Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika eneseanalüüs

06.10.2013 11:44 by Meelis Pernits
Vaatluspraktika eneseanalüüs.

Pärast kahte vaatluspraktika külaskäiku kirjutab üliõpilane oma ajaveebi analüüsi, milles eelkõige vastab ta küsimusele kuidas hindad ennast ja oma haridustehnoloogilisi pädevusi võrreldes eelpraktikal kogetuga?

Hakates vastama eeltoodud küsimusele pidin ma mõnda aega lihtsalt istuma ja mõtlema. Ei ole sugugi lihtne ennast niimoodi puhtalt vaadeldes ja oletades analüüsida. Kindel on see, et igal haridustehnoloogil on oma nägu. Ülesanded võivad ju laias laastus samad olla, aga igaühel on nö oma spetsiifika ja armastus. Lisaks sõltub haridustehnoloogi tegevus ka taristust, mis tal kasutada on.

Mina hindan oma vaatluspraktikal nähtu põhjal iseenda haridustehnoloogilisi pädevusi üsna heaks. Ma usun, et saaksin natuke harjutades ja õppides hakkama nii nõustamse, koolitamise, kursuste loomise ja läbiviimise jmt-ga. Ma usun, et ma ehk ei ole veel valmis olema nii kannatlik nõu- ja abiandja, kui vaadeldud naisterahvad, aga eks ma püüan seda kannatlikkuse külge, et vahel tuleb 1000 korda sama asja selgitada enne kui see kuhugi kohale jõuab, endas arendada. Minu väike lisapanus haridustehnoloogi töösse, mida mul oma vaatluspraktika ajal eriti vaadelda ei õnnestunud, oleks kindlasti pidevalt kõige uuemate tehniliste võimalustega kursis olemine ja vähemalt unelmates või tegelikkuses siiski vaid võimaluste piires kaasas käimine. Minu isiklik tehnika- ja innovatsioonihuvi mängib siinkohal hästi kaasa.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/10/vaatluspraktika-eneseanaluus.html

1 comments:

Kairit to Meelis Pernits

06.10.2013 14:45
Meelis, Sa kirjutad väga hästi. Kogu oma vaatluspraktika kogemuse ja eneseanalüüsi oled esitanud huvitavalt ja sinu argumendid on tugevad. Ma olen sinuga nõus, et iga haridustehnoloog on eri nägu ja tema tööd mõjutavad nii materjal, millega tööd tehakse kui ka olemasolevad ressursid (nagu just ka Kairele kirjutasin).
Post a comment