Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika eneseanalüüs 4.

02.11.2013 20:14 by Meelis Pernits
Põhipraktika eneseanalüüs 4.

Hetkel olen siis varasemalt planeeritud ülesannete täitmiseni jõudnud. Nii nagu eelmises postituses ka kirjeldatud, siis selgusid asjaolud, mis sundisid mind käsitlema grupis nutitelefoniga seotud teemasid:

Ülesanne 2. Nutitelefoni turvalisus
1.Vajalikus,
2.Ekraani lukustus vahendid (PIN, libistamise kujund, näotuvastus, sõrmejälje lugeja),
3.Antiviiruse (AVG) paigaldamine, põhifunktsioonid
4.AVG PC online kasutamine telefoni asukoha tuvastamiseks, lukustamiseks ja informatsiooni kustustamiseks.

Ülesanne 3. Lisafunktsioonid
1. Telefoni kasutamine modemina,
2. telefoni kasutamine WiFi kuumkoha loomisel,
3. Puudused ja eelised.

Esimese ülesande tutvustus on planeeritud läbiviia 07.11, ja seotud on see eelkõige põhipraktika 3. ülesandega, kuna varasemalt olen koostanud Eesti keelse videojuhendi Dropboxi kohta.

Teise ülesande tutvustuse viisin läbi 29.10 ja kolmanda ülesande 31.10 kuuele (6) grupiliikmele. Kahel (2) kursuslasel oli kasutusel OS ja neljal (4) Android operatsiooni süsteemil põhinevad telefonid.

Milliste probleemidega ma kokku puutusin, mida ma järeldan.
1. Tunnis selgus et kursuslastel kasutusel olevad Android telefonid erinevad üksteisest operatsiooni süsteemi versiooni poolest. Eesti puhul on küllaltki tavaline, et versiooni uuendusi väljastatakse erinevatele telefonidele eri aegadel ning juhul kui riistvara toetab. Nii näiteks on telefoni seadistamine kasutamiseks modemina ja lukustus vahendid täiesti erinevad Android 2.1 ja Android 4.3 versioonis. Praktilise koolituse käigus õnnestus kõiki versioone katsetada.

Järeldus: Ühtlustada enne koolitust operatsiooni süsteemi versioonid. Juhul kui riistvara ei toeta, siis tuleb koolitust läbiviia eraldi. Järgnevate tundide läbiviimisel õpetan op süsteemi uuendamist ja vahendeid ning saan jätkata planeerituga.

2. Iphone operatsiooni süsteem on jäik ja erineb täiesti Androidist. Kuna ma ei ole kunagi olnud Iphone omanik, siis tutvusin OS võimalustega juhendist. Paraku pean tunnistama, et omamata reaalselt telefoni, siis täies mahus detailselt funktsioone tutvustada on raske.

Järeldus: seoses operatsiooni süsteemi erinevusega, viia läbi tund eraldi. Tutvuda praktiliselt funktsioonidega. Alati ei ole võimalik õpetada ainult raamatutarkustele tuginedes vaid on vajalik ka praktiline kogemus.

Kokkuvõtteks: Tagasiside omaalgatuslikule koolitusele on olnud positiivne. Loomulikult praktiliste oskuste omandamine võtab aega ja lisa küsimused tekkivad siis kui kursuslased hakkavad ise praktiliselt võimalusi katsetama.
Viimased kaks nädalat on olnud koolituste ja nõustamiste seisukohast küllaltki sisutihedad ning järgneval nädalal jätkan vastavalt planeeritule.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-eneseanaluus-4.html

0 comments:

Post a comment