Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika 2. ülesande eneseanalüüs

02.11.2013 13:41 by Helle Kiviselg

Ülesanne


Jätkasin individuaalnõustamisega selgi nädalal ning vaatamata tehnilistele viperustele (internetilevi), sujusid tunnitegevused küllaltki hästi. Planeerisime kunstiõpetajaga 3. klassi kunstitunni arvutiklassis. Tunni algul selgus, et internet oli ainult neljas arvutis ja meil oli 8 õpilast. Saime hakkama, pannes kaks õpilast arvutite taha. Vene keele Quizlet.com aga jäigi kasutamata.


Tegelikult on õpetajale lihtsalt vaja, et oleks keegi kõrval, kui ta arvutiklassi läheb. Meie kunstiõpetaja oleks ise selle kõigega suurepäraselt hakkama saanud, kuid pigem vajas tuge töökorras arvutite avastamisega. Hiljem küll ka tööde meilile saatmisega õpilaste abistamisel.


Sain 2. ülesande täitmise juures aru, et olen võimeline nõustama kolleege kui vaja ning neid innustama. Uute keskkondadega kokku puutudes, suudan lahendada tekkinud küsimused. Sain esimese kogemuse grupinõustamisest ning selle tagasiside oli positiivne. Selle praktika käigus kohe kindlasti paranevad minu haridustehnoloogilised pädevused ja tunnen ennast palju kindlamini kui enne. Enesekindlus haridustehnoloogia valdkonnas pidevalt paraneb.


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/11/02/pohipraktika-2-ulesande-eneseanaluus/

1 comments:

Kairit Tammets to Helle Kiviselg

17.11.2013 14:53

Tahan sind tänada, et oled oma nõustamiskogemust ilusti mõtestanud ja oma arengut analüüsinud, see on hästi tehtud.

Post a comment