Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika eneseanalüüs

19.10.2013 20:41 by Taimi Dreier

Ülesanne http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/20/vaatluspraktika-eneseanaluus/

Pärast kahte vaatluspraktika külaskäiku kirjutab üliõpilane oma ajaveebi analüüsi, milles eelkõige vastab ta küsimusele kuidas hindad ennast ja oma haridustehnoloogilisi pädevusi võrreldes eelpraktikal kogetuga?


Olen teinud oma koolis haridustehnoloogi tööd viimased 15 aastat vähemal või suuremal määral, kuigi ametlikult ei ole ma sellel ametikohal töötanud veel. 13 aastat olen olnud Tiigrihüppe koolitaja, juhendanud koolis õpetajaid ja  direktsiooni liikmeid erinevate arvutialaste ja e-õppega probleemide puhul. Kuna olen juba test korda atesteeritud õpetaja-metoodikuks, siis arvan, et saan hakkama ka metoodilise poolega. Olen koostöös õppealajuhatajaga suure osa õpetajate aruandlusest viinud digitaalsele kujule.


Vaatluspraktikal käisin Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (lähen TÜ Pärnu Kolledžisse ka veel vaatlema, kuid see toimub hiljem ja kuna olen oma analüüsiga juba hiljaks jäänud, siis kirjutan eneseanalüüsi juba ära). Varje on väga kogenud haridustehnoloog, kes on juba edasi liikunud ja töötab arenguosakonna juhatajana. Kutseharidus on veidi teisiti üles ehitatud kui üldharidus ning nende õppekavade ja ainete akrediteerimine tundus olevat väga keeruline. Üldse paberimajandus ja administreeriva tööga tegelemine  on see, mis mulle ei ole eriti südamelähedane. Varje sai sellega väga hästi hakkama.  Kuid mulle väga meeldib informaatika õpetamine jasellealaste tööde juhendamine! :-) Nii õpilaste, õpetajate, direktsiooni kui ka teiste koolitöötajatega tegelemine. Arvan, et saan väga hästi hakkama individuaalse juhendamisega, probleemidele lahenduste leidmisega, juhendite loomisega, õppematerjalide loomisega ja metoodilise nõustamisega. Kõik see ongi aga haridustehnoloogi töö!  • Arvan, et enda juures tahan arendada inglise keele oskust ja projektidega töötamist, eelkõige eTwinningu projektidega. Selle pädevusega näen palju vaeva ja tuleb väga raskelt. Tahaks ka rahulikult, nagu Varje praegu, võõrkeelsesse keskkonda minna konverentsile.

  • Pean tegelema parema ajaplaneerimisega, et kõik soovitud tööd õigeaegselt ära teha. Näiteks on palju vahendeid ja keskkondi, millele juhendite tegemine ootab oma aega.  Samuti tahaks teha väikesi teste iga vahendi või keskkonna juhendi lõppu, et oleks võimalik enesekontrolli läbi viia (nii õpilased kui ka õpetajad)

  • Tahan oma koolile taotleda HITSA-lt Moodle e-õpekeskkonda ja võtta kasutusele e-kursused.

  • Tahan viia sisse iganädalase IKT-alase info- ja õpitunni õpetajatele.

  • Edasi arendada aineühenduste juhtide dokumentide ja aruannetega tegelemist Google ühisdokumentide abil.

  • Fotodega ja videotega tegelemine on väga põnev. Seda tahaks õppida ja ennast arendada.

  • iPadide maailm on mulle samuti veel võõras.


Vaatluspraktika päev oli väga huvitav, hariv ja kasulik. Sain mitmeid ideid, mida teha praegu ja mida muuta tulevikus.


Filed under: Haridustehnoloogia praktika Tagged: vaatluspraktika
http://taimidreier.wordpress.com/2013/10/19/vaatluspraktika-eneseanaluus/

1 comments:

Kairit to Taimi Dreier

20.10.2013 14:11

Tänan, Taimi. Oled kenasti välja toonud oma arengu kitsaskohad, just seda ma ootasingi.

Post a comment