Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika ülesanne 2.

06.10.2013 11:52 by Meelis Pernits
Vaatluspraktika ülesanne 2.

Oma vaatluspraktika teise osa viisin ma läbi Kaitseliidu Koolis, kus tegelikult haridustehnoloogi palgal ei olegi. Küll aga on nö välja kujunenud inimene, kes oma nö tavaliste koolitusspetsialisti töökohustuste kõrvalt tegeleb jõudu mööda ka kõige sellega, millega haridustehnoloog tegeleda võiks. Sellepärast ei teostanudki ma oma vaatlust ühel või kahel kindlal päeval, vaid olen neid tegemisi kõrvalt vaadanud juba pikemat aega ja püüan siinkohal üldistada.

• haridustehnoloogi roll asutuses – kas haridustehnoloog oli asutuses projektide läbiviija, infojuhi, nõustaja, koolitaja vms rollis. Too näiteid haridustehnoloogi tegevustest erinevates rollides.

Eelkõige on selle töötaja näol, nimetagem teda lihtsuse mõttes siiski haridustehnoloogiks, tegemist pioneeriga, kes on toonud Kaitseliidu Kooli e-õppe ja püüab teistele koolitajatele näidata, et see ei ole midagi halba või ulmelist, vaid et sellest võib tõepoolest õppetegevusele hoopis kasu tõusta. Eelmisel kevadel Tallinna Ülikooli Informaatika instituudis kaitstud magistritöö raames loodi 10-nädalane e-kursus Naiskodukaitsele, mis oli esimene ja on siiani ikka veel ainuke Kaitseliidu Kooli täielikult veebipõhine kursus. Minu õnneks algas just käesoleval nädalal järjekorras juba kolmas mainitud kursus ja sestap oli eelmainitud haridustehnoloog sel nädalal suuresti just selle kursuse alustamise protsessidega hõivatud. Kursus ise toimub Iliases ja siin nägin hästi palju paralleele oma eelmise nädala vaatlusega KVÕÜAs. Vahe on lihtsalt selles, et KVÜÕA haridustehnoloog on Iliase süsteemi administraator ja Kaitseliidu Kooli haridustehnoloog olles Kaitseliidu Kooli kursuste administraator on üks tema nö juhendavatest.
Jätkates kursuse alguse nädalaga, siis lisaks lihtsalt õppuritele tagasiside andmisele on väga palju just ka sellist juhendamise tööd, et kursuslased saaks Iliasega sõbraks ja hakkaks ennast süsteemis koduselt ja julgelt tundma. Etteruttavalt kahe eelmise kursuse põhjal järeldusi tehes, tean ma, et see nö juhendamine ei lõpe esimese nädalaga, kuna kursusel on väga erinevaid ülesandeid ja ikka leidub neid, kes vajavad ühe, teise või kolmanda ülesande tehnilisel lahendamisel abi. Siit tulenevad siis Kaisteliidu Kooli haridustehnoloogi rollid nagu kursuste looja, kursuste läbiviija, kursuslaste juhendaja, Kaitseliidu Kooli kursuste administraator.

Mainimata ei saa kindlasti jätta ka kolleegide nõustamist. Kõige rohkem on vaja nõu anda ja nö hiirt hoida ilmselt Iliase puhul, millega Kaitseliidu Kooli koolitajad veel väga sinasõbrad pole, aga proovivad siiski aegajalt sinna mõne testi või materjale üles panna. Siinkohal küsitakse siis nõu sellest, kes on Iliasega kõige rohkem kokku puutunud ja oskab oma kogemustest ka teistele nõu jagada. Lisaks on ka muid kasvõi väga lihtsaid asju, milles nõu vajatakse nt kuidas ma saan teha veebipõhise küsitluse või kuidas saab teha jagatud tabelit, kuidas teha wordis sisukorda, kuidas võiks korraldada mingi kursuse kaugõppe jne.

Pean vist eraldi välja tooma ka sellise nö maailmavaate muutja rolli, millega ta küll aktiivselt ei tegele, aga mis tema tegevusega ikkagi kaasneb. Kaitseliit ei ole e-õppe ega tehniliste vahendite kasutamise osas õppetöös just kõige innovaatilisem. Ka õppijad ei ole lihtsate inimestena sageli harjunud e-õppima või õppimiseks tehnikavahendeid kasutama. See on täiesti omaette paradigma muutus, mis tuleb esile kutsuda, et Kaitseliidus hakataks pidama õppeprotsessi normaalseks osaks tehniliste võimaluste maksimaalset ära kasutamist ja et nt e-õpe saaks igapäevaseks õppetöö osaks. Siinkohal ongi abi just sellistest teed rajavatest ja eeskuju näitavatest pioneeridest.


• kasutusel olevad õpikeskkonnad, vahendid, süsteemid – milliseid õpikeskkondasid, erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja süsteeme haridustehnoloog oma töös kasutab. Too näiteid tegevustest erinevate tehnoloogiate puhul.

Ilias. Ma ei hakka seda siinkohal uuesti kirjeldama, kuna mu eelmise nädala vaatluspraktikal sai seda juba küllalt tehtud. Erinevad grupitöö- ja sotsiaalse meedia vahendid jmt

• nõustamistehnikad – milliseid nõustamistehnikaid kasutatakse antud organisatsioonis. Kui külastuspäeval ei nõustanud haridustehnoloog kedagi, siis uurida, milline on tavaline praktika ja millele erinevate nõustamistehnikate kasutamised võivad viidata.

Kirjutasin nõustamisestki juba eespool. Nõustamist tehakse nii Iiase kaudu, meili teel, telefonitsi kui ka sotsiaalmeedias. Skype on kahjuks praegu suhtlusvahenditest maas, kuna turvanõuete tõttu on selle kasutamine hetkel keelatud. Ja loomulikult ei ole kuhugi kadunud ka silmast silma nõustamine. Ehkki tõsi, viimasel on väiksem osakaal kui eelnevatel viisidel just Kaitseliidu Kooli erilise asukoha tõttu. Koolis kohapeal on tavaliselt üsna vähe töötajaid ja nii kolleegid kui õppijad on laiali üle kogu Eesti.• omal soovil võib ka väljatuua milliseid haridustehnoloogia rakendamisega/kasutamisega seotud arenguvõimalusi oli võimalik kogeda praktikakohas

Kokkuvõtvalt kordan oma ammuseid mõtteid, et Kaitseliidul on vaja süsteemselt e-õppe ja IKT võimaluste kasutamisega õppetöös tegelema hakata. Selleks, et seda tegema hakata on vaja haridustehnoloogi ja tõenäoliselt just Kaitseliidu Kooli juurde koordineerimaks IKT efektiivset kasutamist õppetöös.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/10/vaatluspraktika-ulesanne-2.html

0 comments:

Post a comment