Haridustehnoloogia praktika

Põhiprakika – 1. ülesanne + eneseanalüüs ---- Kolmapäeval (16.10.2013)

16.10.2013 23:10 by Maris Maripu
Ülesanne - õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
Haljala Gümnaasiumi muusikaõpetaja Mari on loominguline, uuendusmeelne  ja mulle tundus, et ta on nõus kaasa tulema välja pakutud ideega. Püüdes muusika tundi teha natukene teistsuguseks, tutvustasin kolleegile noodikirjutamisprogrammi Noteflight, mis on tasuta veebipõhine programm muusika loomiseks (nootide kirjutamine) ja võimaldab kohe kuulata sisestatut. 


Töökäik
Noteflight nõuab registreerimist. Aja kokkuhoidmiseks jäi 6. ning 8. klassi õpilastel  kodutööks registreeruda Noteflight keskkonnas kasutajaks. 

Teise tunni aeg toimus arvutiklassis muusikaõpetus 8. klassi õpilastega. Õpilastele kõrvaklappe ei jaganud - arvamusega, et kui need õpilastele anname siis need asetatakse koheselt pähe ja meid (muusikaõpetaja ja mind) eriti kuulda ei võeta.

Noodid kirjutati maha muusikaõpetuse raamatust. 8. klassi palaks valis muusikaõpetaja Jose Fernandes Diaz´e loo "Guantanamera".  


Neljanda tunni aeg toimus arvutiklassis muusikaõpetus 6. klassi õpilastega. Samuti jätsime esialgu õpilastele kõrvaklapid jagamata.

Noodid kirjutati maha muusikaõpetuse raamatust. 6. klassi palaks valis muusikaõpetaja Saksa rahvaliku viisi "Mu isamaa armas".  

Pärast tundi skanneerisin lood raamatustest töölehtedeks. Töölehed edastas muusikaõpetaja õpilastele eKooli kaudu, et kodus alustatud tööd lõpetada (kes tegi aktiivselt tunnitööd, kodutööd ei jäänud).

Õpilased jagasid muusikaõpetajale enda muusikalisi teoseid lingiga, kasutades e-kirja meetodit. Et link avaneks, peab Noteflight´i sisse logima. Paaril õpilasel lasin enda e-postkasti saata embed koodi, mille abil sain näidistööd enda haridustehnoloogia praktika ajaveebi vistutada.

6. klassi muusikapala


8. klassi muusikapala

Enne alustamist tuleks programmis tähelpanu pöörata:
  • lisada eeltakt või mitte?
  • vajadusel tempo tähis muuta
  • takti mõõt
  • helistik
  • muusikavahendi valik
Tund oli uue lähenemisega nii õpilastele kui ka õpetajale. Õpilastel arendas püsivust, tähelepanu, täpsust, järjepidevust ja funktsionaalse lugemise oskust. Muusikaõpetajale kogemust tundi läbi viia arvutiklassis ja koos teise õpetajaga :) Arvutiklassis oli näha, kuidas õpilased asjalikult pusisid teha tunnitööd ja neile see meeldis. Muusikaõpetaja lubas antud programmi samades klassides veel kasutada ja on avatud uutele ideedele. Mulle endale need tunnid meeldisid. Sain näidata ja lasta praktiseerida, et arvuti taga ei pea ainult tekstitöötlust, Facebooki või mänge mängima. Saab kasutada loominguliselt, mille tulemusest nii mõnigi õpilane ei osanud aimata.

Veebipõhise programmi Noteflight lühitutvustuse leidsin Annemari Sarri bakalaureuse tööst "Vabavaralised noodigraafikaprogrammid".

Noteflight nõuab registreerimist ning tasuta kontol saab hoida kuni kümmet teost.

Noteflight laseb importida MusicXML ja MIDI faile. Noteflight ekspordib MusicXML, MIDI ja WAV faile ning võimaldab printimist

Noote saab Noteflightis sisestada nii hiire kui ka klaviatuuriga. Nootide lisamine toimub järjest; pärast noodi lisamist saab määrata sellele vältuse ja vajaduse korral alteratsioonimärgi.


Noodijoonestike arv Noteflightis ei ole piiratud, aga ühele lehele mahub neid kaksteist. Maksimaalne häälte arv noodijoonestikul on kaks.


Taktimõõtudest pakub Noteflight palju võimalusi ning kasutajal on võimalik (mõningate piirangutega) enda taktimõõt luua. Taktimõõtu saab muuta keset teost.


Noodivõtmetest on saadaval viiuli-, bassi-, aldi-  ja tenorivõti. Noteflightis on lubatud kõik kuni seitsme võtmemärgiga helistikud. Noodivõtmeid ja helistikku on võimalik muuta keset teost. Alteratsioonimärkidest pakutakse bekarri, dieesi ja bemolli, dubldieesi ja dublbemolli. Võimalus on sisestada artikulatsiooni- ja dünaamikamärke.


Noteflight pakub võimalust sisestada teksti ja laulusõnu. Laulusõnade korral on võimalus sisestada rohkem kui üks rida. Esitusel on võimalus määrata esituse kiirus ja valida 19 instrumendi vahel.


Noteflighti peamisteks plussideks on selle kiirus ja võimalused, mis on võrdsed heade mitte-veebipõhiste programmidega –  näiteks võimalused kontrollida kujundust (nii üldiselt kui ka detailsemalt: nt sisestada taktidesse vahesid ja viia neid järgmisele reale). Loodud teoste jagamisvõimalused on heal tasemel  – teoseid on võimalik sisestada veebilehtedesse, kus neid saab esitada ning sünkroniseerida YouTube videotega. Miinuseks on piirang, mis on seatud kontol hoitavate teoste arvule ning MIDI klaviatuuriga sisestamise võimaluse puudumine. (Sarri, 2013)


Kasutatud materjalid:
Sarri, A. (2013). Bakalaureusetöö: Vabavaralised noodigraafikaprogrammid. Loetud aadressilt: http://bit.ly/noteflight_baka (lk 28-29)
http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/10/pohiprakika-1-ulesanne-eneseanaluus.html

8 comments:

hellekas to Maris Maripu

17.10.2013 9:32
Huvitav vahend, üritan oma muusikutele seda tutvustada. Mmuusikakool olemas (huvikooli raames). Igati innovaatiline oled :)

Elo to Maris Maripu

17.10.2013 10:01
Väga põnev! Tore, et sai kinnitust õpilaste töövõimekus - anna teha midagi huvitavat ja õpilastel on püsivust küll. Panen Noteflight programmi oma nimekirja nn ootelisti, mida tahan katsetada. Kui leiad veel muusikaõpetusse sobivaid programme, siis anna teada - huvitav oleks näha võrdlustabelit, milline programm mida võimaldab.

Maris to Maris Maripu

17.10.2013 11:09
Igati huvi pakkuv. Mulle meeldivad vahendid, mis annavad kohe tulemuse. Mina kui muusika loomise võhik siis sellega meeldis noote ritta panna ja katsetada. Ehk saan isegi noodid selgeks :D

Maris to Maris Maripu

17.10.2013 11:13
Annemari Sarri bakalaureusetöös on erinevaid noodikirjutamise programme ja kui ma ei eksi siis töö lõpus isegi mingisugune võrdlus tehtud. Seda Noteflighti tutvustas kunagi mulle Ingrid Maadvere ja see pakkus mulle piisavalt huvi, et nüüd vastavale aineõpetajale edasi anda :)

Kairit to Maris Maripu

19.10.2013 14:56
Tõesti põnev, Maris ja väga tubli, et selle ette võtsid, seda ülesannet oleks saanud kindlasti lihtsamini lahendada. Siin mulle tundub ei ületanud end vaid su kolleeg, vaid sa ka ise pidid õppima midagi uut enne selgeks. Ja ka analüüsi osa esitasid kenasti, aitäh sulle!

Maris to Maris Maripu

28.10.2013 23:23
Kindlasti ületasin end muusika alastes teadmistes. Selle ajani olid kõik noodid lihtsalt noodid aga tehti puust ja punaselt selgeks, et igal noodil on oma tähendus. Samas noodi kirjutamisel peaks läbi mõtlema eeltakti, tempo, takti mõõt, helistik, ka muusikavahendi valiku üle. Tund oli väga huvitav ja kõige parema tulemuse annab see kui kõik õpilased nokitsevad enda masina taga ja on ka õnnelikud :)

Ingrid Maadvere to Maris Maripu

20.11.2013 22:21
Noteflight on tõesti asendamatu vahend muusikaõpetajale. Gustav Adolfi Gümnaasiumis oleme me olukorra lahendanud nii, et tunni alguses tulevad õpilased ekraani juurde ja õpetaja selgitab, mida teha. Siis asuvad õpilased tööle ja kohe kõrvaklappidega. Vajadusel õpetaja siis käib ringi ja abistab. Üheks heaks ülesandeks on õpilastele anda võimalus luua ise muusikat. Meil on tavaliselt õpetaja andnud mõne takti ette ja siis õpilased jätkavad.

Maris to Maris Maripu

20.11.2013 23:26
Muusika loomine on plaanis kevade poole. Siiani on muusika õpetaja käinud pea iga klassiga (põhikool + gümn) arvutiklassis ja lasknud õpilastel nooti kirjutada. Silm kohe puhkab kui õpetajale tutvustatud keskkond meeldib ja laseb õpilastel seal tegutseda.
Post a comment