Haridustehnoloogia praktika

Innovatsioonitehnoloogiad 6.10.13

06.10.2013 14:10 by Ruth Randoja

6.10 Meeskonna moodustamine


6.10 – haridustehnoloogilised trendid koolis


6.10 – innovaatilised 6pistsenaariumid


2.11 – trendide analyys


16.11 – uue stsenaariumi loomine


30.11 -stsenaariumi rakendamine 6ppetöös


7.12 – evalveerimine


14. 12 stsenaariumi tulemuste esitlemine


14. 12 – teiste meeskondade hindamine


21.12 – meeskonna enesehinnang


Trendid:


pilves 6pe (cloud computing)


yhisloome (collaborative environments)


åpimängud (game-based learning)


6ppematerjalide jagamine (learning object interoperability)


online testimiskeskkonnad (effective assessment)


arvuti igale 6pilasele


m-6pe


kohene tagasiside (rich feedback)


enesepeegeldus ja enesehinnang, kuid see, et mäng on hariduslik, tuleb jätta enda teada.


angry birds- fyysika, laskenurk, materjali6petuses.


Tahvlikaskadöör – chartboard stunt rider


Martini arvates e-ope raskendab tagasisidet, 6ppej6u töö mitmekordistub, väga pooldab tehnoloogiliselt toetatud 6ppimist, kuid klassis kokkutulemine on efektiivne aja- ja raha kasutamine.


Mängude kasutamine 6ppetöös


Kohene tagasiside  prometheun tahvlitega tuleb kaasa klikkerite komplekt, kui kasutan prometheun tehnoloogiat, siis kysimusele järgneb vastuse statistika , saab tekitada diskussiooni, see on yks variant


smartil on olemas rakendus, et saab kasutada ka telefonidega


socrative


kohest tagasisidet – lapakad punane ja sinine , kas ei v6i jaa


v6i siis kasutada tavalist google’i formi, kohe näitad tabelit


grupp ostab heliaruande, räägi- tegelikult ei toimi, näost näkku suhtlemisel parem tagasiside


reflex.aalto.fi kättesaadav ka eesti keeles


meeskonnad salvestavad heliaruandeid, salvestamiseks kasutatakse veebikaamerat, mikrofonist ei piisa, p6hjendamatu tehnoloogiline piirang.


pilves 6pe


kinniste keskkondade problee, ei pääse enam sisse


kunstlikud keskkonnad, mis m6eldud ainult 6ppetöö jaoks


miks mitte kasutada keskkonda, mida saaks kasutada ka hiljem, lahendus, mitte yhte suurt moodleäi laadset keskkonda, vaid iga asja jaoks erinevat, samas see 6petab asju systematiseerima .keskkooli aine projektijuhtimine, eätoega kursus, k6ik 6ppematerjalid lemillis, aine eesmärk, et kevadel korraldaksid l6puaktusele, kevadpäevad jne, et 6petada projektijuhtimisraamistikku, kiiresti kätte kogu informatsioon


materjale vahendasin delicious keskkonda, ja palusin 6pilastel toimetad lingid ka delicious vahendusel, s6prade v6rgustik, kui nemad


haldamine – palusin 6pilastel kopeerima minu linke ja kirjeldama selle lingi sisu oma tagide, igal yhel oma tag cloud, mille järgi leab kiirelt yles oma materjalid, osad ei teinud midagi, osad kirjutasid väga påhjalikult, l¨puks pidid tegema projektiplaani, ms projectis, ja kokku tuli panna


open workbench on vabavaraline slideshare’is erinevad vahendid


ykski tehnoloogiline vahend ei aita asju meelde jätta


vaata lemillis martini projektijuhtimisvahendite (vabavara)


6ppematejralid väljaspool kinnist keskkonda, selle sees hinded, tagasiside


yhes projektis moodle aruandluskeskkonnana ja ryhmatöö foorumis,


trend k6ik pilve ja photoshop


päriselu ongi pilv


6ppematerjalide jagamine


siin eripäraks eesti väiksus ja väga levinud, et iga 6petaja teeb ise materjali, on v6imalik 6petada ainult 6piku ja töövihiku järgi, kuid ka tehakse lisaks, v6iks jagada


lemilli ei saa klassikaliselt nimetada 6ppematerjalide repositooriumiks, selle plussik onsee, et suureneb materjalide kordu- ja taaskasutamine, metaandmete kirjeldamine tylikas, enamus ei näe vaeva märks6nade sisestmisega, metaandmed on olulised, 6petajad ei pane kunagi kirja, mis vanusegrupi jaoks on loodud, kui otsniks materjale, oleks see kiirem, kui in homseks tun


teine miinus on seotud autori6igustega, materjalides tihtipeale eiratakse autori6igusi, seega ei taheta panna välja avalikult.


Oletame , et see on  minu originaalteos, kardetakse, et keegi teine saab rikkaks, tegelikkuses tuleb teha reklaami, et keegi seda kasutaks. Kui Martin hakkas avaldama, sai palju pakkumisi esinemisteks.


koolielu on elgg’i baasil tehtud. kutsun yles k6iki avaldama


e-6ppe rpositoorium


e-ope.ee/repositoorium


takistuseks, matejralik kokkuajamine v6tab aega, illustratsioonid, metaandmed, viimane tihti kerasaba, millest yle ei saa, ootaks, et ka protsessi muutus


online testimiskeskkonnad


Tats – lihtsam ja lollikindlam, saab teha kysimusi ja teste, ristkasutada, testid ja kysimused läksid samasse varamulaadsesse andmebaasi.


IMS QTI


testid  kordava materjalina ja kohaoleku kontroll


tatsi saab teha testi kellegi teise poolt loodud kysimustest, ei kasuta paberil olevaid teste vaid mul on testide andmebaas


m6tekas teha kas k6ik vabad v6i k6ik valikvastused


innovaatilised hindamismeetodid


simulatsioonid ja rollimängud


kylalisesinejad ja kylastused – esineja, kysimused esitatavad annavad punkti


draama – oli suvekool ettev6tlus ja innovatsioon, moodustati juhsulikud meeskonnad ja yhise teema, pidi etendama yhe probleemi, tingimus, et ei tohi seda s¨na mainida etenduse ajal, vaatajad pakkusid, mis s6num oli, ebamugav oli pärast professorite analyys, midagi ei suutnud omandada


praktikakogukonnad


elevator pitch 1 minut aega, rääkida endast ja myya maha oma idee


portfell


näitus


projekt – ei oleks nii, et ma aine l6pus 6pin vaid kogu aeg, kaob vajadus kontrollida, kaskeegi spikerdab


enesehinnang – pean tegema grupi ensehinnangu


kollisysteem soosib hindeid mitte hinnagute andmist


kuuldemäng arvutiosade vahel


faktiteadmise kontrollimine läbi mängu – kuldvillak


ajalehthttp://rrandoja.wordpress.com/2013/10/06/innovatsioonitehnoloogiad-6-10-13/

0 comments:

Post a comment