Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika -1. ülesanne+eneseanalüüs

20.10.2013 15:34 by Helle Kiviselg

Ülesanne


Ülesande tähtaeg on 20.oktoober, kuid mina teen ülesande väikese hilinemisega. Minult paluti oma koolis tutvustada veebipõhiseid keskkondi, mida saaks kasutada õpetaja oma töös. Esitluse kuupäevaks sai 22. oktoober, seepärast väike hilinemine. Sellel nädalal panin kokku kava, mida plaanin tutvustada. Palju juhendeid on olemas Koolielu keskkonnas, siis lisaks juhendi lühiülevaatele, saan lisada ka näiteid erinevates ainetundides kasutatud keskkondadest ja seda tänu Marisele, kes lubas oma katsetusi  jagada. Kavas on kõigepealt tutvustada Google võimalusi, eelkõige Drive kasutamisvõimalusi ja lisaks veel ideekaarti tegemist loodusõpetuse tunnis, ajatelje koostamist ajalootunnis. Põnevad lingid on ka algklasside kunsti ja käsitöötundi ning matemaatikas  SketchUp programm ruumilise mõtlemise arendamiseks. Kuidas see kõik mul õnnestub, sellest lisan siia 22.okt.


Tutvustus kolleegidele tehtud ja nüüd edasi tundub mulle, et põhipraktika esimese ja teise ülesande täitmisega tegelen vaheldumisi.


Pärast minu esitlust suutsin nii mõneski õpetajas huvi tekitada ning hetkel tegelen vene keele õpetajaga Quizlet.com keskonna kasutamisega. Keskkond sai valitus sellepärast, et parandada õpilaste vene keele sõnavara. Keskkond võimaldab venekeelset sõna õppida kaardi pealt, seejärel kuulata, läbi kirjutada ja meelde jätta. Hiljem on võimalus teha läbi õpetaja poolt koostatud test, lisaks veel sõnapaare kokku panna  Scatter (eestikeelne sõna +venekeelne sõna). Kui on valitud õiged paarid, siis need kaovad. Kuna see ülesanne on mänguline ja käib aja peale, siis tekib klassis pingerida, kes kui kiiresti paarid kokku saab. Lisaks veel üks mänguline võimalus Race, kus ekraanile ilmub eestikeelne sõna ja õpilane kirjutab lahtrisse venekeelse vastuse. Selline sõnade õppimine peaks igati kaasa aitama parema tulemuse saavutamiseks.


Töötan koolis loodusainete õpetajana ja seepärast äratas keskkond minuski huvi. Selle abil saab õppida sõnu ja mõisteid ning seejärel õpitut kinnistada mistahes aines. Õpetaja koostas ise õppematerjali 6. ja 8. klassile, kuid siis vajas abi selles, kuidas saaks õpilased keskkonda lisada.. Kasutades Koolielus olevat juhendit, tegime klassid ja saime lingi, mida jagades saavad õpilased liituda klassiga, kas läbi gmaili või facebooki konto ning hakatagi õppima. Proovisime kogu tegevuse läbi, kus mina olin õpilase rollis. Nii saime ülevaate, mida õpetaja näeb ja kuidas konkreetselt õpilane liituda saab. Nüüd tuleb tegevus õpilastega läbi teha ning vaadata, kuidas neile meeldib selline õpikeskkond, kus kuuled sõnu ja saad neid ka mitmel viisil meelde jätta. Õpetajal endal aga tekkisid juba uued ideed materjalide koostamiseks ning tegeleb juba sellega.


Kogu see tegevus tuli mullegi kasuks, vaevalt oleksin vaadanud keskkondi, mille abil sõnu õppida. Selgus aga, et nii on võimalik mõisteidki õppida ja võib olla püüan oma aineski katsetada. Jälle uus ja huvitav kogemus juures, mida teistelegi hea tutvustada.


Huvi tekkis kohe teiselgi kolleegil, kellega leppisime kokku, et aitan tal läbi viia 3. klaasi kunstitunni arvutiklassis. Teeme seda uue veerandi algul ja vaatame, kuidas õnnestub. Keskkonnaks valime http://artpad.art.com/artpad/painter/  Loodan, et saame läbi viia ühe huvitava tunni.


Kokkuvõtvalt saan öelda, et veebipõhiseid materjale tutvustades õnnestus mul kolleege motiveerida uute ja huvitavate vahendite kasutamist õppetunnis.


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/10/20/pohipraktika-1-ulesanneeneseanaluus/

1 comments:

Kairit Tammets to Helle Kiviselg

26.10.2013 14:34

Hästi. Lisaks su enda kokkuvõttele saab välja tuua ühe hea tõe – teisi õpetades õpid ise kõige paremini :) See on üks huvitavamaid asju sinu sissekandes, kuidas teist nõustades leidsid endale ka sobiva tehnoloogia. Üldiselt aga tundub, et oled hoogsalt sukeldunud haridustehnoloogia tööülesannetesse ja et seda on ka kolleegid märganud :)

Post a comment