Haridustehnoloogia praktika

Haridustehnoloogiline praktika: vaatluspraktika eneseanalüüs

07.10.2013 11:05 by Ruth Randoja

http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/20/vaatluspraktika-eneseanaluus/


Pärast kahte vaatluspraktika külaskäiku kirjutab üliõpilane oma ajaveebi analüüsi, milles eelkõige vastab ta küsimusele kuidas hindad ennast ja oma haridustehnoloogilisi pädevusi võrreldes eelpraktikal kogetuga?


Niisiis. Mis on õppeasutuse haridustehnoloogide tegevuse eesmärk?


Eesmärk võiks olla see, et iga õpetaja tema asutuses hindaks ennast haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamismudelis hindega A, ehk haridustehnoloog toetab õpetajat/õppejõudu: • õpikeskkonna kujundamisel IKT vahendeid ja võimalusi kasutades;

 • õppeks sobivate õppemeetodite valimisel;

 • õppe- keskkondade kasutamisel;

 • õppematerjalide/õpiobjektide koostamisel, avaldamisel ja jagamisel;

 • kavade ja juhiste (nt õpijuhis, ainekava, töökava, tegevuskava jne) koostamisel e-õppes;

 • IKT vahendite ja võimaluste kasutamine õppetöö läbiviimisel;

 • suhtlusvahendite kasutamisel õppetöös;

 • hindamismeetodite ja tagasiside kasutamisel õppetöös;

 • aitab õppida e-õppe sõnavara tundma ja kasutama;

 • allikate usaldusväärsuse hindamisel (allikakriitiline lähenemine);

 • nõuetekohaselt refereerima ja viitama;

 •  pakub autoriõiguste ja litsentseerimise alast tuge;

 • aitab teadvustada IKTga seonduvaid ohte.


Vaatluspraktikal kogetud näitas, et ht töö on väga keeruline ja nõudlik, eriti kui eesmärgiks on 500 õppejõu pädevuste tõstmine ning tegemas on seda 5 inimest. Haridustehnoloog peab olema valmis nõustama nii algajat kui edasijõudnud õppejõudu ning seda ka grupinõustamisel. Pakkuma nii puhttehnilist kui metoodilist tuge, olema ühes isikus nii itimees kui inimhingede insener. :)


Rääkides minu pädevustest, ei jää ma usutavasti hätta erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutustoega, juhendite tegemisega ning sobiva vahendi leidmisel soovitud tegevuseks. Õppemeetodite ning e-õppe strateegia osas ütleksin, et on arenguruumi. Kuid eks siis tuleb areneda :)


http://rrandoja.wordpress.com/2013/10/07/haridustehnoloogiline-praktika-1-nadal-intervjuud/

1 comments:

Proovipostitus | raideberg to Ruth Randoja

16.10.2013 21:23
Post a comment