Haridustehnoloogia praktika

2. Ülesanne ja nädala tegemised

02.11.2013 15:32 by Virgo Õitspuu

http://htpraktika.wordpress.com/2013/10/20/pohipraktika-2-ulesanne-eneseanaluus/


Grupikoolitus arvutiklassis


Moodle koolitus viie liikmelises grupis.  Altaseme koolitus, kus nõustasin õpetajaid Moodle tavapärasemate vahendite osas. Nendeks olid: leht,  veebilink, foorum, lae fail üles. Õpetajad olid kõik väga erineva arvuti kasutamise oskusega.

Pärast Moodle vahendite tutvustamist visuaalselt, alustasid nad ise nende proovimist. Tekkis palju küsimusi ja kõik tahtsid pöördusid korraga minu poole  erinevate probleemidega, väike kaos. Nad ei usaldanud naabreid, kes oleks võinud ka aidata. Nõustamise lõpuks asi lahenes, tekkis usaldus kolleegide vahel. Olen teinud grupi nõustamist väga mitmeid kordi ja sama probleem kipub korduma, ainult siis kui on mõni tugevam arvuti kasutaja grupis seda probleemi ei esine. Grupi moodustamisel soovingi, et oleks mõni mind toetav õpetaja grupis.


Individuaalkonsultatsioon


Interaktiivse tahvli põhiliste funktsioonide kasutamise nõustamine. Probleemiks uus tehnoloogia. Näitasin õpetajale kuidas käivitada ja kalibreerida tahvlit. Seejärel lasin õpetajal läbi teha samad toimingud.

Näitasin puutetundliku tahvli võimalusi  spetsiaalse tarkvaraga ja ilma. Lasin õpetajal ise proovida kõike seda mida näitasin.  Arutasime koos kuidas tema aines tahvlit võiks kasutada. Õnnestus suurepäraselt, õpetaja mõtles koos minuga ja sai probleemile lahenduse, nüüd oskab kasutada interaktiivset tahvlit.


Õpilaste nõustamine Moodle parooli unustamine. Mõned õpilased unustavad Moodle serveri parooli, kasutame HITSA serverit ja mina ei ole selle administraatrori õigustes. Tihti õpilased ei saa iseseisvalt ununenud parooli uuendamisega hakkama. Sarnane nõustamine toimub ühe kuu pikkuse perioodi vältel keskmiselt 10 korda. Aitan lugeda juhendeid, võtmekohaks on sõna  “või”. Pärast lingil Salasõna ununenud pakutakse valikut Otsi kasutajatunnuse järgi või Otsi e-posti aadressite järgi. Tuleb valida üks kahest, juhendist on nii ka kirjas. Nõustamisel loeme koos juhendi läbi ja ootame õpilase meilile tulevat linki.  Ühesõnaga teeme kogu protsetuuri läbi. Siiani on kõik positiive tulemusega.


E-maili teel nõustamine


On üks raskemaid tehnikaid, minu jaoks.  Väga raske on tegelikust probleemist aru saada. Lihtsam on kui nõustamine ei ole probleemi lahendus vaid mingi protsessi nõustamine, mille oled ise algatanud. Näide õpiobjekti loomisest. Kasutame koolis ExeLearningu vahendit nende loomiseks. Pärast individuaalset nõustamist teeb õpetaja kodus tööd ja saadab mulle ExeLearningu projekti faili mille ma üle vaatan üle ja annan nõu, mida muuta. Selline nõustamine on õnnestunud umbes 80% juhtudest, tihti on vaja ikkagi kohtuda silmast silma.


Järjepidev nõustamine


Seda meetodit kasutan pidevalt, kui õpetajat kohtan, kohvipausil, koridoris, lõunapausil jne. vestluse käigus toon teemaks haridustehnoloogia. Tihti ainuke võimalus mõne õpetajaga kontakti saada ja teda mõjutada.


Praktika 28. oktoober kuni 1. november


Tegelesin sisekoolituse plaani arendamisega, jäi alles 10 teemat, iga teema jaoks kaks nädalat. Panin alguse kuupäeva paika, konsulteerides õppeosakonnaga ja uurides novembri tööplaani. Nõustasin õpilasi Moodle, Viko ja ekooli kasutamisel. Tegin õpilastele grupikoolitust, giidi eriala uutele õppijatega tegin koos ekooli, Viko ja Moodle kontod.  Tegelesin õpetajate suunamisega 7. ja 8. toimuvale seminarile meie koolis. Osalesin koka eriala õppekava arendamise koosolekul. Väga kummastav kogemus, motivatsioon edaspidiseks langes veelgi, sest õpilaste haridustehnoloogiliste pädevuste parandamiseks ei ole õppekavas kohta. Tegelesin oma magistritööga seotud mängulise kursusega, kahjuks väga põgusalt, sest üllatus töökohustusi tuli mitmeid ja ööpäev ei läinud pikemaks.


http://papitrolla.wordpress.com/2013/11/02/2-ulesanne-ja-nadala-tegemised/

0 comments:

Post a comment