Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika eneseanalüüs 1.

13.10.2013 12:08 by Meelis Pernits

Põhipraktika eneseanalüüs 1.

Seoses õppingutega Balti Kaitsekolledžis on minu põhipraktika läbimine veidi teistsugune, nimelt enamus õpingud toimuvad sündikaatides (gruppides) ning oma praktika sooritamiseks otsustasin Tallinna Ülikoolis omandatud erinevaid teadmisi ja oskuseid jagada sündikaadi liikmete vahel. Käesoleval praktikanädalal otsustasin välja selgitada grupi liikmete individuaalsed teadmised ja grupi vajadused, mis võimaldaksid kasutada erinevaid IKT vahendeid ning keskkondi ning aitaksid kaasa püstitatud eesmärkide saavutamisele ja lihtsustaks grupitööde sooritamist. Vajaduste väljaselgitamiseks tegime grupi arutelu ja lisaks vestlesin eraldi kõigi seitsme grupiliikmega. Loomulikult individuaalseid vajadusi ennast täiendada oli palju ja tulenevalt erinevast taustast olid ka kaaskursuslaste eelteadmised erinevad. Kokkuvõttes leidsin, et ma lihtsalt ei suuda oma praktika raames lihtsalt ajaliselt kõike läbi teha ja olin sunnitud tegema mõningaid valikuid, seoses aja puudusega. Üheks valdkonnaks jäi Iliase kasutamine, eelkõige küsitluste ettevalmistamine ja läbiviimine, Dropboxi kasutamine, google+ ja drive kasutamine grupitöödes.
Uuringu käigus osutus kõige keerulisemaks erialane keel ja väljendid, kuna viis (5) grupiliiget ei ole rahvuselt eestlased. Loomulikult seab see ka kõrgemad nõudmised ettevalmistavaks tegevuseks. Mida ma enda jaoks uuringu läbiviimisel õppisin? Eelkõige seda, et ettevalmistus peab olema põhjalikum (keelelised vastuolud) ja uuringu läbiviimsel keskenduda lõpptulemile (mida see osalejatele annab). Igaljuhul annan endast parima, et nõustada ja jagada kursusel omandatud teadmisi. Loomulikult  on keeruline hetkel ettenäha sündikaadi õpingute intensiivsust, kuid loodan et praktika sooritamine toimub vastavalt planeeritule.

http://htpraktika13.blogspot.com/2013/10/pohipraktika-eneseanaluus-1.html

0 comments:

Post a comment