Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika eneseanalüüs

15.10.2013 23:59 by Maris Maripu
Ülesanne

Pärast kahte vaatluspraktikat, mis toimusid Gustav Adolfi Gümnaasiumis, haridustehnoloogiks Ingrid Maadvere ja Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, haridustehnoloogiks Meeri Sild, on olnud hea võimalus ideede tekitamiseks ja läbiviimiseks Haljala koolis.

Haljala Gümnaasiumis olen töötanud aastat 2006.  Esimesed 5 aastat infojuht/arvutiõpetaja ja järgnevad aastad haridustehnoloog/arvutiõpetaja.

Oma töös olen püüdnud:

 • Olla toeks õpetajatele jt koolitöötajatele, samuti ka õpilastele erinevate IKT teemadel.
 • Olen kirjutanud erinevaid Tiigrihüppe SA projekte   IKT-vahendite soetamiseks.
 • IKT vahendid on leidnud teatud mahus rakenduse õppeaine tundides ja huviringi tundides, eesmärgiga lihtsustada õpetamist ja muuta õppimine mõnevõrra mängulisemaks.
 • Aitanud leida erinevaid programme- ja veebikeskkondi, mida rakendada õppetöösse.
 • Lõiminud arvutiõpetuse ja erinevate õppeainete vahel - toetades, nõustades ja abistades õpetajaid IKT rakendamisel õppetöös.
 • Organiseerinud õpetajatele või ise koolitanud erinevaid IKT koolitusi.

Vaatluspraktikad kinnitasid, et olen enda töös liikunud õiges suunas. Kuid on veel arengumaad, mida künda ja külvata.

Arendamisele kuulub:

 • e-õpe (Moodle, VIKO jm).
 • Töö multimeediumiga, nt kasutusse võtta Mac arvutid.
 • Algklassid saavad peagi õppetöösse iPad´d - nende rakendamine ja õpetajate toetamine, nõustamine.
 • e-Twinningu projektid
 • Tööks vajalike juhendite tegemine 
http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/10/vaatluspraktika-eneseanaluus.html

1 comments:

Kairit to Maris Maripu

19.10.2013 14:52
Oled hästi kirjutanud mõlemast oma vaatluspraktikakohast ja mul on hea meel, et mõlemad kogemused sulle inspireerivalt mõjusid. Oleks võib olla veelgi huvitavam olnud, kui sa oleks pisut võrrelnud nähtut. Lisaks, kui sa tood välja oma arengu kitsaskohad, siis tasub pisut laiemalt neid avada - kas e-õppe rakendamine üldiselt on probleem ja te ei kasuta üldse Moodle't või Vikot või mida täpsemalt selle all silmas pead.. Samuti on hea tuua välja, kuidas plaanid oma kitsaskohtadele reageerida ja kuidas oma nõrgemate pädevustega tegeleda, kuidas neid arendada jms.

Need siis mõtlemiseks järgmiseks korraks :)

Suur tänu.
Post a comment