Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika- 1. ülesanne.

19.10.2013 9:17 by Meelis Pernits
Põhipraktika- 1. ülesanne.

Esimene põhipraktika ülesanne – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud - üliõpilane suunab kedagi oma praktikaasutuses (nt kolleegi) kasutama uut õpikeskkonda või tehnoloogiat õppetöö läbiviimiseks. Seejärel kirjutab üliõpilane sissekande oma ajaveebi, milles kirjeldab, miks valiti just see kolleeg uut õpikeskkonda/tehnoloogiat kasutama ja analüüsitakse, miks antud tehniline lahendus kolleegile sobiv on, milliseid õpitegevusi kolleeg sellega läbi viia saab, kuidas uue tehnoloogia rakendamine sujus, kuivõrd vastas tehnoloogia vajadustele ja mida rakendamisest õpiti.

Valiku aluseks oli eelkõige eelnevalt minu õppegrupis läbiviidud uuringu tulemus, mis lähtus vajadustest. Ulatasin oma abistava käe ühele kursusekaaslastest ja valikut kinnitasid ka asjaolud, et tal on olemas õpetaja õigused Iliases, õpiobjektide koostamise kogemus ning keelelise barjääri puudumine. Inglisekeelne nõustamine Iliasest oleks olnud küllaltki keeruline ja aeganõudev ning eelnev kogemus aitas kaasa probleemi lahendamisele. Probleemi olemuseks oli magistritöö küsitluste koostamine õpikeskkonnas Ilias. Tuleb tunnistada, et enne nõustamist ja soovitusi pidin täiendavalt meelde tuletama eelnevalt õpitut ning loomulikult, kui igapäevaselt õpikeskkonda ei kasuta siis detailid ununevad kiiresti. Nõustamine leidis aset kahel õhtul ja me leidsime kiiresti ühise keele ning valmis esmane küsitluse mustand. Loomulikult jätkub meie koostöö tihedalt ka edaspidi (tegemist on jätkuva protsessiga), kuna antud küsitlus peaks olema üheks magistritöö aluseks. Palju asju õpiobjektide koostamisest sai meelde tuletatud ja kogemuste vahetamine oli kahepoolselt kasulik.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/10/pohipraktika-1-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment