Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika eneseanalüüs 2.

19.10.2013 19:57 by Meelis Pernits
Põhipraktika eneseanalüüs 2


Lisaks põhipraktika 1. ülesandele ja tulenevalt vajadusele, õpetasin kursuse kaaslasi sellel nädalal kasutama Google Drive (Google docsi) eelkõige Drive kasutamise võimalusi ja lõpptulemina valmis ka grupitöö tulemina presentatsioon.
Esimeseks ülesandeks oli loomulikult huvi tekitamine antud vahendi kasutamise osas. Selleks tutvustasin Drive eeliseid Microsoft Office 2010 ees, eelkõige online võimalusi ja ühistööd. Seitsmest (7) grupiliikmest õnnestus huvi tekitada viies (5) kursuslases, kahel (2) olid antud vahendi kasutamisel olemas igapäevane kogemus ja oskused. Viiest (3) ei teadnud antud vahendist midagi ja kaks (2) teadsid vahendi olemasolust, kuid polnud kunagi ise seda kasutanud.
Teiseks leidsin kaks juhendit, video juhendi ja interaktiivse juhendi, mille abil Google Drive paigaldati ja mis andsid esmased teadmised vahendi kasutamisest. Kuna grupi õppetöö keskkond on ingliskeelne, siis juhendite leidmine ei olnud probleemiks. Järgneval päeval jagasin osalejate vahel välja kaks dokumenti ning klassiruumis selgitasin põhifunktsioone ja piiranguid. Samal õhtul Skype abiga valmis ka üks grupitöö presentatsioon. Grupitöös osales kokku neli (4) kursuslast. Sisulise poole saime tehtud, kuid vormistamine, seoses ettenähtud THEME puudumisega jäi järgmisesse päeva. Paraku ei suutnud ma leida ka custom theme lisamise võimalust.

Positiivne oli eelkõige huvi antud vahendi osas ja olenemata sellest, et tutvustasin ainult murdosa Drive kasutamise võimalustest, siis on olemas meil testitud grupitöö võimalus kuni kursuse lõpuni. Loomulikult abistan ja nõustan ka edaspidi kaas kursuslasi ning kui avaneb järgmine võimalus antud vahendit kasutada, siis kajastan ka tekkinud positiivseid ja negatiivseid kogemusi.

Mida mina ise siit õppisin? Eelkõige ilmselt ennast tagasi hoidma ja laskma teistel tegutseda. Jaa, olen andragoogika põhimõtetest teadlik ja püüdnud seda ka oma varasemas õpetamistegevuses rakendada, aga ikkagi ju tahaks öelda ja aidata, et vajuta sinna või tee seda selle asemel, et kannatlikult oodata ja lasta õppijatel endal avastamisrõõmu kogeda. Ühesõnaga sel korral ma püüdsin ennast tõesti väga tagasi hoida, et mitte liialt õpetama hakata.
Minu ja kaaskursuslaste suhetele tähendab see ilmselt seda, et me hakkame rohkem oma grupitöid google docsis tegema ja saame ehk oma koosistutud koolipäevad varem lõpetada?:)
Édasi tuleb uus kooli- ja uus praktikanädal. Jõudu kõigile!
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/10/pohipraktika-eneseanaluus-2.html

1 comments:

Kairit to Meelis Pernits

20.10.2013 14:29
Meelis, sa oled alustanud praktikat tohutu tempoga ja jätnud oma tegemistest väga positiivse mulje. Hoolimata pingelisest ajakavast sel semestril leiad sa võimalusi koolitamiseks, õpetamiseks, õppimiseks. Kõik selle nädala ülesanded on sul väga informatiivsed ja hästi tehtud - kirjeldad nii konteksti hästi kui ka analüüsid ennast. Tubli ja aitäh sulle.
Post a comment