Haridustehnoloogia praktika

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: vaatluspraktika ülesanne – praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

15.10.2013 0:43 by Piret Joalaid

Vaatlesin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogi Meeri Silla tööd 8. oktoobril 2013.


Kokkulepitud ajal kohale jõudes leidsin Meeri eest haridustehnoloogilist tööd tegemas – ta nõustas ühte õpetajat, kuidas uurimistööd parandada. Nad tegutsesid kahekesi õpetaja arvutis, Meeri juhendas ja õpetaja tippis. Meeri juhendamine oli hästi selge ja konkreetne, tähtsamad asjad kordas kindlasti üle. Õpetaja õppis korraga nii uurimistöö parandamist-kommenteerimist kui ka Moodle’i keskkonna kasutamist.


Haridustehnoloogi roll asutuses


Meeri Silla sõnul on tema oma koolis projektide läbiviija, nõustaja ja koolitaja rollis, lisaks on ta ka visiooni looja, aga kindlasti mitte ei täida ta infojuhi tööülesandeid.


Projektidest kuuluvad tema juhtimisele muidugi IT-projektid, näiteks on ta neid kirjutanud Tiigrihüppe SA-le raha taotlemiseks. Piloteerimisprojektidest on ta seotud ITEC-iga (bioloogia, matemaatika, inglise keel).


Nõustajana tuleb tegeleda väga paljude ja erinevate asjadega (mina nägin nt uurimistöö parandamist, mille hulka käis isegi sisuline pool, ning failide laadimist ja ülesannete loomist Moodle’is), meie vestluse ajal pistis nii mõnigi õpetaja pea ukse vahelt sisse, et nõu küsida.


Koolitaja on Meeri nii oma koolis, sest koolitusi tuleb ikka teha, ehkki Meeri sõnul polegi enam vaja suuri koolitusi korraldada, õpetajad saavad juba kenasti hakkama, kui ka HITSA-s (enne Tiigrihüppe SA). Ka on ta koolitusi loonud ja arendanud.


Meeri rõhutas, et haridustehnoloog on tema koolis kindlasti ka visiooni looja. Tema on see, kes mõtleb ja uurib, kuhu asjad liiguvad, mida oleks vaja juhul, kui raha tuleb, kiiresti soetada. Olemas on juba iPadid, plaanis on nt soetada AppleTV.


Kasutusel olevad õpikeskkonnad, vahendid, süsteemid • Õpikeskkonnad


VIKO – põhikooli osas


Moodle – gümnaasium läheb sellele praegu järk-järgult üle, täielikult on Moodle’is sees kõik uurimistööde materjalid ja protsess


Blogid • - meediasuunal 11. klasside e-kursus

 • - i-kursused (individuaalne treening, võistlustel osalemine)

 • - klassiblogid
 • Tehnoloogilised vahendid, seadmed ja süsteemid
Arvutid nii klassides kui ka arvutiklassides – arvutiklassid A ja B, mida saab lükandseina abil kas ühendada või eraldada, kokku 32 arvutit, kõigil on isiklikud kasutajakontod. Kasutatakse Sanaco klassihaldussüsteemi. Põhikooli õpilased vahetundidel arvutiklassis ei käi, see on lubatud vaid gümnasistidele.


iPadid –  kaks kasti, kummaski 15 iPadi. Kastid on teinud õpilased ise tööõpetuse õpetaja juhendamisel tundides – see annab lisaväärtuse.


Kaks sülearvutikappi – üks MacBook Pro (24) ja teine Delli (24) arvutitega. Dellid on plaanis üle viia Linuxile, kuid see pole veel kindlalt otsustatud.


Sülearvutite kappe näidates avastab Meeri, et mõnel arvutil pole juhet taga, aga nii need ei laadi seal, ja teeb kastid korda. Kastid on väga rasked, üksi neid tõsta ei jõua, aga õnneks on poisid Meeri sõnul alati kohe abis, kui näevad, et neid on vaja liigutada.


Enamikus klassides on projektorid, õpetajatel, kes on soovinud, on dokumendikaamera.


SMART-tahvlid (10) algklassides, vanematele õpilastele Prometheanid (8).


Õpilased saavad kasutada mitmesuguseid meediavahendeid (fotoaparaadid, kaamerad, diktofonid, nutitelefonid (Samsung), mikrofonid, statiiv, Flip-kaamerad jm). Flip-kaamerad on  väga nutikad ja lihtsad videokaamerad, need on väikesed ja mugavad, küljel on USB otsik, mille abil saab videod kaamerast kiiresti arvutisse laadida.


Tehnilisest baasist on koolis veel robotid, Vernière’i seadmed, tikkimismasin, infotablood (täidavad meediaõpilased), paljundusmasin (haldab Meeri lisatasu eest).


Süsteemidest on huvitavaim E-kuldnokk, nagu nad ise seda nimetavad (kool asub Kuldnoka tänaval ja nende sümbol on kuldnokk) – e-lahendused.


Tehnika bronnimiseks kasutatakse  tasuta tarkvara phpScheduleIt, mille Meeri on õpetajate töö kergendamiseks inglise keelest eesti keelde tõlkinud.


Kooli dokumente hoitakse vikis (meediaviki, blanketid, määrused, juhendid).


Järjest rohkem juurutatakse Google’i võimalusi: kooli kalender, e-post, klassilistid, registreerimised, tööplaanid.


Raamatukogutöö põhineb RIKSil.


Nõustamistehnikad


Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere toob oma blogis välja järgmised kaheksa nõustamisviisi: 1. Grupikoolitus arvutiklassis

 2. Ekspertide kaasamine

 3. Individuaalkonsultatsioon

 4. E-maili teel nõustamine

 5. Näidistunnid/materjalid

 6. Õpilaste nõustamine

 7. Järjepidev nõustamine

 8. Organisatsiooniväline nõustamine


Meeri Sild on neid kõiki kasutanud. Kui varem (haridustehnoloogi töö esimesel aastal) oli suurem osakaal grupikoolitustel, siis nüüd ei pea enam õpetajaid koolitustele kutsuma, vaid nad tulevad ise, seega on ülekaalus individuaalne nõustamine. Seda nägin ka vaatluspraktikal olles. Samuti on kindel koht e-postitsi ja õpilaste nõustamisel. Kui huviliste küsimused kipuvad korduma, teeb Meeri videojuhendid ja postitab need oma blogis. Väga kogenud ja tööka haridustehnoloogina tuleb sageli ette organisatsioonilist nõustamist, sest neid, kes tahavad tema edulooga tutvuda, on palju. Järjepideva nõustamisena läheb kirja Moodle’i juurutamine.


Vaba tunni ajal on Meeri uks alati lahti ja vahetundides on ta õpetajate toas, et olla kõigile alati kättesaadav.


Haridustehnoloogia rakendamisega/kasutamisega seotud arenguvõimalused


Neid leidsin enda jaoks küll, aga praegu jäävad need kajastamata.


Meeri Sillaga viimaseid jutte rääkides saabus  tema juurde juba järgmine abivajaja. Haridustehnoloogi töö ei lõpe kunagi.


Oli väga huvitav ja kasulik praktika. Aitäh, Meeri!


http://piretiblogi.wordpress.com/2013/10/15/ifi7058-haridustehnoloogia-praktika-vaatluspraktika-ulesanne-praktiseeriva-haridustehnoloogi-analuus/

1 comments:

Kairit to Piret Joalaid

01.11.2013 10:18

Tänan, Piret. Oled andnud hea ülevaate Meeri tegemistest. Kui sa jõuad kunagi ka kirja panna eneseanalüüsi tuginedes nähtule ja kogetule, oleks mul veel parem meel :)

Post a comment