Haridustehnoloogia praktika

Eelpraktika

06.10.2013 20:56 by Kristi Jaason
Ülesanne

Tallinna Lilleküla gümnaasium
Esimese vaatluspraktika raames tutvusin Lilleküla gümnaasiumisi haridustehnoloog Meeri Silla tööga. Ei saa märkimata jätta, et koolis on suurepärased võimalused IKT vahendite kasutamiseks õppetöös. Neil on kaks arvutiklassi, kaks mobiilset arvutiklassi, klassikomplekti jagu tahvelarvuteid (iPad), mõned nutitelefonid peamiselt õuesõppes kasutamiseks ning paljudes klassides on interaktiivsed tahvlid (Smart ja Promethean). Paljud IKT vahendid on kool omale soetanud projektirahade eest ehk üks tegevus, millega haridustehnoloog oma töös kokku puutub on projektide kirjutamine. Vahendite ja klasside broneerimiseks on kool sellest aastast alates kasutusele võtnud vabavaralise kalendri phpScheduleIt. Selles keskkonnas saab haridustehnoloog samuti ülevaate vahendite ja klasside kasutamisest.

Koolis on kasutusel kaks õpihaldussüsteemi: Moodle vanematele õpilastele ja VIKO noorematele õpilastele. Nende haldamine on üks haridustehnoloogi tööülesannetest nagu ka õpetajate ja õpilaste nõustamine nende kasutamisel. Nõustamine, mille alla kuulub samuti koolituste planeerimine ja läbiviimine, on üks hardustehnoloogi tööülesandeid. Koolitusi viiakse läbi vastavalt vajadusele ja näiteks lähiajal on plaanis iPadide koolitus õpetajatele. Teisi kasutatavaid nõustamistehnikaid on eposti teel nõustamine, individuaalne nõustamine, videojuhendite koostamine. Viimaseid jagab Meeri Sild Lilleküla haridustehnoloogi ajaveebis, kus  leidub õpetajatele muudki huvitavat ja kasulikku.

Tabasalu ühisgümnaasium
Teise vaatluspraktika käigus tutvusin haridustehnoloogi Siret Piiri tööga Tabasalu ühisgümnaasiumis. Siret on TÜGis haridustehnoloogina tööl alates sellest aastast. Koolis on kaks arvutiklassi (26-kohaline ja 14-kohaline), mille broneerimine käib Google Drive'i kaudu. Kõigis klassides on õpetajatel arvutid ja paljudes klassides projektorid. Koolis on ainult üks interaktiivne tahvel, mida hetkel ei kasutata sihipäraselt, kuid plaanis on lähiajal seda olukorda muuta. 

Vaatluspäeval oli haridustehnoloogil palju tegemist kooli arvutiklassis, sest põhikooliõpilased täitsid projekti KiVa (Kiusamise Vastu) veebiküsitlust, uued õpilased tegid end miksike.ee-s kasutajaks ja toimus Harjumaa õpioskuste olümpiaad. Siret aitas terve päeva jooksul arvutiklassis nii õpilasi kui ka õpetajaid. Õpetajate toetamine arvutiklassis ongi Sireti üks tööülesannetest. Sellest aastast on arvutiklassis kasutusel klassi jälgimise ja haldamise vahend LanSchool, mille kasutamist haridustehnoloog samuti õpetajatele õpetab. Muidugi nõustab ja abistab Siret õpetajaid, õpilasi ja juhtkonnaliikmeid igapäevaselt ka väljaspool arvutiklassi. Uusi tehnoloogilisi lahendusi tutvustab haridustehnoloog töötajate koosolekutel, mis toimuvad koolis esmaspäeva hommikuti. Kuna kooli haridustehnoloog on ka eKooli administraator, siis tihti vajavad õpetajad ja vahel ka õpilased nõustamist eKooliga seotud küsimuste ja probleemide osas. Suhtlemine toimub nii otsekontakti, emaili kui ka Skype'i kaudu (juhtkonnaliikmed). Vajadusel korraldab Siret kooli töötajatele rühmakoolitusi; näiteks iga kooliaasta eel tutvustab ta uutele töötajatele kooli IKT lahendusi.

Märkus
Kuna kirjastus Maurus jätkab e-õpikute koostamist alles novembris, siis postitus sellest vaatluspraktikast tuleb alles hiljem. Aga seni võite seitsme päeva jooksul tasuta tutvuda nende uhiuue ajaloo e-õpikuga.

http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/10/eelpraktika.html

1 comments:

Kairit to Kristi Jaason

12.10.2013 12:54
Huvitav on alati lugeda neid sissekandeid, kus on kirjeldatud kahte kooli kogemust. Praegu jääb ka mulje, et Lilleküla oli sul rohkem vahendikeskne kogemus ja Tabasalu tegevuste keskne :) Ja väga huvitav oli lugeda õppekava vilistlase edasisest käekäigust. Suur tänu sulle.
Post a comment