maripu

20.11.2013 22:41
Enda tööaega detailselt analüüsinud ei ole. Mul on väga hea meel kui saan õpilaste ja õpetajatega koostööd teha. Administreerimisel on suurem rõhk septembrikuus, mil on eKoolis uue õppeaasta tegemine, päevikute loomine jne ja miksikeses 1. klassi kontode loomine. Plaani on hakata Moodlet kasutama, mis tõenäoliselt jääb minu tööülesannete hulka. Nädala eesmärgid? Ei, nädala omi mul ei ole aga aastaplaan on kalendris olemas ning selles suunas ma liigun kindlasti, millest juba osad tööd on täidetud :)
Post a comment