Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika eneseanalüüs

09.10.2013 22:27 by Kristi Jaason
Ülesanne


Kuidas hindad ennast ja oma haridustehnoloogilisi pädevusi võrreldes eelpraktikal kogetuga?

Hindan oma pädevusi punktide kaupa.
  • Nõustamine. Õpilaste nõustamisega arvutiklassis, mida vaatlesin Tabasalu ÜG-s, olen palju kokku puutunud aineõpetajana ja tunnen end selles kindlana. Sama võib öelda aineõpetaja arvutiklassis toetamise ning individuaalse nõustamise kohta. Samuti olen teinud (video)juhendeid, seega võin õpetajaid ka nende abil nõustada. Tegevus, mille osas mul kogemus puudub on täiskasvanute rühmanõustamine ehk koolitamine, kuid loodan selles osas põhipraktika käigus käe valgeks saada. 
  • Õpihaldussüsteemid. Olen läbinud Moodle'i haldamise kursuse ja seetõttu usun, et saan nii õpihaldussüsteemide haldamise kui ka selleteemalise nõustamisega hakkama. Ka levinumaid avatud õpikeskondasid tunnen piisavalt hästi.
  • Projektide kirjutamine. Projektijuhtimise kursus on läbitud ja selle käigus projektiplaan koostatud. Hindan oma pädevusi selles valdkonnas headeks.
  • Uute IKT lahenduste juurutamine asutuses. Kuidas suunata kolleegi kasutama uut õpikeskkonda või tehnoloogiat on tõenäoliselt haridustehnoloogi üks kõige suuremaid väljakutseid. Kui edukalt ma sellega hakkama saan, selgub alles praktika käigus, aga mul on Meeri ja Sireti näol head eeskujud olemas.
Kokkuvõttes hindan oma haridustehnoloogilisi pädevusi headeks, aga arenguruumi on veel piisavalt.
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/10/vaatluspraktika-eneseanaluus.html

1 comments:

Kairit to Kristi Jaason

12.10.2013 12:58
Aitäh väga süsteemse eneseanalüüsi eest, mulle meeldis see struktuur, mille sa aluseks võtsid. Oled ennast hinnanud ausalt ja mulle meeldivad su järeldued.
Post a comment