Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis - praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

15.10.2013 1:49 by Maris Maripu
Ülesanne

Teine vaatluspraktika toimus 26. septembril (2013.a) Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, kus haridusstehnoloogina töötab Meeri Sild. Meeri on tööl 0,5 kohaga (neljapäevast - reedeni) haridustehnoloogina ja  inglise keele õpetajana (esmaspäevast - kolmapäevani).

Vaatluspraktika algas vaba vestlusega, kus Meeri tutvustas enda töö erinevaid rolle ja koolis kasutusel olevaid õpikeskkondi.


Rollid: 

 • Nõustaja - nõustab õpetajaid kui ka õpilasi
 • Arendaja - mida ja kuidas võiks muuta?
 • Projektide kirjutaja
 • Koolitaja - õpetajad, kes Meeri loodud videojuhendeid ei jälgi, osalevad koolitusel. Lisaks on Meeri endine Tiigrihüppe SA ja praeguse Hitsa koolitaja. Vaatluspraktika lõppedes algaski koolitus oma kooli õpetajatele "Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad"

Kooli kodulehte haldavad kooli infojuht (tehniline pool), eesti keele õpetaja sisestab infot/tekste, Meeri lisab koolisöökla menüü. 

e-Kooli ja gpUntis´ga tegeleb kooli õppealajuhataja.
EKIS ja EHISega tegeleb kooli sekretär (aeg-ajalt registreerib Meeri EKISes õpetajad koolitusele, mis juhtus ka vaatluspraktika päeval).

Meeri on öelnud, et aeg-ajalt võtab teiste tööd abistamise eesmärgil üle.


Vaatluspraktikal olles märkasin, et õpilased käisid tihti Meeri juures. VIKOs kasutajatunnus ja parool olid õpilastel ununenud. VIKO administraatorina tuletab Meeri meelde õpilastele kasutajanimed ja muudab paroolid. Lisaks sisestab klassid, et õpetajad saaksid moodustada klassidesse õpilaste nimekirjad.


Õpikeskkonnad:

 • VIKO - kasutab põhikool
 • Moodle - uurimistööd (uurimistööd asuvad Havike EENet serveris, kuid uued kursused luuakse juba Hitsa serveri)
 • blogid:
  • aineblogid - 11. klassi meediaõpe (õpilaste blogimine)
  • i-kursused - i kui individuaal. Kooli õpilased, kes esindavad kooli sport võistlustel blogivad ja reflekteerivad enda tegevusi. Õppeaasta jooksul peab olema tehtud 35 blogi postitust.
  • klassiblogid
 • Google:
  • tööplaanid
  • registreerimised
  • klassilistid
 • Wiki kui dokumendiladu, mis on suletud keskkond. Tööks vajalikud dokumendid:
  • tühjad blanketid
  • määrused
  • juhendid
Arvutiklassis on 32 arvutit. Ruumi on võimalik eraldada vaheseinaga, 16 + 16 kohta. Arvutid on Win XP op. süsteemiga ja kool on ootaval seisul, kas lähevad Linuxile üle või mitte - Win. XP tootetugi lõppeb ja Office mitmekordne kallinemine. Igal õpilasel ja õpetajal on oma konto arvuti sisse logimiseks. WIFI on parooliga kaitstud.

Arvutiklassi tunniplaani koostamiseks kasutatakse vabavaralist programmi phpSchedulelt, mis tuleb installeerida serveri kui kasutada Interneti vahendusel. Programmi on Meeri tõlkinud eesti keelde, et väheke lihtsustada õpetaja tööd. Arvutiklassi saavad broneerida kooli kõik õpetajad. Lisaks toimub tehnoloogiliste vahendite broneeringud - neid saavad broneerida nii õpetajad kui ka õpilased. Õpetajad saavad broneerida sülearvutite kappi ( 26 tk macBook, 26 tk Dell ), iPad´i komplekteeritud kapp (30 tk = 2 kappi 15 + 15) ja Samsung nutitelefonid (8 tk). Õpilastel on õigus broneerida meediavahendeid: videokaamera, fotokaamera, diktofonid, mikrofonid, statiiv, Flip kaamerad jm.


Flip-kaamerad on videokaamerad, mis on nii väikesed ja mugavad, kujult meenutavad nad mobiiltelefoni. Külje pealt tuleb välja USB otsik, mille kaudu võimalik transportida videod kaamerast arvuti.


Sülearvutid ja iPad´de transporditakse kappidega, mis on küllaltki rasked, eriti sülearvuti kapid - isiklikult proovisin ja ei suutnud isegi 1 cm maapinnast õhku tõsta.


95% aineklassidest on kaetud videoprojektoritega.

SMART  tahvleid  (10 tk) on paigutatud algklassi ruumidesse.
Promethean tahvid (8 tk) on põhikooli matemaatika, geograafia, bioloogia, ajaloo ainekabinettides.
Kaks interaktiivsekt tahvlit asuvad ka arvutiklassides (mõtteliselt kaks arvutiklassi).
Dokumendikaamerad on soetatud vajaduspõhiselt, st. kui õpetaja avaldab soovi.

Kõik õpetajad on varustatud elementaarsete tehnoloogiliste vahenditega (arvuti, videoprojektor, dokumendikaamera ...). Juhul kui õpetajatel tekib "isu parematele paladele", nt macBook - tuleb õpetajal kirjutada motivatsioonikiri ja selle alusel langetatakse otsus: kas saab või ei saa?


Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis tegutseb meediagrupp, kus igal aastal meeskond vahetub. Esimeseks ülesandeks on vaja enda meeskonnast teha tutvustav videoklipp. Meediagrupp vastutab kooli aasta videode tegemise eest, mis enamjaolt laaditakse YouTube keskkonda üles. Neil on õigus kanda "Lilleküla PRESS" nimesilti ja osaleda kooliga seotud erinevatel üritustel: aktustest kuni klassiõhtuteni välja.


Vahetundide aeg võib leida Meeri õpetajate toast, et olla õpetajatele kättesaadav ja abivalmis.


Vaatluspraktika oli inforikas, õpetlik, huvitav ja tehnoloogiline. Aitäh, Meeri!
http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/10/vaatluspraktika-tallinna-lillekula.html

0 comments:

Post a comment