Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika- 2.ülesanne.

02.11.2013 21:00 by Meelis Pernits
Põhipraktika- 2.ülesanne.

Teine põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine. Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.

Grupikoolitus arvutiklassis
Grupikoolitused ongi kõige tavapärasem viis õpetajaid suurel hulgal nõustada. Selleks peab alustuseks leidma teema, mis huvitab paljusid õpetajaid ning siis ühise aja koolituseks. Grupikoolituse puhul on hea ette valmistada ka materjalid, mida õpetajad koolituse käigus või hiljem kasutada saaksid. Siis on suurem tõenäosus, et nad õpitut kasutama hakkavad ning üritavad hiljem iseseisvalt hakkama saada. Grupikoolituse plussiks on see, et korraga saab koolitada ära palju õpetajaid ning õpetajad toetavad üksteist koolitusel. Miinuseks on see, et tase on enamasti erinev ja seega peab arvestama, et on lisamaterjale edasijõudnutele ja aega nõrgemaid järgi aidata. Viimasel ajal olengi ma valmistanud spetsiaalselt midagi ette edasijõudnud õpetajatele. Näiteks võib neid suunata Koolielu töövahendite http://koolielu.ee/pg/tools/index juurde mõnda koolitusega seotud vahendit uurima.

Ma arvan, et sellel nädalal grupile läbiviidud nutitelefonide funktsioonide ja turavalisuse koolitus sobib siia alla. Ma arvan, et käsitlesin antud valdkonda piisava põhjalikusega põhipraktika 4. eneseanalüüsis.


Individuaalkonsultatsioon
Individuaalkonsultatsioon meeldib õpetajatele tavaliselt kõige rohkem, sest siis tegeleb haridustehnoloog ainult temaga ja lähtub tema tempost ja võimetest. Samas on see üks aeganõudvamaid asju ja võib juhtuda, et üks tööpäev koosnebki ainult individuaalkonsultatsioonidest. Et asi üle pea ei kasvaks, tasub kindlasti leppida õpetajatega kokku konsultatsiooniaeg. Kui õpetaja tuleb nõu küsima kiirel hetkel, või ausalt öelda, et praegu ma aidata ei saa, aga ma olen valmis leppima kokku konsultatsiooniks sobivat aja. Individuaalkonsultatsioonil on ka suured plussid. Nimelt tuleb õpetaja ise kohale ja tahab asju selgeks saada.

Antud probleemi tegelikult kirjeldasin juba varasemalt ning antud probleem sai aluseks ka nutitelefonide täiendõppe läbiviimiseks. Üks minu grupi kaaslastest soetas kuu aega tagasi kohalikust poeast nutitelefoni ja kuna tal puudus google account, siis müüja esmasel käivitamisel ühendas telefoni (veel teadmata põhjusel) kasutaja jaoks tundmatu gmail kontoga. Eelmisel nädalal pöördus ta minu poole ja esmasel vaatlusel selgus, et antud kontoga sünkroniseeriti kõik andmed, alates kontaktidest kuni kalendermärkmeteni välja.

Nõustasin kaaskursuslast, kuidas Android nutitelefoni kontodega sidumine ja lahtiühendamine toimub. Alguses näitasin enda telefonil kuidas toimub konto loomine ja erinevate teenuste ühendamine. Grupi kaaslane praktiliselt lõi endale uue konta, ning ühendas teenustega. Peale seda minu juhendamisel ühendas kursuslane teenused lahti tundmatust kontost. Paraku, et teda saada, mis koguses ja millist informatsiooni tundmatu kontoga sünkronissetiti, tuleb minna poodi kus konto loodi.

Ma olen alati pooldanud seda, et õpetada inimesi ise probleeme lahendama kasutades erinevaid võimalusi ning mitte neid ise teiste eest ära teha.

E-maili teel nõustamine
Tegemist on lihtsa võttega, mis võimaldab kiirelt õpetajaid asjaga kursis hoida. Kui haridustehnoloog leiab mõne lingi, mis võiks huvitada mõnda aineõpetajat, tasukse see talle kindlasti saata väikese kommentaariga, mida sellega teha saab. Minu jaoks on sellise nõustamise puhul natuke küsitav, et kas õpetajad kiirel ajal suudavad enda jaoks sealt midagi avastada. Samas on olnud alati paar õpetajat, kes sellisel viisil abi saavad ja pärast tänavad. E-maili teel nõustamise alla saab lugeda ka igasugused õpetajate IKTalased küsimused, millele haridustehnoloog vastab.

Põhipraktika varasemal läbiviimisel tutvustasin GoogleDoc-s kasutamise võimalusi ning praktikalise koolitamise käigus saatsin kutsed dokumendi jagamise kohta individuaalselt. Eelmisel nädalal kirjutas mulle üks kursuslastest ja soovis täpsustada kust ja kuidas antud kutseid edastada. Tegemist oli lihtsa probleemiga ja koolitusele tagasi vaadates tuleb tunnistada, et antud koolituse osa jäi kajastamata. Samas on mul ka hea meel, et keegi üritab ka omandatud teadmisi praktiliselt kasutada.


Organisatsiooniväline nõustamine
On selline ütlemine "Seisus kohustab". Kui midagi hästi ja südamega teha, siis ühel hetkel tahavad päris paljud kuulda, mida koolis tehakse. Oma kogemuse jagamine välja on ka tegelikult nõustamine, kuigi see ei puuduta oma kooli õpetajaid. Seega peab haridustehnoloog olema valmis oma kooli esindama ja oma tegemistest rääkima.

Haridustehnoloogi vaatenurgast olen mitmel korral tutvustanud Kaitseliidu väliselt "Taktikalist Treenerit", selle kasutamise võimalusi ja eeliseid tradtsiooniliste IKT vahendite ees. Lähemalt on võimalus antud süsteemiga tutvuda siit.
Loomulikult toimus see ajal mil töötasin Kaitseliidu koolis.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-2ulesanne.html

0 comments:

Post a comment