Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika ülesanne 1: õpikeskkonnad ja -võrgustikud

20.10.2013 13:00 by Kristi Jaason
Ülesanne

Praktika käigus tutvustasin Tabasalu ÜG-i ajalooõpetajale Kirjastus Mauruse värsket gümnaasiumi ajaloo e-õpikut, mis asub nende veebikeskkonnas eopik.ee.

Keskkonna valikul mängisid rolli mitmed asjaolud: koolis kasutatakse ajaloo õppimisel sama kirjastuse paberõpikut, kuid neid ei jagu kõigile õpilastele; nimetatud ajaloo e-õpik on hetkel Eestis üks väheseid (kui mitte ainus), mis on erinevate seadmetega ja platvormidelt ligipääsetav, seega saavad õpilased seda vajadusel lugeda-kuulata-vaadata kas või oma nutitelefonis; minu isiklik huvi e-õpikute vastu. Tänu ajaloo e-õpikule ei pea õpetaja enam ise lisamaterjali nagu videod või kuulamisfailid otsima, vaid need on õpikus juba olemas. Samuti saavad õpilased valikvastustega testi abil omandatud teadmisi lihtsalt kontrollida. Kooli ajalooõpetaja arvas, et e-õpik on hea asi, kuid seda tundides järele proovida veel ei saanud, sest tsükliõppe süsteemi tõttu ei ole 10. klassis esimesel veerandil ajaloo tunde.
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/10/pohipraktika-ulesanne-1-opikeskkonnad.html

1 comments:

Kairit to Kristi Jaason

26.10.2013 14:26
Ülesande valik on väga hea. Kuid oleksin oodanud rohkem seda analüüsi osa, et kuidas teil see katsetamine, õppimine ja õpetamine välja kukkus. Praegu oled vaid välja toonud, et e-õpik on hea asi, kuid proovida ei saanud. Aga olen kindel, et teie katsetuses ilmnes rohkem nüansse :)
Post a comment