Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika – 2. ülesanne + eneseanalüüs

04.11.2013 0:18 by Maris Maripu
Ülesanne - haridustehnoloogiline nõustamine.
Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.        Tähtaeg – 02. november
Ingrid Maadvere on kirjutanud Tiigrihüppe haridustehnoloogi blogis teemal: haridustehnoloogiline nõusamine, kus on välja toodud 8 erinevat nõustamise viisi.
 1. Grupikoolitus arvutiklassis
 2. Ekspertide kaasamine
 3. Individuaalkonsultatsioon 
 4. E-maili teel nõustamine
 5. Näidistunnid/materjalid
 6. Õpilaste nõustamine
 7. Järjepidev nõustamine
 8. Organisatsiooniväline nõustamine
Kahe nädala jooksul on toimunud erinevaid nõustamise viise, millest annan järgenevalt ülevaate:


Grupikoolitus arvutiklassis

Eelmisel nädalal jõudsid kooli neli iPad´i ja apple TV, mis on suunatud 1. klassi, kuid ei ole keelatud kasutada ka teistes klassides. Kuna iPad´e on ainult neli ja õpilasi 22 siis tehnoloogiat võimalik kasutada näiteks grupitöödes. 


Algklassiõpetajatele sai tutvustatud ja praktiliselt läbi teha, kuidas iPadi erinevaid äppe (rakendusi) alla laadida ja neid kasutada. Samuti sai harjutada, kuidas toimub äppide grupeerimine ainete ja klasside kaupa (nt. Matemaatika 3, st 3. kl matemaatika äppid).Apple TV abil aga sai demonstreeritud, kuid saab näidata ernevat iPad´de pilte läbi projektori seinale. Grupikoolitus toimus 1. klassi klassiruumis, kus on lakke paigutatud videoprojektor, seinale valge tahvel ja Interneti sai kinni püütud Wifi kaudu.Ekspertide kaasamine

Ekspertide kaasamiseks sai registreeritud Haljala kooli õpetajad (ajaloo, eesti keele, käsitöö, klassiõpetaja ja haridustehnoloog) eTwinning koolitus koolimeeskondadele, mis toimub 15. -16. novembril Tartus. 


Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel. Haljala koolis on toimunud väikesed eTwinningu projektid, kuid eesmärk on kasvanud ja läbi teha suuremad projektitööd. Enne teada ei saa kui ei ole proovinud! Nüüd vaja ainult oodata vastust, kas õnnetub osaleda koolitusel või mitte, sest osalejate soov pidi olema suur.


Elo Allemanniga (eTwinning projekti juht) jäi suuline kokkulepe, et sel õppeaastal tulevad Haljala Gümnaasiumi paar eTwinningu mentorit tutvustama kooli õpetajatele eTwinningu võimalustest, võludest ja jagama isiklikke kogemusi.


Lisaks on läbirääkimistel jaanuarikuusse planeerida Haljala Gümnaasiumi digiajastu infotund, mille kestvus on 2-3 tundi ja selle jooksul:


 • Sissejuhatus – tutvustame HITSA Innovatsioonikeskuse tegevusi.
 • Teemad teie valikul – võimalus on valida kolme erineva teema vahel.
 • Praktikum soovi korral – võimalus lisada ühele teemale lisaks üks praktikum (nõuab arvutiklassi kasutust).
Kindlasti on teemadeks õpikeskkondade: Moodle ja Viko tutvustus, eksperdi kogemuste jagamine


Individuaalkonsultatsioon

Kehalisekasvatuse õpetajal oli vaja meeldetuletada, kuidas videod videokaamerast kätte saada ja "põletada" DVD plaadile. Kuna need videod on filmitud õpingute ajal ja videol on ka teisigi isikuid siis õpetaja ei olnud nõus neid avalikustama, vaid pigem endale arhiveerida.  Õppefilmi eesmärgiks on näidata õpilastele, kuidas korrektselt mingisugust kehalise harjutust sooritada.  Ettepanekuks sai tehtud ka väliskõvaketta soetamine ja arvutisse ka teise kõvaketta paigaldamise, mille ülesandeks jääb failide säilitamiseks. Õpetaja võttis mõtlemise aega.

E-maili teel nõustamine
Enamjaolt kõik e-maili teel nõustamised on üle läinud Skype vestlusesse. Lihtsal põhjusel, üks ühele vestlemine. Viimane e-maili nõustamine oli eTwinningu koolitusele registreerimine: koolituse tutvustuse, regitreerimise lingi saatmine ja mõningatele täiendavatele küsimustele vastamine. Uus õpetaja ei olnud kursis mõningase infoga, mida registreerimisel küsiti, nt Kas olete liitunud programmiga sõpruskoolid euroopas/eTwinning? Kas teie kool on juba varem osalenud eTwinningu projektis? jne. Antud teema oli kerge ja sai lahendatud. 

Skype kasutamise eelis on see, et kui näed isikut online´s (isegi õhtul kl 22.00) - ei ole ebamugav tunne talle kirjutada. No vahest on väga, väga vaja kohe arutleda või konsulteerida millegi üle. Hea näide on see kui ajaloo õpetaja võttis minuga täna (pühapäeval) kl. 22.15 ühendust, et väheke konsulteerida Google küsitluse koostamise üle siis sai ta minult kinnitust, et ta on oma tegudega õigel teel.

Õpilaste nõustamine
19. novembril toimub piirkondlik voor võistlusmängus Targalt Internetis. Et selles võistlusmängus osaleda, moodusasin meeskonna 7. ja 8. klassidest (5 õpilast). Edasiseks ülesandeks on õpilaste juhendamine. See juhendamine toimub 1-2 korda nädalas koolimajas ja iga õhtu Skype teel.


Organisatsiooniväline nõustamine

Sel nädalal võttis minuga ühendust HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht, et uurida, kas ma oleksin huvitatud läbi viima Digiajastu infotundi Lääne-Virumaa kahes koolis. Olin loomulikul nõus kuna mulle meeldib käia ja rääkida ja näidata, kuidas midagi olen teinud või kasutusele võtnud. Tiigrihüppe koolitajana nautisin samuti maakonna koolides õpetajate koolitamisi. See oli midagi teistsugune tegemine, mis andis pärast pikka tööpäeva hea energia.

Erinevate  nõustamistehnikate kokkuvõtteks võiks öelda, et endale isiklikult meeldivad nad kõik. Kõige mugavam on aga Skype teel sest siis ei tundu vahemaa pikk ja kodus olles ma saan õpetajaga suhelda kasvõi süüa tehes. Kõige edukamaks nõustamistehikaks ei saa nendest vast ühtegi mainida sest oleneb isikust ja situatsioonist. Mulle meeldis Meeri Sild ütlus, et kui nõustamist soovib mõned õpetajad siis ta teeb seda individuaalselt aga kui juba rohkem (nt kuni 10) siis planeerib grupikoolitust. Aegajalt on hea kutsuda või õpetajad viia ekspertide juurde. Olen nõus Ingrid Maadvere ütlusega, et ei ole võimalik ise kõike osata. 
  http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-2-ulesanne-eneseanaluus.html

  2 comments:

  Ingrid Maadvere to Maris Maripu

  20.11.2013 22:28
  Kohe näha, et sa oled tõeline haridustehnoloog. Nii palju nõustamist:)

  Maris to Maris Maripu

  20.11.2013 23:05
  Tänud Ingrid, tunnustust on hea kuulda :) Kuid ma arvan, et arenguruumi on veel palju ja need tööülesanded, mis on plaani kirja pandud - neid on palju. Tuleb leida ainult aega.
  Post a comment