Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika – 2. ülesanne + eneseanalüüs – 2. osa

26.10.2013 12:10 by Taimi Dreier

Ülesanne


Enesearendamine praktika ajal


Pean õppimist ja enese arendamist väga tähtsaks igale õpetajale. Tahan ise osaleda võimalikult paljudel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, kuid kahjuks ei ole see aja- ja ka rahapuudusel tihti võimalik. Suunan ka oma kooli õpetajaid erinevatele koolitustele, koolitasin neid ise viimased 12 aastat Tiigrihüppe koolitajana ja loodan ka edaspidi koolitajana tegeleda nüüd juba HITSA juhtimisel. Suvel osalesin ma esimest korda üle-eestilsel haridustehnoloogide võrgustiku suveseminaril. Alates sellest jälgin ja osalen aruteludel haridustehnoloogide skype-grupis ning veebiseminaridel. Esimene veebiseminar toimus 23. septembril  ja põhiliseks teemaks oli keskkonnaga BigBlueButton tutvumine. Arutati ka veebiseminaride aastakava ja teemasid. Teine seminar 1. oktoobril tutvustas Koolielu uusi töövahendis, mida ma reaalis perekondlikel põhjustel ei saanud jälgida, kui vaatasin hiljem video abil.


Sel nädalal, 21. oktoobril, toimus kolmas veebiseminar “iTEC – innovaatilised õpistsenaariumid“. Siit saab vaadata videosalvestust. Veebiseminaril räägiti iTEC projektist, innovaatilistest õpistsenaariumitest ja keskkonnast EduVista, mille abil stsenaariumeid luua. Veebiseminari viisid läbi Martin Sillaots ja Ingrid Maadvere. See kestis nagu alati tund aega ja sõna said mõlemad esinejad, kuulajaid said avaldada arvamust, esitada küsimusi, pakkuda välja ettepanekuid. Seminar oli mulle kasulik ka sellepärast, et sama teemaga tegeleme ka magistriõppes kursusel Innovatsioonitehnoloogiad ja viimane kodutöö ongi seal EduVista teemaline. Osalejaid oli alguses 23 ja pärast see arv kasvas. Selline seminarivorm annab võimaluse osalemiseks kõigile olenemata asukohast, vaja on ainult internetiühendust ja soovi osaleda. Võib juhtuda, et kevadel ühes veebiseminaris tutvustame Marise ja Viivega TÜ haridustehnoloogia magistriõpet. :-)


23. oktoobril osalesin  Tallinna HA, HITSA, eKooli ja Tallinna Reaalkooli poolt korraldatud sügiskonverentsil “Kooli uus õppetava”. Konverents koosnes praktilistest ja samaaegselt toimuvatest sessioonidest, kus erinevates töötubades tutvustati põnevaid projekte ja vahendeid.

Konverentsi peaettekande tegi Janek Mäggi, Powerhouse kommunikatsioonibüroo juhataja ja konsultant. Ta on oma ettekande peakirja sõnastanud küsimuse laadis: Maksimaalselt arendav õppimine ja õpetamine: kuidas iga õpilane roniks vabatahtlikult oma võimete puu tippu?


Minu tähelepanekud kõnest:  • Haridus inimest ei riku!

  • Ülekoormus on halb, alakoormus veel halvem.

  • Ainus, mis segab õppimist, on haridus!

  • Väärtused!

  • Kasta!

  • Tee seda, mis sulle meeldib!

  • Ole uudishimulik!


Osalesin töötubades:


1. Avita ja Samsungi innovatiivsed koolilahendused. Kõigepealt tutvustati Avita kirjastuse e-õpikuid (täpsemalt geograafia 7. klassi õpikut, millega olen tuttav, sest kursusekaaslane Helle töötab sellega ja on meile seda juba tutvustanud ja kiitnud). Siis näitasid Samsungi esindajad meile Samsung School’i , mis võimaldab õpetajal ja õpilastel suhelda reaalajas, kasutades selleks näiteks digitaalsete õppematerjalide jagamise funktsioone, ekraanide jälgimist, interaktiivset testimist, küsimustike koostamist jms. Õpilastel on võimalus esitada küsimusi, millele saab õpetaja koheselt vastata ja jälgida iga õpilase ekraane, et neid vajadusel edasi juhendada. Saime ka ise tahvelarvutistes seda keskkonda proovida. Nende kasutuselevõtt tundides tundub olevat ajamahukas ja on kindlasti kallis.


2. Tahvelarvutite rakendamine õppetöös. Tartu Erakool on rakendanud tahvelarvuteid õppetöös aates 2011. aastast. Selle aasta sügisest kasutavad 1. ,4. ja 7. klassi õpilased personaalseid tahvelarvuteid. Tahvelarvutite töötoa viisid läbi iPade kasutav põhikooli matemaatikaõpetaja Erli Kontkar ja Samsungi tahvelarvutitega tuttav põhikooli loodusainete õpetaja Tanel Pärnamets. Nad rääkisid, mis on olnud positiivne ja millised on olnud raskused tahvelarvutite kasutamisel. Nende juhendamisel proovisime erinevaid programme ja kuulsime palju näpunäiteid ka tahvlite korrastamisest, hoidistamisest ja laadimisest. Kuna minu koolis tahvelarvuteid kasutusel veel ei ole, siis oli see minu jaoks huvitav ja hariv töötuba.


3. Moodle õpikeskkonna võimalused üldhariduskoolidele.  Eneli Sutt HITSA Innovatsioonikeskusest tutvustas võimalusi ja lahendusi, mida pakub maailmas laialt levinud õpikeskkond Moodle. Lootsin saada kuulda rohkem metoodikast, kuid enamus  aega tutvustati lihtsalt Moodle’t. Hea oli see, et jagati uut ja kasulikku raamatukest “Moodle – moodsa õpetaja sõber”.


Tegelesin  sel nädalal kahel päeval ka 7.-8.novembril Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis toimuva sügisseminari  Koostöövahendite töötoa ettekande koostamisega. Vaata kava! Aga see on juba praktika 3. ülesande teema! :-)


Filed under: Haridustehnoloogia praktika Tagged: koolitus, praktika
http://taimidreier.wordpress.com/2013/10/26/pohipraktika-2-ulesanne-eneseanaluus-2-osa/

1 comments:

Kairit to Taimi Dreier

26.10.2013 14:17

Sa kirjutad selgelt rohkem, kui planeeritud ja ma olen selle eest väga tänulik. Loodan, et jätkate samas hoos, et lisaks praktikategevuste kirjeldamisele toote välja muid kogemusi, mis teid arendavad ja teie õppimist toetavad. Üks apsakas on ilmselt tekstis – kui läheb HT õppekava tutvustamiseks seminaril, siis ilmselt TLÜ oma? :)

Post a comment