Haridustehnoloogia praktika

Haridustehnoloogia 1. põhipraktika ülesanne +eneseanalüüs

13.10.2013 14:06 by Ruth Randoja

http://htpraktika.wordpress.com/2013/10/12/pohiprakika-1-ulesanne-eneseanaluus/


Et sooritada esimest põhipraktika ülesannet õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud, intervjueerisin kahte kolledži õpetajakoolituse põhikohaga õppejõudu eesmärgiga tutvustada intervjuu  baasil neile ühte vahendit.


Tegin endale intervjueerimiseks küsimustiku, enne mille tegemist arutasime praktikajuhendaja Piretiga, kuidas seda ikkagi teha ning mis on oluline tehnika kasutamisel tunnis. Tulemuseks sai metoodikakeskne küsimustik, mis püüab eelkõige kombata, kuidas õppejõud tunde läbi viib ning milliseid vahendeid ta võiks vajada, et oma õpieesmärke paremini täita, tööd lihtsustada ning õpetamisprotsessi kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks muuta.


Probleemiks kujuneb muidugi taas paljukirutud ajapuudus, mõlemad õppejõud on ülihõivatud ning vaba hetke leidmine on üsna keeruline, kuid hea tahtmiste korral mitte võimatu.Intervjuud viisin läbi mõlemaga eraldi, mina kirjutasin, õppejõud rääkis.


Minu kirjutatud tulemused on siin.


Esimene õppejõud: Praegu ei kasuta ühtki õpikeskkonda, kuid esialgu tundub talle sobivat keskkond, kust õppematerjale jagada (Moodle?), soovib Smart-tahvli koolitust, kasutada mindmappingut, youtube’i kasutamine ja otsing, fotode digitaliseerimine, töö gruppidega, google docs ja forms, allikate usaldusväärsuse teema, autorikaitse.

Kuna õppejõud mainis, et tema materjale on talle viitamata kasutatud, mis on tema jaoks probleem ning seetõttu ei sooviks ta oma materjale avalikult internetti üles riputada, siis esmalt paneme tema töölehtedele ning esitlustele Creative Commons litsentsimärgid.


Teine õppejõud on kasutanud mitmeid vahendeid (mh tütar õpib haridustehnoloogiat), õpikeskkonnana kasutanud wikispace’i, mille puhul õpilased nurisesid, et kasutati kinnist keskkonda. Sooviks teha avatud blogipõhist õpet, kuid kuidas neid siis jälgitakse ja kas siis tuleb mööda nende blogisid käia? IPadi kasutamine ja selle võimalused (koolil olemas IPadid), mh läheb järgmisel nädalal Tallinna Ülikooli Smart-tahvli koolitusele.


Soovitan teha avatud WordPress kursuse kasutades postituste pingback’i. õppejõud ei ole varem kasutanud WordPressi ning lubab kodus välja mõelda menüüstruktuuri. Kursus alustab jaanuaris, selleks ajaks peaks kursus püsti olema.


Alustuseks lihtsad vahendid, kuid plaan on vähemalt teise õppejõuga hakata kokku panema HITSa kvaliteetse ekursuse maatriksi järgi ekursust.


Eneseanalüüs: 


Eelmise nädala isiklik progress seisneb eelkõige  selles, et olen valinud uurimismeetodite aines uurimisteemaks Martin Sillaotsa väljapakutud vabade magistritöö teemade hulgast “Innovaatilised õpimeetodid”. Teema sobib hästi kokku minu lühikese koolis töötamise ajal ja juhendaja Piretiga peetud arutelude põhjal tekkinud arusaamaga, et haridustehnoloogilisel nõustamisel on väga oluline õpetamismetoodika. Sillaots: “Digitaalsed õppematerjalid ja vahendid on laialt levinud, kuid enamasti rakendatakse neid vana kooli õppemeetoditega. Millised on õpimeetodid, mis võimaldavad saada maksimaalset kasu uudsetest vahenditest ja materjalidest? “. Minu intervjueeritud õppejõud õpetavad didaktikat, on kõigele uuele avatud  ning ülimalt õpilasekesksed. Nii et, selles osas on minu ülesanne mõnes mõttes lihtne.


Kui analüüsida enda sooritust, siis mulle tõesti meeldib inimestega nö tête-à-tête suhelda. Põnev on kuulata, kuidas kogenud pedagoogid oma tööst räägivad ning samal ajal püüda leida omas peas vahendeid, mis neid võiks aidata. Ma pean ütlema, et vahendite pagas, mida pakun, on kõik seotud üliõpilaseks olemise ajal kasutusse võetud vahenditega. Selles osas peaks tegema rohkem uurimistööd. Kuid samas ka need baasvahendid, mida ülal nimetasin, oleks hea algus. Arvan ma.


Veel üks põnev asjaolu on, et eelmisel nädalal selgus, et Haapsalu Kolledžis alustatakse uuel aastal tõesti üldhariduskoolide õpetajate haridustehnoloogia  täiendkoolituskursusega. Nii et, läheb huvitavaks!


http://rrandoja.wordpress.com/2013/10/13/haridustehnoloogia-praktika/

1 comments:

Kairit to Ruth Randoja

26.10.2013 14:55

Huvitavalt oled oma tegevused kirja pannud ja väga huvitavate asjadega oled tegelemas. Sa küll konkreetselt ei õpetanud kedagi uut keskkonda vms kasutama (kui ma just seda ei osanud välja lugeda), aga sa tegid kerge olukorra kaardistuse ja soovitused, mis on omamoodi lahendus ülesandele.

Post a comment